Giới thiệu về đối tượng cho Quảng cáo khách sạn

Bạn có thể sử dụng Google Ads để thêm và quản lý đối tượng cho quảng cáo khách sạn. Khi thiết lập đối tượng cho quảng cáo khách sạn, bạn có thể chọn từ các danh sách đối tượng khác nhau. Bạn cũng có thể điều chỉnh giá thầu cho đối tượng trong Quảng cáo khách sạn và xem báo cáo trong Trình chỉnh sửa báo cáo hoặc báo cáo API Google Ads.

Danh sách đối tượng

Vui lòng chọn một trong các danh sách đối tượng dưới đây khi chọn đối tượng cho quảng cáo khách sạn:

  • Đối tượng người dùng ứng dụng
  • Kết hợp tùy chỉnh
  • Danh sách khách hàng
  • Đối tượng tương tự
  • Khách truy cập trang web
Lưu ý: Bạn có thể quan sát hiệu quả hoạt động của các danh sách đối tượng và sử dụng tùy chọn điều chỉnh giá thầu cho các thành viên của danh sách tiếp thị lại. Việc này không gây hạn chế phạm vi tiếp cận của chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của bạn.

Báo cáo

Bạn có thể tạo báo cáo đối tượng bằng cách sử dụng Trình chỉnh sửa báo cáo trong Google Ads hoặc thông qua báo cáo API Google Ads.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố