Nastavení místního zdroje produktů

Propagujte místní zboží a služby, které nabízíte ve svých fyzických provozovnách (např. v maloobchodních prodejnách, restauracích nebo autosalonech). Díky zdroji místních produktů můžete zákazníkům poskytnout informace, které jim pomohou při rozhodování, kdy a jak navštívit váš obchod. Abyste mohli místní produkty propagovat, musíte nahrát zdroj místních produktů obsahující seznam zboží na prodejně, jeho popis, obrázky a ceny. Google pro vaše zboží automaticky vytvoří reklamy a začne je zobrazovat ve vhodných lokalitách.Funkci propagace místních produktů aktivujete tak, že připojíte zdroj firemních údajů Google Ads nebo zdroj lokálně dostupného zboží ze služby Merchant Center (viz níže). Poznámka: Díky propagaci místních produktů pomocí zdroje firemních údajů se budou reklamy zobrazovat na YouTube, v Obsahové síti Google a na stránce s Firemním profilem. Při použití propagace místních produktů se zdrojem lokálně dostupného zboží budete reklamy zobrazovat na pouze v Obsahové síti. Další informace o propagaci místních produktů

V tomto článku se dozvíte, jak zdroj místních produktů vytvořit a jak ho propojit s místní kampaní. Jakmile místní kampaň nastavíte, budete moci prezentovat nabídky konkrétních produktů (můžete například upozornit na nové položky jídelního lístku, na zboží právě uváděné na trh, nebo na dostupnost nových modelů telefonů).

Display ad example for Local ads

Požadavky na způsobilost

Při propagaci produktů a služeb v místních kampaních je třeba pamatovat na tyto podmínky:

 • Místní kampaně jsou dostupné ve všech zemích (s výjimkou Jižní Koreje, kde to požadavky vlády neumožňují).
 • V Obsahové síti mohou být zobrazovány všechny produkty. Výjimkou jsou ty, které kvůli personalizaci reklam cílí na kategorie považované z právního nebo kulturního hlediska za citlivé (například alkohol, hazardní hry nebo nábor dobrovolníků do klinických studií). Další informace o personalizované inzerci.
 • Produkty zpoplatněné měsíční sazbou nebo tarifem nejsou podporovány.
 • V zemích EU a ve Švýcarsku nepodporujeme tyto typy produktů:
  • Produkty prodávané na váhu nebo podle objemu (potraviny, parfémy, krmivo pro psy apod.).
  • Energeticky úsporné produkty, včetně některých typů osvětlení, topení, chladniček apod. (Úplný seznam naleznete zde.)

Tip: Dodržujte zákonné podmínky platné pro daný trh a nenahrávejte produkty, které nejsou podporovány.

Pokyny

1. Vytvořte místní zdroj produktů

Nejprve v účtu přejděte do části Firemní údaje, kde lze vytvořit místní zdroj produktů.

Vytvoření zdroje místních produktů

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon].
 3. V části Nastavení klikněte na Firemní údaje.
 4. Klikněte na modré tlačítko plus  a vyberte Zdroj místních produktů.

2. Naformátujte svá data

Pomocí sloupců v šabloně CSV naformátujte data o produktech. Tím vytvoříte svou vlastních tabulku. Sloupce musí mít nezměněné názvy převzaté ze šablony.

Naformátujte svá data

 1. Stáhněte si CSV pro sloupce a pokyny.
 2. Vytvořte vlastní tabulku s daty o produktech a použijte v ní sloupce ze stažené šablony. Jejich názvy musí zůstat nezměněny.

Sloupec

Povinný?

Popis

Rank (Pořadí)

Ano

Kladné celé číslo, které označuje relativní pořadí, v němž se produkty zobrazují.

Každý řádek v tomto sloupci musí obsahovat kladné celé číslo, které se liší od čísel v ostatních řádcích.

Product Item ID (ID položky)

Ano

ID přiřazené konkrétnímu produktu, který máte skladem. Alfanumerický řetězec.

Může zahrnovat až 50 číslic a písmen. Mezery a speciální znaky obsahovat nesmí.

Title (Název)

Ano

Název produktu, který se bude zobrazovat v reklamě.

Textový řetězec, nejvýše 35 znaků.

Description (Popis)

Ano

Popis produktu, který se bude zobrazovat v reklamě.

Textový řetězec, nejvýše 127 znaků.

Item URL (URL položky)

Ano

Adresa URL vstupní stránky s dalšími informacemi o položce.

Image URL (URL obrázku)

Ano

Platná adresa URL odkazující na obrázek.

Požadované parametry:

 • Soubor musí být ve formátu PNG nebo JPG.
 • Poměr stran obrázku musí být v rozmezí od 0,67 : 1 do 1,85 : 1. Doporučený poměr stran je 1 : 1.
 • Šířka i výška obrázku musí být více než 360 pixelů. Doporučené rozměry jsou 720 x 720.
 • Velikost obrázku nesmí přesahovat 11,4 MB a 6 megapixelů.

Price (Cena)

Ano

Číslo s nejvýše dvěma desetinnými místy následované mezerou a kódem měny (např. „200 CZK“).

Store code (Kód obchodu)

Ano

Kód služby Moje firma na Googlu přiřazený obchodu, ve kterém je tato položka za uvedenou cenu dostupná.

Pokud je k dispozici ve dvou nebo více obchodech a její cena se v těchto obchodech liší, vytvořte pro každý obchod samostatný řádek.

Jestliže nabízíte položku ve více obchodech, avšak za stejnou cenu, můžete jejich kódy zadat do jednoho řádku (nejvýše 100 na řádek). Jednotlivé kódy oddělujte středníkem (;).

U produktů, které jsou dostupné ve všech obchodech, zadejte do tohoto sloupce „<all>“.

Sale price (Cena v akci)

Ne

Cena položky po slevě.

Číslo s nejvýše dvěma desetinnými místy následované mezerou a kódem měny (např. „160 CZK“).

Musí být menší než hodnota ve sloupci Price (Cena).

Poznámka: Aby mohla kampaň propagovat vaše místní produkty, je nutné vybrat pro každý obchod alespoň 5 produktů. Doporučujeme vybrat 5–10 produktů.

3. Nahrajte data

Jakmile formátování tabulky dokončíte, je třeba zdroj produktů pojmenovat a nahrát data.

Nahrání dat

 1. Zadejte název zdroje místních produktů.
  • Doporučujeme zadat krátký název bez mezer.
  • Dejte pozor, abyste nepoužili znovu název staršího souboru dat nebo zdroje, který jste už odstranili. Systém Google Ads rozpoznává pouze nové názvy.
 2. Nahrajte soubor s tabulkou.
 3. Klikněte na Použít.

Po nahrání se tento zdroj produktů zobrazí pod položkou Zdroje dat (v nabídce Nástroje a nastavení --> Nastavení --> Firemní údaje). Když vyberete název svého zdroje, zobrazí se data, která jste nahráli. Pokud při nahrávání dat vznikly nějaké chyby, můžete je odhalit a odstranit v sekci Historie nahrávání.

4. Propojte zdroj s místní kampaní

Po nahrání zdroje místních produktů do účtu Google Ads můžete tento zdroj přidat do nové nebo stávající místní kampaně.

Upozornění: Aby se mohly reklamy v kampani zobrazovat, je nutné pro každý obchod vybrat alespoň pět produktů. Doporučujeme, abyste jich vybrali 5–10.

Přidání zdroje do nové místní kampaně

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Vytvořte pomocí těchto pokynů novou místní kampaň.
 3. Až budete kampaň nastavovat, přejděte dolů a klikněte na možnost Další nastavení.
 4. Kliknutím rozbalte sekci Zdroj produktů. Zaškrtněte políčko vedle možnosti Použít pro tuto kampaň zdroj produktů.
 5. Jako zdroj zvolte Google Ads (zdroj firemních údajů) nebo Merchant Center (zdroj lokálně dostupného zboží).
 6. Z rozbalovací nabídky vyberte zdroj (musí už být do účtu Google Ads nahrán).

Přidání zdroje do stávající místní kampaně

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Přejděte do části Kampaně a otevřete stávající místní kampaň.
 3. Vyberte možnost Nastavení.
 4. Přejděte do dolní části a klikněte na Další nastavení.
 5. Kliknutím rozbalte sekci Zdroj produktů. Zaškrtněte políčko vedle možnosti Použít pro tuto kampaň zdroj produktů.
 6. Jako zdroj zvolte Google Ads (zdroj firemních údajů) nebo Merchant Center (zdroj lokálně dostupného zboží) .
 7. Z rozbalovací nabídky vyberte zdroj (musí už být do účtu Google Ads nahrán).

Další informace o zdrojích dat a o tom, jak je spravovat a importovat, najdete v tomto článku.

Poznámka: Abyste mohli vytvořit místní zdroj produktů, musíte mít Firemní profil.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false