คัดลอกและวางแคมเปญ กลุ่มโฆษณา โฆษณา กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงคีย์เวิร์ด

คัดลอกและวางแคมเปญ กลุ่มโฆษณา โฆษณา กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงคีย์เวิร์ด ตลอดจนประหยัดเวลาและสร้างรายการใหม่อย่างง่ายดาย เช่น คุณอาจคัดลอกแคมเปญที่มีอยู่ 1 แคมเปญ (หรือหลายแคมเปญ) และใช้เป็นเทมเพลตสำหรับแคมเปญใหม่ในบัญชีเดียวกันหรือบัญชีอื่น หรือจะคัดลอกโฆษณาจากกลุ่มโฆษณาหนึ่งไปวางในอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโฆษณาใหม่ก็ได้

เคล็ดลับ

 • คุณคัดลอกและวางแคมเปญ กลุ่มโฆษณา โฆษณา กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงคีย์เวิร์ดหลายรายการพร้อมกันได้ โดยให้ทำตามวิธีการคัดลอก แต่เลือกช่องข้างแคมเปญ กลุ่มโฆษณา โฆษณา หรือคีย์เวิร์ดหลายๆ ช่องแทนที่จะเลือกแค่ช่องเดียว
 • หากคุณมีบัญชีดูแลจัดการ Google Ads ก็จะคัดลอกและวางโฆษณา กลุ่มโฆษณา คีย์เวิร์ด รวมถึงแคมเปญในบัญชีต่างๆ ได้ 

คัดลอกแคมเปญ

หากคุณสร้างแคมเปญที่ประสบความสำเร็จอย่างน้อย 1 แคมเปญแล้ว ก็ใช้แคมเปญนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแคมเปญถัดไปได้ วิธีการคือให้คัดลอกแคมเปญแล้วแก้ไขสำเนาใดสำเนาหนึ่ง วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีโครงสร้างและการตั้งค่าของกลุ่มโฆษณา โฆษณา กลุ่มเป้าหมาย และรวมถึงคีย์เวิร์ดที่เหมือนกัน

วิธีการทำซ้ำแคมเปญ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีดูแลจัดการ Google Ads
 2. คลิกแคมเปญจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย 
 3. เลือกช่องข้างๆ แคมเปญอย่างน้อย 1 แคมเปญที่ต้องการทำซ้ำ
 4. จากเมนูแบบเลื่อนลง “แก้ไข” ให้เลือกคัดลอก (หรือกด Control-C หากใช้พีซี และ Command-C หากใช้ Mac)
 5. เปิดเมนูแบบเลื่อนลง “แก้ไข” อีกครั้งและเลือกวาง (หรือกด Control-V หากใช้พีซีและ Command-V หากใช้ Mac)
 6. เลือกช่องข้างบัญชีที่ต้องการวางแคมเปญ
  • หมายเหตุ: หากคุณลงชื่อเข้าสู่ระบบบัญชีดูแลจัดการ เครื่องมือเลือกจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณเลือกบัญชีที่ต้องการวางแคมเปญ
 7. คลิกเสร็จ
 8. เลือกช่อง "หยุดแคมเปญใหม่ชั่วคราวหลังจากที่วาง" หากไม่ต้องการให้แคมเปญที่คัดลอกเริ่มทำงานทันที
  • โปรดทราบ: บัญชีที่คุณวางแคมเปญจะต้องตั้งค่าเป็นสกุลเงินเดียวกันกับบัญชีต้นทาง ไม่เช่นนั้นจะวางแคมเปญไม่สำเร็จ 
 9. คลิกวาง

ตอนนี้คุณก็มีแคมเปญใหม่ที่มีโครงสร้างและการตั้งค่าเหมือนกับแคมเปญเดิม รวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • กลุ่มโฆษณา
 • โฆษณา
 • คีย์เวิร์ด
 • คีย์เวิร์ดเชิงลบ
 • การตั้งค่าการกำหนดเป้าหมาย
 • กลยุทธ์การเสนอราคา

คัดลอกกลุ่มโฆษณา

วิธีคัดลอกกลุ่มโฆษณาไปยังแคมเปญอื่น
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีดูแลจัดการ Google Ads
 2. คลิก "กลุ่มโฆษณา" จากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย 
 3. เลือกช่องข้างกลุ่มโฆษณาที่ต้องการทำซ้ำ
 4. จากเมนูแบบเลื่อนลง "แก้ไข" ให้เลือก "คัดลอก" (หรือกด Control-C หากใช้พีซี และ Command-C หากใช้ Mac)
 5. เปิดเมนูแบบเลื่อนลง “แก้ไข” อีกครั้งและเลือก "วาง" (หรือกด Control-V หากใช้พีซีและ Command-V หากใช้ Mac)
 6. ใช้เครื่องมือเลือกแคมเปญเพื่อเลือกแคมเปญที่ต้องการวางกลุ่มโฆษณา
 7. คลิก "เสร็จ"
 8. เลือกช่อง "หยุดกลุ่มโฆษณาใหม่ชั่วคราวหลังจากที่วาง" หากไม่ต้องการให้กลุ่มโฆษณาที่คัดลอกเริ่มทำงานทันที
 9. คลิกวาง

คัดลอกโฆษณา

วิธีคัดลอกโฆษณาไปยังกลุ่มโฆษณาอื่น
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกโฆษณาและส่วนขยายจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย 
 3. เลือกช่องข้างโฆษณาที่ต้องการทำซ้ำ
 4. จากเมนูแบบเลื่อนลง “แก้ไข” ให้เลือกคัดลอก (หรือกด Control-C หากใช้พีซี และ Command-C หากใช้ Mac)
 5. เปิดเมนูแบบเลื่อนลง “แก้ไข” อีกครั้งและเลือกวาง (หรือกด Control-V หากใช้พีซีและ Command-V หากใช้ Mac)
 6. ใช้เครื่องมือเลือกกลุ่มโฆษณาเพื่อเลือกแคมเปญที่ต้องการวางโฆษณา
 7. คลิกเสร็จ
 8. เลือกช่อง "หยุดโฆษณาใหม่ชั่วคราวหลังจากที่วาง" หากไม่ต้องการให้โฆษณาที่คัดลอกเริ่มทำงานทันที
 9. เลือกช่อง “สร้างโฆษณาที่ซ้ำกันหากมีโฆษณาอยู่ที่ปลายทางแล้ว” หากต้องการสร้างโฆษณาที่มีอยู่แล้วในกลุ่มโฆษณาปลายทางซ้ำอีก หากไม่ต้องการสร้างโฆษณาซ้ำก็ไม่ต้องเลือกช่องนี้
 10. คลิกวาง

คัดลอกกลุ่มเป้าหมาย

วิธีคัดลอกกลุ่มเป้าหมายไปยังแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาหลายรายการ
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกกลุ่มเป้าหมายจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย 
 3. เลือกช่องข้างกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำซ้ำ
 4. จากเมนูแบบเลื่อนลง “แก้ไข” ให้เลือกคัดลอก (หรือกด Control-C หากใช้พีซี และ Command-C หากใช้ Mac)
 5. จากเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือก "แคมเปญ" หรือ "กลุ่มโฆษณา" และเลือกแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาที่ต้องการวางกลุ่มเป้าหมาย
 6. เปิดเมนูแบบเลื่อนลง “แก้ไข” อีกครั้งและเลือกวาง (หรือกด Control-V หากใช้พีซีและ Command-V หากใช้ Mac)
  • หมายเหตุ: คุณอาจเลือกช่อง "หยุดกลุ่มเป้าหมายใหม่ชั่วคราวหลังจากที่วาง" หากไม่ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายที่คัดลอกเริ่มทำงานทันที เลือกช่อง “รวมราคาเสนอ” หากต้องการรวมราคาเสนอที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้อยู่แล้ว
 7. คลิกวาง 

คัดลอกคีย์เวิร์ด

วิธีคัดลอกคีย์เวิร์ดไปยังกลุ่มโฆษณาอื่น
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกคีย์เวิร์ดจากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย 
 3. เลือกช่องข้างคีย์เวิร์ดที่ต้องการทำซ้ำ
 4. จากเมนูแบบเลื่อนลง "แก้ไข" ให้เลือกคัดลอก (หรือกด Control-C หากใช้พีซี และ Command-C หากใช้ Mac)
 5. เปิดเมนูแบบเลื่อนลง “แก้ไข” อีกครั้งและเลือกวาง (หรือกด Control-V หากใช้พีซีและ Command-V หากใช้ Mac)
 6. ใช้เครื่องมือเลือกกลุ่มโฆษณาเพื่อเลือกกลุ่มโฆษณาที่ต้องการวางคีย์เวิร์ด
 7. คลิกเสร็จ
 8. เลือกว่าจะรวมราคาเสนอที่มีอยู่และ URL สุดท้ายไว้กับคีย์เวิร์ดที่คัดลอกไหม
 9. เลือกช่อง "หยุดคีย์เวิร์ดใหม่ชั่วคราวหลังจากที่วาง" หากไม่ต้องการให้คีย์เวิร์ดที่คัดลอกเริ่มทำงานทันที
 10. คลิกวาง

เมื่อคุณคัดลอกคีย์เวิร์ด คีย์เวิร์ดเหล่านั้นจะใช้งบประมาณของแคมเปญที่คุณวางคีย์เวิร์ด คุณยังคัดลอกราคาเสนอและ URL ของหน้า Landing Page ของคีย์เวิร์ด ตลอดจนคัดลอกการลบล้างราคาเสนอและ URL ของหน้า Landing Page ของคีย์เวิร์ดได้ด้วย (หากมี) ไม่เช่นนั้นก็ตั้งราคาเสนอและ URL ของหน้า Landing Page ของคีย์เวิร์ดเหล่านี้หลังจากที่วางคีย์เวิร์ดแล้ว

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว