Postavljanje feeda lokalnih proizvoda

Feed lokalnih proizvoda omogućuje vam da promovirate proizvode i usluge dostupne na fizičkim lokacijama. Prenesete podatke iz ponude vaše trgovine; uključujući opis, fotografiju i cijenu; a Google automatski izrađuje lokalne kataloške oglase za svaku lokaciju.

Dodat ćete feedove lokalnih proizvoda u lokalnu kampanju koja će pomoću tih feedova prikazivati oglase na temelju ponude proizvoda na svakoj lokaciji. Napominjemo da ćete prije izrade lokalne kampanje morati izraditi Google My Business račun.

Saznajte više o feedovima, posebnim alatima u odjeljku poslovni podaci na vašem računu. 

U ovom se članku objašnjava kako postaviti feed lokalnih proizvoda i zatim ga povezati s lokalnom kampanjom.

Upute

1. Izrada feeda lokalnih proizvoda

Kako biste izradili feed lokalnih proizvoda, idite na odjeljak "poslovni podaci" na svom računu.

Izrada feeda lokalnih proizvoda

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata u gornjem desnom kutu računa.
 3. U odjeljku "Postavljanje" kliknite Poslovni podaci.
 4. Kliknite gumb plusa i odaberite Feed lokalnih proizvoda.

2. Formatiranje podataka

Zatim pomoću stupaca u CSV predlošku formatirajte podatke o proizvodu u vlastitoj proračunskoj tablici. Provjerite upotrebljavate li iste nazive stupaca iz predloška.

Formatiranje podataka

 1. Preuzmite CSV predložak kako biste vidjeli koje podatke želite uključiti u feed.
 2. U preuzetom CSV predlošku koristite iste nazive stupaca kako biste formatirali podatke o proizvodu u svojoj proračunskoj tablici:
  1. Položaj (obavezno): broj koji pokazuje po kojem će se redoslijedu vaši proizvodi prikazivati kao oglasi. U svakom retku ovog stupca mora se nalaziti jedinstveni pozitivan cijeli broj.
  2. ID proizvoda (obavezno): ID pojedinog proizvoda u vašoj ponudi. Može sadržavati najviše 50 brojeva i slova bez razmaka ili posebnih znakova.
  3. Naziv (obavezno): naziv proizvoda koji će korisnici vidjeti.
  4. Opis (obavezno): opis proizvoda koji će korisnici vidjeti.
  5. URL proizvoda (obavezno): URL koji će korisnici posjetiti kada kliknu taj proizvod.
  6. URL slike (obavezno): slika proizvoda koju će korisnici vidjeti. Unesite URL slike hostirane na vašoj web-lokaciji. Slika mora biti u PNG ili JPG formatu u preporučenom omjeru 1:1 (square). 
  7. Cijena (obavezno): cijena koju će korisnici vidjeti. Broj s najviše dva decimalna mjesta iza kojih slijedi razmak pa kôd valute (npr. "60 HRK").
  8. Kôd trgovine (obavezno): GMB kôd trgovine u kojoj je dostupan ovaj proizvod.
   • Ako je proizvod dostupan u više trgovina, za svaku lokaciju dodajte novi redak.
   • Ako je proizvod dostupan u svim trgovinama, unesite "<all>" u ovaj stupac.
  9. Prodajna cijena (neobavezno): cijena proizvoda s popustom koju će korisnik vidjeti. Mora biti manja od vrijednosti u stupcu "Cijena". Broj s najviše dva decimalna mjesta iza kojih slijedi razmak pa kôd valute (npr. 60 HRK).

3. Prijenos podataka

Kad završite s formatiranjem proračunske tablice, nadjenite naziv feedu proizvoda i prenesite podatke.

Prijenos podataka

 1. Nadjenite naziv feedu proizvoda.
  1. Najbolje je upotrijebiti kratki naziv bez razmaka.
  2. Pazite da ne upotrijebite ponovo naziv starog skupa podataka ili feeda koji ste uklonili. Google Ads može prepoznati samo nove nazive.
 2. Prenesite datoteku proračunske tablice.
 3. Kliknite Primijeni.

Nakon što izvršite prijenos, ovaj feed proizvoda možete vidjeti u odjeljku "Feedovi podataka". Kliknite naziv feeda da biste vidjeli prenesene podatke. U odjeljku "Povijest prijenosa" možete pronaći i ispraviti sve pogreške u vezi s prijenosom podataka.

4. Povezivanje feeda s kampanjom

Nakon prijenosa podataka, novoj ili postojećoj lokalnoj kampanji možete dodati feed lokalnih proizvoda.

Dodavanje feeda novoj kampanji

 1. Slijedite upute za izradu lokalne kampanje.
 2. Pri odabiru postavki lokalne kampanje pomaknite se na dno i kliknite Prikaži više postavki.
 3. Klikom na bilo koje mjesto u odjeljku "Feed proizvoda" taj odjeljak možete proširiti. Označite okvir Koristi feed proizvoda za ovu kampanju.
 4. Odaberite izvor feeda.
  • Google Ads (feed lokalnih proizvoda):Odaberite feed lokalnih proizvoda koji ste izradili u odjeljku "poslovni podaci".

Dodavanje feeda u postojeću kampanju

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Idite na Kampanje i otvorite postojeću lokalnu kampanju.
 3. Kliknite Postavke.
 4. Pomaknite se na dno stranice s postavkama i kliknite Prikaži više postavki.
 5. Klikom na bilo koje mjesto u odjeljku "Feed proizvoda" taj odjeljak možete proširiti. Označite okvir Koristi feed proizvoda za ovu kampanju.
 6. Odaberite izvor feeda.
  • Google Ads (feed lokalnih proizvoda):Odaberite feed lokalnih proizvoda koji ste izradili u odjeljku "poslovni podaci".

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem