Настройване на емисия за местни продукти

Емисиите за местни продукти Ви дават възможност да популяризирате продукти и услуги, предлагани във физическите Ви местоположения. Качвате данни за складовите наличности в магазините си, включително описание, снимка и цена, а Google автоматично създава реклами, представящи продуктите Ви за всяко местоположение.

Емисиите за местни продукти се добавят към местни кампании, които ги използват за показване на реклами въз основа на складовите наличности във всяко от местоположенията Ви. Имайте предвид, че преди да можете да създадете емисия за местни продукти, трябва да имате профил в Google My Business.

Научете повече за емисиите, които са специален инструмент в секцията Бизнес данни в профила Ви.

В тази статия се обяснява как да настроите емисия за местни продукти и да я свържете с местна кампания.

Инструкции

Има два начина да свържете емисия за местни продукти с кампанията си:

 1. Google Merchant Center: Свържете данните за продуктите и местоположението си от Google Merchant Center с кампанията си.
 2. Google Ads: Създайте нова емисия за местни продукти в бизнес данни и след това свържете кампанията си.

Google Merchant Center

1. Свързване на емисията с кампанията Ви

Можете да създадете емисия за местни продукти, като свържете данните от Google Merchant Center директно с кампанията си.

Добавяне на емисията към нова кампания

 1. Изпълнете инструкциите за създаване на местна кампания.
 2. Когато избирате настройките за местната кампания, превъртете до края и кликнете върху Допълнителни настройки.
 3. Кликнете някъде в секцията „Емисия за продукти“, за да я разгънете. Поставете отметка в квадратчето Използване на емисия за продукти за тази кампания.
 4. Изберете Merchant Center (емисия за местни продукти) като източник на емисията.
  1. Изберете профил в Merchant Center.
  2. Въведете или поставете списък с идентификатори на продукти от този профил и кликнете върху „Добавяне на продукти“.
  3. Преместете с плъзгане идентификационните номера в реда, в който искате да се показват като реклами.

Добавяне на емисията към съществуваща кампания

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Преминете към Кампании и отворете съществуваща местна кампания.
 3. Кликнете върху Настройки.
 4. Превъртете до края на настройките и кликнете върху Допълнителни настройки.
 5. Кликнете някъде в секцията „Емисия за продукти“, за да я разгънете. Поставете отметка в квадратчето Използване на емисия за продукти за тази кампания.
 6. Изберете Merchant Center (емисия за местни продукти) като източник на емисията.
  1. Изберете профил в Merchant Center.
  2. Въведете или поставете списък с идентификатори на продукти от този профил и кликнете върху Добавяне на продукти.
  3. Преместете с плъзгане идентификационните номера в реда, в който искате да се показват като реклами.

Google Ads

1. Създаване на емисия за местни продукти

Първо преминете към секцията „Бизнес данни“ в профила си, за да създадете емисия за местни продукти.

Създаване на емисия за местни продукти

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл на профила.
 3. В „Настройка“ кликнете върху Бизнес данни.
 4. Кликнете върху бутона със знак плюс и изберете Емисия за местни продукти.

2. Форматиране на данните

След това, като ползвате графите от предоставения шаблон във формат CSV, форматирайте данните за продуктите си в своя електронна таблица. Трябва да използвате точно същите имена на графи като тези в шаблона.

Форматиране на данните

 1. Изтеглете шаблона във формат CSV, за да видите какви данни да включите в емисията си.
 2. За да форматирате данните за продуктите в електронната си таблица, използвайте точно същите имена на графи като тези в изтегления CSV файл:
  1. Rank („Ранг“, задължително): Число, което показва реда, в който продуктите Ви ще се показват като реклами. Всеки ред в тази графа трябва да съдържа уникално положително цяло число.
  2. Product Item Id („Идентификатор на продуктовия артикул“, задължително): Идентификатор на отделен продукт в складовата Ви наличност. Може да съдържа най-много 50 букви и цифри, но не интервали или специални знаци.
  3. Title („Заглавие“, задължително): Името на продукта, което ще виждат клиентите.
  4. Description („Описание“, задължително): Описанието на продукта, което ще виждат клиентите.
  5. Item URL („URL адрес на артикула“, незадължително): URL адресът, до който ще стигнат клиентите, когато кликнат върху продукта.
  6. Image URL („URL адрес на изображението“, задължително): Изображението на продукта, което ще виждат клиентите. Въведете URL адрес на изображението, хоствано на Вашия уебсайт.
   1. Файлът трябва да е във формат GIF, PNG, JPG
   2. Съотношението на изображението трябва да е между 0,67:1 и 1,85:1. Препоръчителното съотношение е 1:1 
   3. Ширината и височината на изображението трябва да са по-големи от 360 пиксела. Препоръчителните размери са 720 x 720.
   4. Размерът на изображението трябва да е по-малък от 11,4 МБ и по-малък от 6 млн. пиксела.
  7. Price („Цена“, задължително): Цената, която ще виждат клиентите. Число с най-много 2 знака след десетичния знак, следвано от интервал и кода на валутата (напр. 10 USD).
  8. Store code („Код на магазин“, задължително): Кодът в Google My Business за магазина, където е налице съответният артикул.
   • Ако артикулът е налице в няколко магазина, добавете по ред за всяко местоположение. Можете също да добавите няколко магазина към всеки ред (до 100 на ред), като ги разделите с точка и запетая „;“
   • Ако артикулът е наличен във всички магазини, въведете „<all>“ в тази графа.
  9. Sales Price („Намалена цена“, незадължително): Намалената цена на съответния артикул, която ще виждат клиентите. Трябва да е по-малка от стойността в графата Price. Число с най-много 2 знака след десетичния знак, следвано от интервал и кода на валутата (напр. 10 USD).

3. Качване на данните Ви

След като завършите форматирането на електронната таблица, ще наименувате емисията за продукти и ще качите данните си.

Качване на данните Ви

 1. Наименувайте емисията за продукти.
  1. Най-добре е да използвате кратко име без интервали.
  2. Уверете се, че не използвате повторно името на вече премахнат стар набор от данни или емисия. Google Ads разпознава само нови имена.
 2. Качете файла с електронната таблица.
 3. Кликнете върху Прилагане.

След качването ще видите емисията с продукти в „Емисии за данни“. Кликнете върху името на емисията, за да видите качените данни. Можете да намерите и коригирате евентуалните грешки при качването на данните чрез „История на качванията“.

4. Свързване на емисията с кампанията Ви

След като качите данните, можете да добавите емисията за местни продукти към нова или съществуваща местна кампания.

Добавяне на емисията към нова кампания

 1. Изпълнете инструкциите за създаване на местна кампания.
 2. Когато избирате настройките за местната кампания, превъртете до края и кликнете върху Допълнителни настройки.
 3. Кликнете някъде в секцията „Емисия за продукти“, за да я разгънете. Поставете отметка в квадратчето Използване на емисия за продукти за тази кампания.
 4. Изберете Google Ads (емисия за местни продукти) като източник на емисията.

Добавяне на емисията към съществуваща кампания

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Преминете към Кампании и отворете съществуваща местна кампания.
 3. Кликнете върху Настройки.
 4. Превъртете до края на настройките и кликнете върху Допълнителни настройки.
 5. Кликнете някъде в секцията „Емисия за продукти“, за да я разгънете. Поставете отметка в квадратчето Използване на емисия за продукти за тази кампания.
 6. Изберете Google Ads (емисия за местни продукти) като източник на емисията.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си