Nastavenie informačného kanála miestnych výrobkov

Informačné kanály miestnych výrobkov umožňujú propagovať výrobky a služby dostupné vo vašich kamenných prevádzkach. Údaje nahráte z inventárov svojich predajní vrátane popisov, fotiek a cien a Google pre každú predajňu automaticky vytvorí reklamy prezentujúce vaše výrobky.

Informačné kanály miestnych výrobkov pridáte do miestnej kampane, ktorá na základe nich bude zobrazovať reklamy podľa inventárov výrobkov na jednotlivých miestach. Pripomíname, že na vytvorenie informačného kanála miestnych výrobkov budete potrebovať účet v službe Moja firma na Googli.

Prečítajte si viac o informačných kanáloch. Ide o špeciálny nástroj v sekcii firemných údajov v účte. 

V tomto článku sa dozviete, ako vytvoriť informačný kanál miestnych výrobkov a následne ho prepojiť s miestnou kampaňou.

Pokyny

Uistite sa, že váš informačný kanál obsahuje aspoň päť výrobkov na predajňu, inak sa vaša prevádzka v reklame nezobrazí.

Existujú dva spôsoby, ako prepojiť informačný kanál miestnych výrobkov s kampaňou:

 1. Google Merchant Center: Prepojte údaje o svojich výrobkoch a adresách z účtu Google Merchant Center s kampaňou.
 2. Google Ads: Vytvorte nový informačný kanál miestnych výrobkov v sekcii firemných údajov a potom ho prepojte s kampaňou.

Google Merchant Center

1. Prepojenie informačného kanála s kampaňou

Informačný kanál miestnych výrobkov môžete vytvoriť prepojením údajov z účtu Google Merchant Center priamo s kampaňou.

Pridanie informačného kanála do novej kampane

 1. Postupujte podľa pokynov na vytvorenie miestnej kampane.
 2. Pri výbere nastavení miestnej kampane sa posuňte do spodnej časti a kliknite na Ďalšie nastavenia.
 3. Kliknutím na ľubovoľné miesto v sekcii Informačný kanál výrobkov ju rozbaľte. Začiarknite políčko Použiť informačný kanál výrobkov pre túto kampaň.
 4. Vyberte Merchant Center (informačný kanál miestnych výrobkov) ako zdroj informačného kanála.
  1. Vyberte účet Merchant Center.
  2. Zadajte alebo prilepte zoznam identifikátorov výrobkov z tohto účtu a kliknite na Pridať výrobky.
  3. Presuňte identifikátory do poradia, v ktorom sa majú zobrazovať ako reklamy.

Pridanie informačného kanála do existujúcej kampane

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Prejdite na Kampane a otvorte existujúcu miestnu kampaň.
 3. Kliknite na Nastavenia.
 4. Prejdite do spodnej časti nastavení a kliknite na Ďalšie nastavenia.
 5. Kliknutím na ľubovoľné miesto v sekcii Informačný kanál výrobkov ju rozbaľte. Začiarknite políčko Použiť informačný kanál výrobkov pre túto kampaň.
 6. Vyberte Merchant Center (informačný kanál miestnych výrobkov) ako zdroj informačného kanála.
  1. Vyberte účet Merchant Center.
  2. Zadajte alebo prilepte zoznam identifikátorov výrobkov z tohto účtu a kliknite na Pridať výrobky.
  3. Presuňte identifikátory do poradia, v ktorom sa majú zobrazovať ako reklamy.

Google Ads

1. Vytvorenie informačného kanála miestnych výrobkov

Ak chcete vytvoriť informačný kanál miestnych výrobkov, najprv prejdite do sekcie firemných údajov v účte.

Vytvorenie informačného kanála miestnych výrobkov

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča.
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na Firemné údaje.
 4. Kliknite na tlačidlo plus a vyberte Informačný kanál miestnych výrobkov.

2. Formátovanie údajov

Použitím stĺpcov, ktoré obsahuje poskytnutá šablóna CSV, naformátujte údaje o výrobkoch vo vlastnej tabuľke. Použite presné názvy stĺpcov zo šablóny.

Formátovanie údajov

 1. Stiahnite si súbor (šablóna CSV), aby ste zistili, ktoré údaje máte zahrnúť do informačného kanála.
 2. Údaje o výrobkoch vo vlastnej tabuľke naformátujte použitím presných názvov stĺpcov zo stiahnutého súboru CSV:
  1. Rank (Pozícia – povinné): číslo uvádzajúce poradie, v ktorom sa výrobky zobrazujú vo forme reklám. Každý riadok v tomto stĺpci musí predstavovať jedinečné kladné celé číslo.
  2. Product Item Id (Identifikátor položky výrobku – povinné): identifikátor individuálneho výrobku v inventári. Môže obsahovať max. 50 čísel a písmen, nie však medzery ani špeciálne znaky.
  3. Title (Názov – povinné): názov výrobku, ktorý sa zobrazí zákazníkom.
  4. Description (Popis – povinné): popis výrobku, ktorý sa zobrazí zákazníkom.
  5. Item URL (Webová adresa položky – voliteľné): webová adresa, na ktorú sa dostanú zákazníci po kliknutí na daný výrobok.
  6. Image URL (Webová adresa obrázka – povinné): obrázok výrobku, ktorý sa zobrazí zákazníkom. Zadajte webovú adresu obrázka hosteného na vašom webe.
   1. Súbor musí byť vo formáte GIF, PNG alebo JPG.
   2. Pomer strán obrázka musí byť od 0,67 : 1 do 1,85 : 1. Odporúčaný pomer je 1 : 1. 
   3. Šírka a výška obrázka musia byť obe viac ako 360 pixelov. Odporúčané rozmery sú 720 × 720.
   4. Veľkosť obrázka musí byť menšia ako 11,4 MB a 6 miliónov pixelov.
  7. Price (Cena – povinné): cena, ktorá sa zobrazí zákazníkom. Ide o číslo s maximálne 2 desatinnými miestami, za ktorým nasleduje medzera a kód meny (napr. 10 EUR).
  8. Store code (Kód predajne – povinné): kód služby Moja firma na Googli priradený k predajni, v ktorej je táto položka dostupná.
   • Ak je položka dostupná vo viacerých predajniach, pre každé miesto pridajte nový riadok.Do každého riadka môžete pridať viacero predajní (maximálne 100 na riadok) oddelených bodkočiarkou (;).
   • Ak je položka dostupná vo všetkých predajniach, zadajte do tohto stĺpca <all>.
  9. Sales Price (Akciová cena – nepovinné): zľavnená cena položky, ktorá sa zobrazí zákazníkom. Musí byť nižšia než hodnota v stĺpci Price (Cena). Ide o číslo s maximálne 2 desatinnými miestami, za ktorým nasleduje medzera a kód meny (napr. 10 EUR).

3. Nahranie údajov

Po dokončení formátovania tabuľky pomenujte informačný kanál výrobkov a nahrajte údaje.

Nahranie údajov

 1. Pomenujte informačný kanál výrobkov.
  1. Odporúčame použiť krátky názov bez medzier.
  2. Uistite sa, že ste v minulosti rovnako nenazvali inú množinu údajov ani odstránený informačný kanál. Google Ads dokáže rozpoznať iba nové názvy.
 2. Nahrajte tabuľkový súbor.
 3. Kliknite na Použiť.

Po nahraní tento informačný kanál výrobkov nájdete v sekcii Informačné kanály. Kliknutím na názov informačného kanála zobrazíte nahrané údaje. Chyby nahrávania údajov môžete nájsť a opraviť v sekcii História nahraných súborov.

4. Prepojenie informačného kanála s kampaňou

Po nahraní údajov môžete informačný kanál miestnych výrobkov pridať do novej alebo existujúcej miestnej kampane.

Pridanie informačného kanála do novej kampane

 1. Postupujte podľa pokynov na vytvorenie miestnej kampane.
 2. Pri výbere nastavení miestnej kampane sa posuňte do spodnej časti a kliknite na Ďalšie nastavenia.
 3. Kliknutím na ľubovoľné miesto v sekcii Informačný kanál výrobkov ju rozbaľte. Začiarknite políčko Použiť informačný kanál výrobkov pre túto kampaň.
 4. Vyberte Google Ads (informačný kanál miestnych výrobkov) ako zdroj informačného kanála.

Pridanie informačného kanála do existujúcej kampane

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Prejdite na Kampane a otvorte existujúcu miestnu kampaň.
 3. Kliknite na Nastavenia.
 4. Prejdite do spodnej časti nastavení a kliknite na Ďalšie nastavenia.
 5. Kliknutím na ľubovoľné miesto v sekcii Informačný kanál výrobkov ju rozbaľte. Začiarknite políčko Použiť informačný kanál výrobkov pre túto kampaň.
 6. Vyberte Google Ads (informačný kanál miestnych výrobkov) ako zdroj informačného kanála.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory