Tietoja Keskim. impressiotiheys käyttäjää kohti (7 tai 30 päivää) ‑arvosta

Keskim. impressiotiheys käyttäjää kohti (7 tai 30 päivää) ilmaisee, kuinka monta kertaa kampanjasi Videomainos keskimäärin näytetään käyttäjälle 7 tai 30 viime päivän aikana (joko yhtenä tai useana päivänä). Kun luot kullekin päivälle 7 tai 30 päivän analyysi-ikkunan, voit selvittää Keskim. impressiotiheys käyttäjää kohti (7 tai 30 päivää) ‑arvon avulla, miten keskimääräinen viikoittainen tai kuukausittainen impressioiden tiheyden kehitys muuttuu ajan kuluessa. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Videomainosten Keskim. impressiotiheys käyttäjää kohti (7 tai 30 päivää) ‑arvo lasketaan.

Keskim. impressiotiheys käyttäjää kohti (7 tai 30 päivää) ‑arvo verrattuna Keskim. impressiotiheys käyttäjää kohti ‑arvoon

Yksilöllinen tavoittavuus ‑mittarit ilmaisevat niiden käyttäjien kokonaismäärän, joille näytettiin mainos. Google Adsissa voit lisätä tilastotaulukkoon tavoittavuusmittareita näiden sarakkeiden avulla: "Keskim. impressiotiheys käyttäjää kohti", "Keskim. impr.tiheys käyttäjää kohti (7 päivää)" ja "Keskim. impr.tiheys käyttäjää kohti (30 päivää)".  Jos haluat nähdä, kuinka usein mainoksesi näkyi samalle käyttäjälle tietyllä ajanjaksolla, valitse Google Adsissa "Keskim. impressiotiheys käyttäjää kohti". Jos haluat nähdä, miten mainostesi impressiotiheys muuttuu ajan kuluessa viikko- tai kuukausitasolla, valitse Google Adsissa "Keskim. impr.tiheys käyttäjää kohti (7 päivää)" ja "Keskim. impr.tiheys käyttäjää kohti (30 päivää)".

Esimerkki

Haluat tietää, kuinka monelle käyttäjälle mainoksesi näkyi 9 päivän ajanjaksolla. Jos katsot kyseisen ajanjakson "Keskim. impressiotiheys käyttäjää kohti" ‑arvoa, näet keskimääräisen impressiotiheyden kaikilta 9 päivältä. Jos katsot kyseisen ajanjakson "Keskim. impr.tiheys käyttäjää kohti (7 päivää)" ja "Keskim. impr.tiheys käyttäjää kohti (30 päivää), näet, miten keskimääräinen 7 tai 30 päivän impressiotiheys muuttuu ajanjakson kaikkina 9 päivänä.

Keskimääräinen impressiotiheys käyttäjää kohti (7 tai 30 päivää) ‑arvon laskeminen

Keskimääräinen impressiotiheys käyttäjää kohti (7 tai 30 päivää) ‑arvo näkyy Google Adsin tilastotaulukossa eri tavalla sen mukaan, valitsetko Google Adsissa yhden vai usean päivän. Voit muuttaa valittuja päiviä klikkaamalla Google Adsissa kehityskaavion yläpuolella näkyvää ajanjakson valitsinta. 

Huom. Päivittäistä tiheyttä koskevat tiedot näkyvät Google Adsissa kolmen päivän kuluttua, jos ne ovat saatavilla.

Yhden päivän laskelma

Jos valitset ajanjakson valitsimesta yhden päivän, kampanjan Keskimääräinen impressiotiheys käyttäjää kohti (7 tai 30 päivää) ‑arvo lasketaan jakamalla 7 tai 30 päivän analyysi-ikkunaan sisältyvien impressioiden kokonaismäärä kampanjan samaan analyysi-ikkunaan sisältyvien yksittäisten käyttäjien kokonaismäärällä.

Esimerkki

Haluat katsoa valitun kampanjan Keskimääräinen impressiotiheys käyttäjää kohti (7 päivää) ‑arvoa Google Adsissa 30.1.2020 alkaen. Google Ads tarkastelee kampanjan ajanjaksolla 24.1.2020–30.1.2020 saamien impressioiden kokonaismäärää ja jakaa summan valitun ajanjakson yksittäisten käyttäjien kokonaismäärällä. 

Oletetaan, että kampanjasi on seitsemän viime päivän aikana saanut 1 000 impressiota ja kampanjassa on ollut 200 yksittäistä käyttäjää. Seitsemän viime päivän keskimääräinen impressiotiheys käyttäjää kohti on tällöin 5 (eli 1 000/200 = 5).

Usean päivän laskelma

Jos valitset ajanjakson valitsimesta ajanjakson, kampanjan keskimääräinen impressiotiheys käyttäjää kohti (7 tai 30 päivää) lasketaan jakamalla 7 tai 30 päivän analyysi-ikkunan kunkin päivän impressioiden kokonaismäärä samaan analyysi-ikkunaan sisältyvien yksilöityjen käyttäjien kunkin päivän kokonaismäärällä.

Esimerkki

Haluat katsoa valitun kampanjan Keskimääräinen impressiotiheys käyttäjää kohti (7 päivää) ‑arvoa Google Adsissa ajanjaksolla 29.1.–30.1.2020. Google Ads tarkastelee analyysi-ikkunoihin 29.1.2020 ja 30.1.2020 sisältyvien impressioiden kokonaismäärää ja jakaa summan ajanjakson kunkin päivän yksittäisten käyttäjien kokonaismäärällä.

Kampanjasi impressiot ja yksittäiset käyttäjät:

  • 1 400 impressiota ja 700 yksittäistä käyttäjää seitsemän viime päivän aikana 29.1.2020 alkaen
  • 1 000 impressiota ja 200 yksilöityä käyttäjää seitsemän viime päivän aikana 30.1.2020 alkaen.

Seitsemän viime päivän keskimääräinen impressiotiheys käyttäjää kohti on tällöin 2,7 (eli [1 400 + 1 000] / [700 + 200] = 2,7]).

Analyysi-ikkunan ansiosta voit nähdä kampanjan päättymispäivän jälkeistä tiheysdataa, jos kampanjasi on saanut impressioita 7 tai 30 viime päivän aikana. Jos kampanjasi esimerkiksi päättyi 30.1.2020 ja tarkastelet tiheysdataa päivämäärältä 3.2.2020, näet edelleen kampanjan tiheysdataa analyysi-ikkunan vuoksi.

Keskimääräinen impressiotiheys käyttäjää kohti (7 tai 30 päivää) ‑raportointidatan sijainti

Google Adsissa löydät tämän mittarin raportointidatan Kampanja-tilastotaulukon ja Videot‑tilastotaulukon sarakkeista "Keskim. impr.tiheys käyttäjää kohti (7 päivää)" ja "Keskim. impr.tiheys käyttäjää kohti (30 päivää)". Lisää sarakkeita tilastotaulukkoon seuraavasti:

  1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
  2. Klikkaa vasemman reunan sivuvalikosta Kampanjat, niin näet tilastotaulukon.
  3. Klikkaa tilastotaulukon yläpuolella olevaa suodatinpainiketta Suodata.
  4. Valitse Tavoittavuusmittarit ja sen jälkeen Keskim. impr.tiheys käyttäjää kohti (7 päivää) tai Keskim. impr.tiheys käyttäjää kohti (30 päivää). Jos raportointidataa on saatavilla riittävästi, keskimääräinen impressiotiheys käyttäjää kohti (7 tai 30 päivää) tulee näkyviin sarakkeisiin.

Useiden päivien raportointidata

Kun valitset ajanjakson valitsimesta ajanjakson, näet myös Keskim. impressiotiheys käyttäjää kohti ‑sarakkeessa välin, joka kertoo valittujen päivien vähimmäis- ja enimmäistiheysarvon. 

Jos haluat saada yksityiskohtaisen kuvan siitä, miten Keskim. impressiotiheys käyttäjää kohti (7 tai 30 päivää) ‑arvo muuttuu ajan myötä, vie hiiri sarakkeen arvon päälle, jolloin näet viivakaavion. Kun sitten viet hiiren viivakaavion päälle, näet Keskim. impressiotiheys käyttäjää kohti (7 tai 30 päivää) ‑arvon kyseisestä päivästä taaksepäin laskettuna.


Huom. Viivakaaviossa voidaan raportoida vain päivittäiset arvot enintään 30 päivän ajalta. Kun valitsemasi ajanjakson pituus on yli 30 päivää, näet kyseisellä ajanjaksolla dataa 30 viime päivän ajalta.

Sekä vähimmäis- ja enimmäistiheysarvojen että viivakaavion avulla voit tarkistaa, onko kampanjan kehityksessä havaittavissa merkittäviä muutoksia valittuina päivinä. 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun