Om tillgångsrapporten för responsiva sökannonser

I tillgångsrapporten visas varje tillgång som används i dina responsiva sökannonser. Det gör att du kan jämföra tillgångarna i en responsiv sökannons. Du kan se vilka tillgångar du ska ersätta och vilka tillgångar som är mest effektiva för att kunna förbättra dina annonsers resultat.

Innan du börjar

Du måste skapa en responsiv sökannons för att se tillgångsrapporten. Läs mer om responsiva sökannonser.

Du kan också visa dina tillgångsrapporter över flera kampanjer.

Så fungerar det

Gör så här när du vill se tillgångsrapporten för responsiva sökannonser:

  1. Logga in i ditt Google Ads-konto.
  2. Klicka på Annons och tillägg i sidmenyn.
  3. Leta reda på och klicka på den relevanta responsiva sökannonsen.
  4. Klicka på Visa tillgångsinformation längst ned i den responsiva sökannonsen.

Detta bör göra att tillgångsrapporten för din responsiva sökannons visas.

Vad du hittar i tillgångsrapporten

Filter och vyer

Om du har ett stort antal tillgångar kan du filtrera dem efter aktiveringsstatus, typ och resultat. Du kan även ladda ned rapporten.

Tillgångar

I kolumnen Tillgångar visas innehållet i varje tillgång.

Typ av tillgång

I kolumnen Tillgångstyp anges hur varje tillgång används. Här är de typer av tillgångar som finns:

  • Rubrik
  • Beskrivning

Fästa position

I kolumnen Fästa position visas var rubrikerna och beskrivningarna visas när de fästs på specifika positioner. Läs mer om hur du kan fästa rubriker och beskrivningar i specifika positioner

Exponeringar

I kolumnen Exponeringar visas hur ofta tillgången visas. En exponering räknas varje gång tillgången visas i en annons i på en sökresultatsida eller på en annan webbplats i Googles nätverk. Läs mer om exponeringar

Resultat

I kolumnen Resultat kan du jämföra resultatet av dina tillgångar jämfört med andra tillgångar av samma typ i din responsiva sökannons. Det gör att du kan optimera dina responsiva sökannonser genom att lägga till eller ersätta tillgångar utifrån deras resultat. Läs mer om hur du kan skapa effektiva responsiva sökannonser

Obs! Responsiva sökannonser kräver vanligtvis cirka 5 000 exponeringar i segmentet Google Sök: Bästa under 30 dagar för att en rankning ska kunna visas i kolumnen Resultat. Läs mer om Högst upp kontra annan

När du lägger till en tillgång visas en inlärningsklassificering medan systemet granskar tillgångens resultat i förhållande till andra tillgångar i den responsiva sökannonsen. När tillgången har fått tillräckligt mycket trafik kan den klassificeras som låg, bra eller bäst.

Obs! Ändring av datumperioden påverkar inte resultatkolumnen. Klassificeringen som visas är alltid den aktuella rankningen.

Du bör ersätta tillgångar med lågt resultat, behålla tillgångar med bra resultat och använda tillgångar som ger bäst resultat om du vill förbättra dina annonser.

Tips: Lägg till så många tillgångar du kan. Ju fler tillgångar du lägger till i en responsiv sökannonsen, desto fler alternativ finns det för att kunna skapa högpresterande annonser.

Välj redigeringsikonen ovanför tillgångsrapporten när du vill redigera tillgångarna.

Nedan visas de olika resultatklassificeringarna.

Klassificering av tillgångars resultat Beskrivning
Väntar Det finns ingen information om tillgångens resultat än. En klassificering för tillgången visas när tillräckligt mycket information har samlats in.
Inlärning Information som behövs för att bedöma tillgången samlas fortfarande in. En klassificering för tillgången visas när tillräckligt mycket information har samlats in.
Låg Tillgången är en av de tillgångar av denna typ som ger sämst resultat. Du kan förbättra det övergripande annonsresultatet om du byter ut denna tillgång.
Bra Tillgången har ett gott resultat i förhållande till andra tillgångar av denna typ. Behåll denna tillgång och testa att lägga till fler tillgångar för att förbättra annonsens resultat.
Bäst Tillgången är en av de tillgångar av denna typ som ger bäst resultat. Om du lägger till fler tillgångar som denna kan det öka dina chanser att få ett bättre annonsresultat.
“--” (Inte klassificerad.) Ett streck betyder att det inte finns någon resultatklassificering för tillgången. Detta kan hända om det inte finns tillräckligt med tillgångar av samma typ att jämföra med, tillgången inte är aktiv eller tillgången inte får tillräckligt med trafik för att bestämma dess relativa resultat.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt