Skapa och redigera textannonser (Google Ads-appen)

I denna artikel beskriver vi hur du skapar och redigerar textannonser i Google Ads-appen. Om du vill skapa eller redigera en textannons på Google Ads-webbplatsen kan du läsa Skapa en ny textannons.

För att du ska nå potentiella kunder på ett effektivt sätt bör dina textannonser vara informativa, relevanta och engagerande. Här är ett exempel på en textannons i Söknätverket.

Skapa en textannons

 1. Välj Annonser på skärmen Kontoöversikt.
 2. Tryck på plusknappen  och välj Textannons.
 3. Tryck på kampanjen som du vill skapa en textannons för.
 4. Tryck på annonsgruppen där du vill lägga till textannonsen.
  1. Ange en slutlig webbadress, rubriktext, beskrivning och text i de valfria fälten för visningssökväg.

   Obs! Tryck på förhandsgranskningsikonen  om du vill se potentiella annonser som har skapats utifrån dina tillgångar.
 5. Tryck på Spara när du är nöjd med din nya textannons.

Innan annonsen börjar visas för kunder granskar Google Ads innehållet och formatet och kontrollerar att den följer våra annonseringspolicyer.

Redigera en textannons

 1. Välj Annonser på skärmen Kontoöversikt.
 2. Klicka på annonsen som du vill redigera.
 3. I dialogrutan kan du redigera
  1. slutlig webbadress
  2. sökväg
  3. rubriker
  4. beskrivningar
 4. Tryck på Spara. Annonsen uppdateras och skickas in för granskning. Mätvärden för tidigare versioner visas fortfarande.

Policyöverträdelser

Om du försöker spara din textannons och det visas ett popup-fönster om policyproblem betyder det att annonsen inte följer Google Ads-policyn. I popup-fönstret visas vilka policyproblem som är relevanta för annonsen. Tryck på Åtgärda fel och gör sedan de ändringar som krävs för att annonsen ska följa Googles Ads-policyn.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt