Nastavení místního zdroje produktů

Místní zdroje produktů umožňují propagovat produkty a služby dostupné na vašich fyzických místech (provozovnách). Vy nahrajete data o zboží, které máte skladem ve svých prodejnách, včetně popisů, fotografií a cen a Google pro jednotlivá místa automaticky vytvoří reklamy propagující vaše produkty.

Místní zdroje produktů přidáte do místní kampaně. Ta je bude používat k zobrazování reklam na základě zboží dostupného na jednotlivých místech. K vytvoření místního zdroje produktů potřebujete účet služby Moje firma na Googlu.

Přečtěte si další informace o zdrojích, které představují speciální nástroj v části Firemní údaje vašeho účtu. 

Tento článek popisuje nastavení místního zdroje produktů a jeho propojení s místní kampaní.

Pokyny

Ujistěte se, že váš zdroj má aspoň 5 produktů na jeden obchod, aby bylo možné zobrazovat v reklamě lokalitu.

Místní zdroj produktů lze ke kampani připojit dvěma způsoby:

 1. Google Merchant Center: Propojte kampaň s údaji o produktech a místech z účtu Google Merchant Center.
 2. Google Ads: Vytvořte ve firemních údajích nový místní zdroj produktů a propojte ho s kampaní.

Google Merchant Center

1. Propojte zdroj s kampaní

Místní zdroj produktů vytvoříte tak, že přímo s kampaní propojíte data ze služby Google Merchant Center.

Přidání zdroje do nové kampaně

 1. Postupujte podle pokynů popisujících vytvoření místní kampaně.
 2. Až budete určovat její nastavení, přejděte dolů a klikněte na možnost Další nastavení.
 3. Kliknutím rozbalte část Zdroj produktů. Zaškrtněte políčko Použít pro tuto kampaň zdroj produktů.
 4. Jako zdroj produktů nastavte Merchant Center (místní zdroj produktů).
  1. Vyberte účet Merchant Center.
  2. Zadejte nebo vložte seznam ID produktů z vybraného účtu a klikněte na možnost Přidat produkty.
  3. Přetažením uspořádejte vybraná ID do takového pořadí, v němž se mají zobrazovat reklamy na ně.

Přidání zdroje do stávající kampaně

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Přejděte do části Kampaně a otevřete stávající místní kampaň.
 3. Klikněte na Nastavení.
 4. Přejděte do dolní části nastavení a klikněte na Další nastavení.
 5. Kliknutím rozbalte část Zdroj produktů. Zaškrtněte políčko Použít pro tuto kampaň zdroj produktů.
 6. Jako zdroj produktů nastavte Merchant Center (místní zdroj produktů).
  1. Vyberte účet Merchant Center.
  2. Zadejte nebo vložte seznam ID produktů z vybraného účtu a klikněte na možnost Přidat produkty.
  3. Přetažením uspořádejte vybraná ID do takového pořadí, v němž se mají zobrazovat reklamy na ně.

Google Ads

1. Vytvořte místní zdroj produktů

Nejprve v účtu přejděte do části Firemní údaje, kde lze vytvořit místní zdroj produktů.

Vytvoření místního zdroje produktů

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu účtu klikněte na ikonu klíče.
 3. V části Nastavení klikněte na Firemní údaje.
 4. Klikněte na tlačítko plus a vyberte Místní zdroj produktů.

2. Naformátujte svá data

Pomocí sloupců v šabloně CSV naformátujte data o produktech. Tím vytvoříte svou vlastních tabulku. Sloupce musí mít nezměněné názvy převzaté ze šablony.

Naformátujte svá data

 1. Stáhněte si šablonu CSV, abyste zjistili, jaká data do zdroje přidat.
 2. Při formátování dat o produktech, jehož výsledkem bude vaše vlastní tabulka, použijte přesně názvy sloupců ze šablony CSV (nijak je neměňte):
  1. Rank (Pořadí, povinné): Číslo udávající pořadí, v němž se reklama na daný produkt zobrazí. Každý řádek v tomto sloupci musí uvádět jedinečné celé kladné číslo.
  2. Product Item Id (ID produktu, povinné): ID daného produktu v rámci evidence skladových zásob. Může obsahovat maximálně 50 čísel a písmen, nesmí obsahovat mezery a zvláštní znaky.
  3. Title (Název, povinné): Název produktu, který zákazníci uvidí.
  4. Description (Popis, povinné): Popis produktu, který zákazníci uvidí.
  5. Item URL (URL položky, nepovinné): Adresa URL stránky, na kterou zákazník přejde po kliknutí na daný produkt.
  6. Image URL (URL obrázku, povinné): Obrázek produktu, který zákazníci uvidí. Zadejte adresu URL obrázku, který se nachází na vašem webu.
   1. File (Soubor) musí mít formát GIF, PNG nebo JPG.
   2. Image aspect ratio (Poměr stran obrázku) musí být mezi 0,67:1 a 1,85:1. Doporučený poměr je 1:1. 
   3. Image width and height (Šířka a výška obrázku) musí být obojí více než 360 pixelů. Doporučené rozměry jsou 720 x 720.
   4. Image size (Velikost obrázku) musí být menší než 11,4 MB a 6 megapixelů.
  7. Price (Cena, povinné): Cena, kterou zákazníci uvidí. Číslo s až dvěma desetinnými místy následované mezerou a kódem měny (např. 10 CZK).
  8. Store code (Kód prodejny, povinné): Kód obchodu, kde je tato položka k dispozici, ve službě Moje firma na Googlu.
   • Pokud položku nabízí různé obchody, přidejte nový řádek pro každý z nich. Na každý řádek můžete přidat i více obchodů (až 100 na řádek). Obchody oddělte středníkem (;).
   • Prodáváte-li ji ve všech obchodech, zadejte do tohoto sloupce „<all>“.
  9. Sales Price (Cena v akci, nepovinné): Zlevněná cena, kterou zákazníci uvidí. Tato cena musí být nižší než cena ve sloupci Price (Cena). Číslo s nejvýše dvěma desetinnými místy následované mezerou a kódem měny (např. 10 CZK).

3. Nahrajte data

Až dokončíte formátování tabulky, zdroj produktů pojmenujte a data nahrajte.

Nahrání dat

 1. Pojmenujte zdroj produktů.
  1. Nejlepší je zadat krátký název bez mezer.
  2. Dejte pozor, abyste nepoužili znovu název staršího souboru dat nebo zdroje, který jste už odstranili. Systém Google Ads rozpoznává pouze nové názvy.
 2. Nahrajte soubor s tabulkou.
 3. Klikněte na Použít.

Po nahrání se zdroj dat zobrazí v části Zdroje dat. Když kliknete na jeho název, uvidíte data, která jste nahráli. Případné chyby, k nimž při nahrávání došlo, najdete a opravíte v historii nahrávání.

4. Propojte zdroj s kampaní

Po nahrání dat můžete zdroj místních produktů přidat do nové i stávající místní kampaně.

Přidání zdroje do nové kampaně

 1. Postupujte podle pokynů popisujících vytvoření místní kampaně.
 2. Až budete určovat její nastavení, přejděte dolů a klikněte na možnost Další nastavení.
 3. Kliknutím rozbalte část Zdroj produktů. Zaškrtněte políčko Použít pro tuto kampaň zdroj produktů.
 4. Jako zdroj produktů vyberte Google Ads (místní zdroj produktů).

Přidání zdroje do stávající kampaně

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Přejděte do části Kampaně a otevřete stávající místní kampaň.
 3. Klikněte na Nastavení.
 4. Přejděte do dolní části nastavení a klikněte na Další nastavení.
 5. Kliknutím rozbalte část Zdroj produktů. Zaškrtněte políčko Použít pro tuto kampaň zdroj produktů.
 6. Jako zdroj produktů vyberte Google Ads (místní zdroj produktů).

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory