Konfigurowanie pliku danych o produktach dostępnych lokalnie

Pliki danych o produktach dostępnych lokalnie umożliwiają promowanie produktów i usług, które znajdują się w ofercie Twoich placówek stacjonarnych. Przesyłasz dane o asortymencie występującym w poszczególnych sklepach, m.in. opisy, zdjęcia i ceny, a Google automatycznie tworzy z nich reklamy prezentujące produkty dostępne w konkretnych lokalizacjach.

Dodaj pliki danych o produktach dostępnych lokalnie do kampanii lokalnej, która będzie z nich korzystać do wyświetlania reklam na podstawie Twojego asortymentu produktów oferowanych w poszczególnych lokalizacjach. Pamiętaj, że zanim utworzysz plik danych o produktach dostępnych lokalnie, musisz założyć konto Google Moja Firma.

Dowiedz się więcej o plikach danych, które są specjalnym narzędziem w sekcji Firmowe baz danych na Twoim koncie.

Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować plik danych o produktach dostępnych lokalnie, a potem połączyć go z kampanią lokalną.

Instrukcje

Plik danych musi zawierać co najmniej 5 produktów na sklep, aby Twoja lokalizacja wyświetlała się w reklamie.

Plik danych o produktach dostępnych lokalnie można połączyć z kampanią na dwa sposoby:

 1. Google Merchant Center: połącz ze swoją kampanią dane produktów i lokalizacji pochodzące z Google Merchant Center.
 2. Google Ads: w firmowych bazach danych utwórz nowy plik danych o produktach dostępnych lokalnie, a potem połącz go z kampanią.

Google Merchant Center

1. Połącz plik danych z kampanią

Plik danych o produktach dostępnych lokalnie możesz utworzyć, łącząc bezpośrednio z kampanią dane pochodzące z Google Merchant Center.

Dodawanie pliku danych do nowej kampanii

 1. Wykonaj te instrukcje, by utworzyć kampanię lokalną.
 2. Podczas wybierania ustawień kampanii lokalnej przewiń do dołu i kliknij Dodatkowe ustawienia.
 3. Kliknij dowolne miejsce w sekcji „Plik danych o produktach”, by ją rozwinąć. Zaznacz pole wyboru Użyj pliku danych o produktach w tej kampanii.
 4. Jako źródło pliku danych wybierz Merchant Center (plik danych o produktach dostępnych lokalnie).
  1. Wybierz konto Merchant Center.
  2. Wpisz lub wklej listę identyfikatorów produktów z tego konta i kliknij „Dodaj produkty”.
  3. Przeciągaj identyfikatory w takiej kolejności, w jakiej mają być wyświetlane jako reklamy.

Dodawanie pliku danych do utworzonej już kampanii

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Przejdź do sekcji Kampanie i otwórz jedną z dostępnych kampanii lokalnych.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Przewiń do dołu stronę ustawień i kliknij Dodatkowe ustawienia.
 5. Kliknij dowolne miejsce w sekcji „Plik danych o produktach”, by ją rozwinąć. Zaznacz pole wyboru Użyj pliku danych o produktach w tej kampanii.
 6. Jako źródło pliku danych wybierz Merchant Center (plik danych o produktach dostępnych lokalnie).
  1. Wybierz konto Merchant Center.
  2. Wpisz lub wklej listę identyfikatorów produktów z tego konta i kliknij Dodaj produkty.
  3. Przeciągaj identyfikatory w takiej kolejności, w jakiej mają być wyświetlane jako reklamy.

Google Ads

1. Utwórz plik danych o produktach dostępnych lokalnie

Najpierw przejdź na swoim koncie do sekcji „Firmowe bazy danych”, by utworzyć plik danych o produktach dostępnych lokalnie.

Tworzenie pliku danych o produktach dostępnych lokalnie

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia w prawym górnym rogu konta.
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Firmowe bazy danych.
 4. Kliknij kolejno przycisk plusa i Plik danych o produktach dostępnych lokalnie.

2. Sformatuj dane

Następnie sformatuj dane o produktach we własnym arkuszu kalkulacyjnym, wzorując się na kolumnach w szablonie CSV. Pamiętaj, by użyć w swoim arkuszu nazw kolumn identycznych z podanymi w szablonie.

Formatowanie danych

 1. Sprawdź w szablonie CSV, jakie informacje należy umieścić w pliku danych.
 2. Sformatuj dane o produktach we własnym arkuszu kalkulacyjnym, używając nazw kolumn identycznych z podanymi w pobranym pliku CSV:
  1. Rank (wymagana): liczba określająca kolejność, w jakiej Twoje produkty będą wyświetlane jako reklamy. Każdy wiersz w tej kolumnie musi być niepowtarzalną, dodatnią liczbą całkowitą.
  2. Product Item Id (wymagana): identyfikator konkretnego produktu w asortymencie. Może się składać z maksymalnie 50 cyfr i liter, ale nie może zawierać spacji ani znaków specjalnych.
  3. Title (wymagana): nazwa produktu, którą zobaczą klienci.
  4. Description (wymagana): opis produktu, który zobaczą klienci.
  5. Item URL (opcjonalna): adres URL, pod który klienci trafią po kliknięciu tego produktu.
  6. Image URL (wymagana): obraz produktu, który zobaczą klienci. Wpisz adres URL obrazu hostowanego w Twojej witrynie.
   1. Plik musi być w formacie GIF, PNG lub JPG.
   2. Współczynnik proporcji obrazu musi mieścić się w zakresie od 0,67:1 do 1,85:1. Zalecany współczynnik to 1:1.
   3. Szerokość i wysokość obrazu musi być większa niż 360 pikseli. Zalecane wymiary to 720 x 720.
   4. Rozmiar pliku obrazu nie może przekraczać 11,4 MB, a maksymalna rozdzielczość to 6 mln pikseli.
  7. Price (wymagana): cena widoczna dla klientów. Musi to być liczba z maksymalnie dwoma miejscami po przecinku, po której następuje spacja, a po niej kod waluty (np. „10 PLN”).
  8. Store code (wymagana): kod sklepu w Google Moja Firma, w którym dostępny jest ten produkt.
   • Jeśli produkt jest dostępny w wielu sklepach, dodaj nowy wiersz dla każdej lokalizacji. Możesz też dodać wiele sklepów w każdym wierszu (maksymalnie 100 na wiersz), rozdzielając je średnikami (;).
   • Jeśli produkt jest dostępny we wszystkich sklepach, wpisz w tej kolumnie wartość „<all>”.
  9. Sales Price (opcjonalna): obniżona cena produktu, którą zobaczy klient. Ta wartość musi być mniejsza niż wartość w kolumnie „Price”. Ma to być liczba z maksymalnie dwoma miejscami po przecinku, po której następuje spacja, a po niej kod waluty (np. 10 PLN).

3. Prześlij dane

Po zakończeniu formatowania arkusza kalkulacyjnego nadaj nazwę plikowi danych o produktach i go prześlij.

Przesyłanie danych

 1. Nazwij swój plik danych o produktach.
  1. Najlepiej użyć krótkiej nazwy bez spacji.
  2. Uwaga: nie używaj ponownie nazwy starego zbioru danych lub pliku danych, który został usunięty – Google Ads rozpoznaje tylko nowe nazwy.
 2. Prześlij plik arkusza kalkulacyjnego.
 3. Kliknij Zastosuj.

Po przesłaniu plik danych o produktach będzie widoczny w sekcji „Pliki danych”. Aby zobaczyć przesłane informacje, kliknij nazwę pliku danych. W sekcji „Historia przesyłania” możesz zobaczyć i usunąć wszystkie błędy dotyczące przesyłania danych.

4. Połącz plik danych z kampanią

Po przesłaniu informacji możesz dodać plik danych o produktach dostępnych lokalnie do nowej lub już utworzonej kampanii lokalnej.

Dodawanie pliku danych do nowej kampanii

 1. Wykonaj te instrukcje, by utworzyć kampanię lokalną.
 2. Podczas wybierania ustawień kampanii lokalnej przewiń do dołu i kliknij Dodatkowe ustawienia.
 3. Kliknij dowolne miejsce w sekcji „Plik danych o produktach”, by ją rozwinąć. Zaznacz pole wyboru Użyj pliku danych o produktach w tej kampanii.
 4. Jako źródło pliku danych wybierz Google Ads (plik danych o produktach dostępnych lokalnie).

Dodawanie pliku danych do utworzonej już kampanii

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Przejdź do sekcji Kampanie i otwórz jedną z dostępnych kampanii lokalnych.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Przewiń do dołu stronę ustawień i kliknij Dodatkowe ustawienia.
 5. Kliknij dowolne miejsce w sekcji „Plik danych o produktach”, by ją rozwinąć. Zaznacz pole wyboru Użyj pliku danych o produktach w tej kampanii.
 6. Jako źródło pliku danych wybierz Google Ads (plik danych o produktach dostępnych lokalnie).

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem