Nastavení místního zdroje produktů

Místní zdroje produktů umožňují propagovat produkty a služby dostupné na vašich fyzických místech (provozovnách). Nahrajete údaje o skladových zásobách svých obchodů, včetně popisu, fotky a ceny, a Google pro jednotlivá místa automaticky vytvoří místní katalogové reklamy.

Místní zdroje produktů přidáte do místní kampaně. Ta je bude používat k zobrazování reklam na základě dostupného zboží jednotlivých míst. Nezapomínejte, že nejprve musíte vytvořit zápis ve službě Moje firma na Googlu, teprve pak lze vytvořit místní kampaň.

Přečtěte si další informace o zdrojích, které představují speciální nástroj v části Firemní údaje vašeho účtu. 

Tento článek popisuje nastavení místního zdroje produktů a jeho propojení s místní kampaní.

Pokyny

1. Vytvořte místní zdroj produktů

Nejprve v účtu přejděte do části Firemní údaje, kde lze vytvořit místní zdroj produktů.

Vytvoření místního zdroje produktů

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu účtu klikněte na ikonu klíče.
 3. V části Nastavení klikněte na Firemní údaje.
 4. Klikněte na tlačítko plus a vyberte Místní zdroj produktů.

2. Naformátujte svá data

Použijte sloupce v šabloně CSV a naformátujte data o produktech. Tím vytvoříte svou vlastních tabulku. Sloupce musí mít nezměněné názvy převzaté ze šablony.

Naformátujte svá data

 1. Stáhněte si šablonu CSV, abyste zjistili, jaká data do zdroje přidat.
 2. Při formátování dat o produktech, jehož výsledkem bude vaše vlastní tabulka, použijte přesně názvy sloupců ze šablony CSV /nijak je neměňte):
  1. Rank (Pořadí, povinné): Číslo udávající pořadí, v němž se reklama na daný produkt zobrazí. Každý řádek v tomto sloupci musí uvádět jedinečné celé kladné číslo.
  2. Product Item Id (ID produktu, povinné): ID daného produktu v inventáři. Může obsahovat maximálně 50 čísel a písmen, nesmí obsahovat mezery a zvláštní znaky.
  3. Title (Název, povinné): Název produktu, který zákazníci uvidí.
  4. Description (Popis, povinné): Popis produktu, který zákazníci uvidí.
  5. Item URL (URL položky, povinná): Adresa URL stránky, na kterou zákazník přejde po kliknutí na daný produkt.
  6. Image URL (URL obrázku, povinná): Obrázek produktu, který zákazníci uvidí. Zadejte adresu URL obrázku, který se nachází na vašem webu. Musí se jednat o soubor ve formátu PNG nebo JPG. Doporučený poměr stran je 1 : 1 (čtverec). 
  7. Price (Cena, povinné): Cena, kterou zákazníci uvidí. Číslo s až dvěma desetinnými místy následované mezerou a kódem měny (např. 10 USD).
  8. Store code (Kód obchodu, povinné): Kód obchodu, kde je tato položka k dispozici, ve službě Moje firma na Googlu.
   • Pokud položku nabízí různé obchody, přidejte nový řádek pro každý z nich.
   • Prodáváte-li ji ve všech obchodech, zadejte do tohoto sloupce „<all>“.
  9. Sales Price (Cena v akci, nepovinné): Zlevněná cena, kterou zákazníci uvidí. Tato cena musí být nižší než cena ve sloupci Price (Cena). Číslo s až dvěma desetinnými místy následované mezerou a kódem měny (např. 10 USD).

3. Nahrajte data

Až dokončíte formátování tabulky, pojmenujete svůj zdroj produktů a nahrajete svá data.

Nahrání dat

 1. Pojmenujte zdroj produktů.
  1. Nejlépe je zadat krátký název bez mezer.
  2. Dejte pozor, abyste nepoužili znovu název staršího souboru dat nebo zdroje, který jste už odstranili. Systém Google Ads rozpoznává pouze nové názvy.
 2. Nahrajte soubor s vaší tabulkou.
 3. Klikněte na Použít.

Po nahrání se zdroj dat zobrazí v části Zdroje dat. Když kliknete na jeho název, uvidíte data, která jste nahráli. Případné chyby, k nimž při nahrávání došlo, najdete a opravíte v historii nahrávání.

4. Propojte zdroj se svou kampaní

Po nahrání dat můžete zdroj místních produktů přidat do nové i stávající místní kampaně.

Přidání zdroje do nové kampaně

 1. Postupujte podle pokynů popisujících vytvoření místní kampaně.
 2. Až budete určovat její nastavení, přejděte dolů a klikněte na Zobrazit další nastavení.
 3. Kliknutím rozbalte část Zdroje produktů. Zaškrtněte políčko Použít pro tuto kampaň zdroj produktů.
 4. Vyberte zdroj produktů.
  • Google Ads (místní zdroj produktů): Vyberte místní zdroj produktů, který jste vytvořili v části Firemní údaje.

Přidání zdroje do stávající kampaně

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Přejděte do části Kampaně a otevřete stávající místní kampaň.
 3. Klikněte na Nastavení.
 4. Přejděte do dolní části a klikněte na Zobrazit další nastavení.
 5. Kliknutím rozbalte část Zdroje produktů. Zaškrtněte políčko Použít pro tuto kampaň zdroj produktů.
 6. Vyberte zdroj produktů.
  • Google Ads (místní zdroj produktů): Vyberte místní zdroj produktů, který jste vytvořili v části Firemní údaje.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory