Rozšírenia o obrázky (beta)

Dôležité
 • Rozšírenia o obrázky sú v beta verzii a nemusia byť k dispozícii všetkým používateľom služby Google Ads.

Rozšírenia o obrázky umožňujú inzerentom nahrať pôsobivé a relevantné vizuálne prvky, ktoré budú dopĺňať ich existujúce textové reklamy. Rozšírenia o obrázky môžu inzerentom priniesť zvýšenie výkonnosti, pretože umožňujú zobrazovať pútavé vizuálne znázornenia výrobkov alebo služieb, ktoré umocňujú posolstvo textových reklám.

Ako fungujú

Keď sa rozšírenie o obrázok zobrazí na stránke s výsledkami vyhľadávania na Googli, potenciálnym zákazníkom sa zobrazia:

 • nadpisy,
 • popisy,
 • webová adresa,
 • obrázok.

Požiadavky a pokyny

Umožňujeme vám nahrať až 20 rôznych obrázkov vo vysokej kvalite, ktoré súvisia s vašimi kľúčovými slovami, aby ste mohli čo najlepšie predstaviť svoje výrobky a služby. Rozšírenia o obrázky musia bez výnimiek spĺňať prísne požiadavky na kreatívy. Ak sa chcete vyhnúť zamietnutiam, pred vytvorením rozšírení o obrázky si tieto požiadavky preštudujte. Obrázky musia zároveň spĺňať požiadavky na kvalitu obrázka.

Skôr než sa obrázky budú môcť zobrazovať, musia prejsť kontrolou kvality a súladu s pravidlami, ktorá môže trvať až päť pracovných dní. Môžete si prečítať viac o procese schvaľovania.

Špecifikácie obrázkov

Pomer strán
Pomer strán Kde sa môže zobraziť? Povinné?
Štvorec (1 × 1) Google.com,
Vyhľadávanie obrázkov Google
Áno
Na šírku (1,91 × 1) Vyhľadávanie obrázkov Google Nepovinné, ale odporúčané
Formáty súborov PNG, JPG, statický GIF
Rozlíšenie obrázkov
Pomer strán Minimálne rozlíšenie v pixeloch Odporúčané rozlíšenie v pixeloch
Štvorec (1 × 1) 300 × 300 1200 × 1200
Na šírku (1,91 × 1) 600 × 314 1200 × 628
Maximálna veľkosť súboru 5 120 kB
Odporúčaná bezpečná oblasť obrázka Dôležitý obsah umiestnite do prostredných 80 % obrázka.

Poznámka: Vytvorením rozšírení o obrázky potvrdzujete, že vlastníte všetky zákonné práva na daný obrázok a máte povolenie na jeho zdieľanie s Googlom, aby ho mohol používať vo vašom mene na reklamné alebo iné komerčné účely.

Osvedčené postupy vytvárania účinných rozšírení o obrázky

Použite rozšírenia o obrázky aj rozšírenia o dynamické obrázky

Hoci rozšírenia o dynamické obrázky majú striktné kontroly kvality a relevancie, aby dojem z nich bol vždy čo najlepší, rozšírenia o obrázky, ktoré poskytnete, sa budú vždy zobrazovať prioritne pred rozšíreniami o dynamické obrázky.

Vytvorte vhodné rozšírenie o obrázok na základe štruktúry účtu

Pri vytváraní rozšírení o obrázky na úrovni reklamnej skupiny alebo kampane berte do úvahy štruktúru svojho účtu, pretože:

 • úroveň reklamnej skupiny zaisťuje najstriktnejšiu relevanciu za predpokladu, že máte dobre štruktúrovaný účet;
 • úroveň kampane umožňuje rýchlejšiu implementáciu v prípadoch, keď obrázky budú relevantné pre všetky reklamy v kampani.

Pridajte do rozšírenia tri jedinečné obrázky

Skúste nájsť rovnováhu medzi úsilím venovaným vytváraniu rozšírení o obrázky a ich výkonnosťou pridaním troch jedinečných a relevantných obrázkov na úrovni reklamnej skupiny alebo kampane.

Implementujte obrázky s oboma typmi pomeru strán

Použite štvorcové obrázky (1 × 1) a obrázky na šírku (1,91 × 1). Uprednostnite štvorcové obrázky, pretože sú povinné. Pomocou obrázkov na šírku môžete dosiahnuť väčšiu mieru zobrazovania v experimentoch.

Poznámka: Pomocou výberu obrázkov môžete obrázky počas implementácie orezať.

Pridávajte relevantné obrázky

Pridávajte obrázky relevantné pre dopyty, pri ktorých sa majú zobrazovať, textové reklamy, s ktorými sa budú zobrazovať, a vstupnú stránku, na ktorú smeruje cieľová webová adresa. Obrázky musia byť relevantné rovnako ako nadpisy a popisy.

Zaistite, aby boli rozšírenia o obrázky užitočné

Pridané obrázky môžu vyjadrovať jedinečné predajné argumenty, vizuálne znázorňovať ťažko opísateľné informácie alebo podnietiť používateľov k vykonaniu akcie.

Sústreďte sa na kvalitu

Pri umiestnení obsahu do prostredných 80 % obrázka používateľ dokáže jednoduchšie vnímať, čo chcete obrázkom vyjadriť. Podstatu vášho obsahu zdôrazní aj jednoduché pozadie.

Experimentujte a zistite, čo je pre váš obsah najvhodnejšie

Experimentovanie so vzhľadom rozšírenia vám pomôže nachádzať inšpiráciu. Využite širokú škálu štýlov kreatív vrátane obrázkov výrobkov, snímok zobrazujúcich životný štýl a kreatívnych vizualizácií abstraktných pojmov.

Cena

Keď niekto klikne na vaše rozšírenie o obrázok, vyúčtujeme vám poplatok na princípe CZK podobne ako pri textových reklamách vo vyhľadávaní. Obrázky v rozšírení o obrázok sú klikateľné a účtuje sa za ne rovnaká CZK ako za kliknutia na nadpis textu.

Pokyny

Vytvorenie nových rozšírení o obrázky

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok naľavo kliknite na Reklamy a rozšírenia.
 3. Kliknite na tlačidlo plus a vyberte Rozšírenie o obrázok.
 4. V rozbaľovacej ponuke „Pridať do“ vyberte kampaň alebo reklamnú skupinu, do ktorej chcete pridať rozšírenia o obrázky.
 5. Vedľa položky Obrázky kliknite na tlačidlo plus . V hornej časti dialógového okna potom vyberte zdroj obrázka.
 6. Môžete si vybrať z týchto možností:
  1. Vytvoriť nové: obrázkové podklady pridáte výberom možnosti Prehľadať web, Nahrať alebo Naposledy použité.
  2. Použiť existujúce: vyberte existujúce rozšírenia o obrázky z ľubovoľnej kampane alebo reklamnej skupiny v účte.
 7. Postupujte podľa výziev a nahrajte obrázky.
 8. Ak niektoré z obrázkov nemajú pomer strán 1 : 1, pred zahrnutím do rozšírenia o obrázok ich bude potrebné orezať. Kliknite na obrázok, ktorý chcete orezať. Vykonajte požadované zmeny a kliknite na Pokračovať. Tento krok opakujte v prípade každého obrázka.
 9. Vyberte maximálne 20 obrázkov na zahrnutie do rozšírenia o obrázok a kliknite na Uložiť.
 10. Ukážku finálneho rozšírenia o obrázok si môžete pozrieť na pravej strane obrazovky. Ak chcete vykonať zmeny, kliknite na ikonu ceruzky Upraviť.
Poznámka: Vaša reklama nemusí vždy obsahovať všetok váš text. Pri niektorých formátoch môže tiež dochádzať k určitému skracovaniu.
 1. Keď bude reklama pripravená na zobrazovanie, kliknite na Uložiť.

Odstránenie rozšírenia o obrázok

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok naľavo kliknite na Reklamy a rozšírenia.
 3. Nájdite rozšírenie o obrázok, ktoré chcete odstrániť.
 4. Začiarknite políčko naľavo od tohto rozšírenia.
 5. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Upraviť nad tabuľkou a potom na Odstrániť.
 6. Opätovným kliknutím na Odstrániť dané rozšírenie o obrázok odstránite.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory