Kullanıcı başına ort. göstr. sık. (7 veya 30 gün) hakkında

Kullanıcı başına ort. göstr. sık. (7 veya 30 gün), kampanyanızdaki video reklamın bir kullanıcıya son 7 ya da 30 gün içinde ortalama olarak kaç kez gösterildiğini belirtir. Bunun için tek bir veya birden fazla gün dikkate alınabilir. Kullanıcı başına ort. göstr. sık. (7 veya 30 gün), her tarih için 7 ya da 30 günlük bir yeniden inceleme aralığı oluşturarak, haftalık veya aylık ortalama sıklık performansınızın zaman içinde gösterdiği değişimi anlamanıza yardımcı olur. Bu makalede, video reklamlarınız için kullanıcı başına ort. göstr. sık. (7 veya 30 gün) değerini nasıl hesaplayabileceğiniz ele alınmaktadır.

Kullanıcı başına ort. göstr. sık. (7 veya 30 gün) ve kullanıcı başına ort. göstr. sık. karşılaştırması

Tekil erişim metrikleri, reklam gösterilen toplam kullanıcı sayısını ölçer. Google Ads'de "Ort. göstr. sık. / kullanıcı", Ort. göstr. sık. / kullanıcı (7 gün)" veya "Ort. göstr. sık. / kullanıcı (30 gün)" sütununu kullanarak, istatistik tablosuna başka erişim metrikleri ekleyebilirsiniz. Reklamlarınızın belirli bir dönemde aynı kullanıcıya ne sıklıkta gösterildiğini öğrenmek istiyorsanız Google Ads'de "Ort. göstr. sık. / kullanıcı" metriğini seçin. Reklamlarınızla ilgili olarak, sıklığın zaman içinde gösterdiği değişimi haftalık veya aylık şekilde görmek istiyorsanız Google Ads'de "Ort. göstr. sık. / kullanıcı (7 gün)" ya da "Ort. göstr. sık. / kullanıcı (30 gün)" metriğini belirleyin.

Örnek

Reklamınızın, 9 günlük bir tarih aralığında kaç kullanıcıya gösterildiğini öğrenmek istediğinizi varsayalım. Bu tarih aralığıyla ilgili "Ort. göstr. sık. / kullanıcı" metriğini görüntülediğinizde, 9 günün tamamına ait ortalama sıklığı görürsünüz. Söz konusu tarih aralığıyla ilgili "Ort. göstr. sık. / kullanıcı (7 gün)" veya "Ort. göstr. sık. / kullanıcı (30 gün)" metriğini görüntülediğinizdeyse, tarih aralığındaki 9 günün her biri için 7 ya da 30 günlük ortalama sıklığın nasıl değiştiğini öğrenirsiniz.

Kullanıcı başına ort. göstr. sık. (7 veya 30 gün) değerinin hesaplanma şekli

Kullanıcı başına ort. göstr. sık. (7 veya 30 gün) değerinin Google Ads istatistik tablosunda görünme şekli, Google Ads'de tek bir veya birden fazla gün seçme durumunuza göre değişir. Seçili günleri değiştirmek için Google Ads'deki performans grafiğinin üst tarafında yer alan tarih aralığı seçiciyi tıklayın. 

Not: Mevcutsa, günlük sıklık bilgileri Google Ads'de 3 gün sonra görünür.

Tek bir gün için hesaplama

Tarih aralığı seçicide tek bir gün seçerseniz, kampanyayanın kullanıcı başına ort. göstr. sık. (7 veya 30 gün) değeri hesaplanırken 7 ya da 30 günlük yeniden inceleme aralığında elde edilen gösterimlerin toplam sayısı, kampanyanın aynı aralıkta kazandığı tekil kullanıcıların toplam sayısına bölünür.

Örnek

Belirli bir kampanya için Google Ads'de 30 Ocak 2020'den öncesine ait kullanıcı başına ort. göstr. sık. (7 gün) değerini incelemek istediğinizi varsayalım. Bu durumda Google Ads, kampanyanın 24 Ocak 2020 - 30 Ocak 2020 arasında aldığı toplam gösterim sayısına bakıp bu sayıyı seçilen zaman aralığında kazanılan tekil kullanıcıların toplam sayısına böler. 

Kampanyanız için son 7 günde 1.000 adet gösterim alıp 200 tekil kullanıcı kazandığınızı varsayalım. Son 7 güne ait kullanıcı başına ort. göstr. sık. değeriniz 1.000 / 200 = 5 şeklinde hesaplanır.

Birden fazla gün için hesaplama

Tarih aralığı seçicide bir tarih aralığı seçerseniz, kampanyanın kullanıcı başına ort. göstr. sık. (7 veya 30 gün) değeri hesaplanırken, 7 ya da 30 günlük yeniden inceleme aralığının kapsadığı tarih aralığındaki her bir güne ait toplam gösterim sayılarının toplamı, aynı yeniden inceleme aralığının kapsadığı tarih aralığındaki her bir günde kazanılan tekil kullanıcıların toplam sayısına bölünür.

Örnek

Belirli bir kampanya için Google Ads'de 29 Ocak 2020 - 30 Ocak 2020'den öncesine ait kullanıcı başına ort. göstr. sık. (7 gün) değerini incelemek istediğinizi varsayalım. Bu durumda Google Ads, 29 Ocak 2020 ve 30 Ocak 2020 için olan yeniden inceleme aralığındaki toplam gösterim sayısına bakıp bu sayıyı, söz konusu zaman aralığındaki her bir günde kazanılan tekil kullanıcıların toplam sayısına böler.

Kampanyanızla ilgili gösterim ve tekil kullanıcı sayılarının aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım:

  • 29 Ocak 2020'den önceki 7 günde 1.400 adet gösterim ve 700 tekil kullanıcı
  • 30 Ocak 2020'den önceki 7 gün içinde 1.000 adet gösterim ve 200 tekil kullanıcı

Son 7 güne ait kullanıcı başına ort. göstr. sık. değeriniz (1.400 + 1.000) / (700 + 200) = 2,7 şeklinde hesaplanır.

Kampanyanız son 7 veya 30 gün içinde gösterim aldıysa, yeniden inceleme aralığı nedeniyle, kampanyanın bitiş tarihinden sonrasında da sıklık verileri görebilirsiniz. Örneğin, kampanyanız 30 Ocak 2020'de sona erdiyse ve 3 Şubat 2020'ye ait sıklık verilerine bakıyorsanız yeniden inceleme aralığı bu kampanyayla ilgili sıklık verilerini görmeye devam etmenize neden olur.

Kullanıcı başına ort. göstr. sık. (7 veya 30 gün) metriğiyle ilgili raporlama verilerine ulaşma

Google Ads'de bu metrikle ilgili raporlama verilerine, "Kampanyalar" sekmesindeki istatistik tablosunda ve "Videolar" sekmesindeki istatistik tablosunda yer alan "Ort. göst. sık. / kullanıcı (7 gün)" ve "Ort. göst. sık. / kullanıcı (30 gün)" sütunlarından ulaşabilirsiniz. Sütunları istatistik tablosuna eklemek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

  1. Google Ads hesabınızda oturum açın.
  2. İstatistik tablosunu görüntülemek için sol taraftaki sayfa menüsünden Kampanyalar'ı tıklayın.
  3. İstatistik tablosunun üst tarafında yer alan filtre düğmesini Filtre tıklayın.
  4. Erişim metrikleri'ni, ardından Ort. göstr. sık. / kullanıcı (7 gün) veya Ort. göstr. sık. / kullanıcı (30 gün) seçeneğini belirleyin. Mevcut olan raporlama verileri yeterli düzeydeyse, kullanıcı başına ort. göstr. sık. (7 veya 30 gün) değeri bu sütunlarda görünür.

Birden fazla gün için raporlama verileri

Tarih aralığı seçicide bir tarih aralığı seçmenizin ardından kullanıcı başına ort. göstr. sık. bölümünde, belirlenen günlerle ilgili minimum ve maksimum sıklık değerini de görürsünüz. 

Kullanıcı başına ort. göstr. sık. (7 veya 30 gün) değerlerinin zaman içinde gösterdiği değişimi ayrıntılı olarak incelemek istiyorsanız, çizgi grafiği görüntülemek için sütundaki değerlerden birinin üzerine fareyle gelin. Ardından, çizgi grafiğin üzerine fareyle gelerek, ilgili tarihten önceki son 7 veya 30 güne ait kullanıcı başına ort. göstr. sık. değerini görüntüleyebilirsiniz.


Not: Çizgi grafikte, yalnızca en fazla 30 günlük bir tarih aralığına ait günlük değerler raporlanabilir. Seçtiğiniz tarih aralığı 30 günden uzun olduğunda, bu aralıktaki son 30 güne ait verileri görürsünüz.

Hem minimum ve maksimum sıklık değerleri hem de çizgi grafik, seçili günler için kampanyanızın performansında önemli değişiklikler olup olmadığını kontrol etmenizi sağlar. 

İlgili bağlantı

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
73067
false