Kopírovanie a prilepovanie kampaní, reklamných skupín, reklám, publík a kľúčových slov

Kopírujte a prilepujte kampane, reklamné skupiny, reklamy, publiká a šetrite čas a úsilie potrebné na vytvorenie nových. Môžete napríklad skopírovať jednu (alebo viaceré) existujúcu kampaň a použiť ju ako šablónu pre novú kampaň v rovnakom alebo inom účte. Môžete skopírovať reklamu z jednej reklamnej skupiny a prilepiť ju do inej, čím získate náskok pri tvorbe nových kreatív.

Tipy

 • Súčasne môžete kopírovať a prilepiť viaceré kampane, reklamné skupiny, reklamy, publiká a kľúčové slová. Ak tak chcete urobiť, postupujte podľa pokynov na kopírovanie, no namiesto začiarknutia políčka jednej kampane, reklamnej skupiny, reklamy alebo kľúčového slova začiarknite viacero políčok.
 • Ak máte účet správcu Google Ads, môžete kopírovať a prilepovať reklamy, reklamné skupiny, kľúčové slová a kampane medzi viacerými účtami. 

Kopírovanie kampaní

Ak ste už nastavili jednu alebo viac úspešných kampaní, môžete ich použiť na získanie náskoku pri vytváraní ďalšej kampane. Stačí skopírovať príslušnú kampaň a upraviť jej kópiu. Vďaka tomu budete môcť začať s rovnakou štruktúrou a nastaveniami pre reklamné skupiny, reklamy, publiká a kľúčové slová.

Vytvorenie kópie kampane:

 1. Prihláste sa do účtu správcu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Kampane
 3. Začiarknite políčko vedľa jednej alebo viacerých kampaní, ktoré chcete duplikovať.
 4. V rozbaľovacej ponuke Upraviť vyberte Kopírovať (alebo stlačte klávesovú skratku CTRL + C pri PC a Command + C pri počítačoch Mac).
 5. Znova otvorte rozbaľovaciu ponuku Upraviť a vyberte Prilepiť (alebo použite klávesovú skratku CTRL + V pri PC a Command + V pri počítačoch Mac).
 6. Začiarknite políčka vedľa účtov, do ktorých chcete kampane prilepiť.
  • Poznámka: Ak ste prihlásení do účtu správcu, zobrazí sa výber účtu, do ktorého chcete kampaň prilepiť.
 7. Kliknite na Hotovo.
 8. Ak nechcete, aby sa skopírované kampane okamžite spustili, začiarknite políčko Nové kampane po vložení pozastaviť.
  • Majte na pamäti: Účet, do ktorého kampaň prilepíte, musí byť nastavený na rovnakú menu ako pôvodný účet. V opačnom prípade sa kampaň úspešne neprilepí. 
 9. Kliknite na Prilepiť.

Teraz budete mať k dispozícii kampaň s rovnakou štruktúrou a nastaveniami, aké mala vaša pôvodná kampaň, vrátane týchto:

 • reklamné skupiny,
 • reklamy,
 • kľúčové slová,
 • vylučujúce kľúčové slová,
 • nastavenia zacielenia,
 • stratégie ponúk.

Kopírovanie reklamných skupín

Kopírovanie reklamných skupín do inej kampane:
 1. Prihláste sa do účtu správcu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Reklamné skupiny. 
 3. Začiarknite políčka vedľa reklamných skupín, ktoré chcete duplikovať.
 4. V rozbaľovacej ponuke Upraviť vyberte Kopírovať (alebo stlačte klávesovú skratku CTRL + C pri PC a Command + C pri počítačoch Mac).
 5. Znova otvorte rozbaľovaciu ponuku Upraviť a vyberte Prilepiť (alebo použite klávesovú skratku CTRL + V pri PC a Command + V pri počítačoch Mac).
 6. Pomocou výberu kampane vyberte kampaň, do ktorej chcete reklamné skupiny prilepiť.
 7. Kliknite na Hotovo.
 8. Ak nechcete, aby sa skopírované reklamné skupiny okamžite spustili, začiarknite políčko Nové reklamné skupiny po vložení pozastaviť.
 9. Kliknite na Prilepiť.

Kopírovanie reklám

Kopírovanie reklám do inej reklamnej skupiny:
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Reklamy a rozšírenia
 3. Začiarknite políčka vedľa reklám, ktoré chcete duplikovať.
 4. V rozbaľovacej ponuke Upraviť vyberte Kopírovať (alebo stlačte klávesovú skratku CTRL + C pri PC a Command + C pri počítačoch Mac).
 5. Znova otvorte rozbaľovaciu ponuku Upraviť a vyberte Prilepiť (alebo použite klávesovú skratku CTRL + V pri PC a Command + V pri počítačoch Mac).
 6. Pomocou výberu reklamnej skupiny vyberte reklamnú skupinu, do ktorej chcete reklamy prilepiť.
 7. Kliknite na Hotovo.
 8. Ak nechcete, aby sa skopírované reklamy okamžite začali zobrazovať, začiarknite políčko Nové reklamy po vložení pozastaviť.
 9. Ak chcete vytvoriť duplikáty reklám, ktoré už v cieľových reklamných skupinách existujú, začiarknite políčko Ak už reklama v cieľovom umiestnení existuje, vytvorí sa duplikát. Ak nechcete vytvoriť duplicitné reklamy, ponechajte toto pole nezačiarknuté.
 10. Kliknite na Prilepiť.

Kopírovanie publík

Kopírovanie publík do viacerých kampaní alebo reklamných skupín:
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Publiká
 3. Začiarknite políčka vedľa publík, ktoré chcete duplikovať.
 4. V rozbaľovacej ponuke Upraviť vyberte Kopírovať (alebo stlačte klávesovú skratku CTRL + C pri PC a Command + C pri počítačoch Mac).
 5. V rozbaľovacej ponuke vyberte Kampane alebo Reklamné skupiny a vyberte kampaň alebo reklamnú skupinu, do ktorej chcete publiká prilepiť.
 6. Znova otvorte rozbaľovaciu ponuku Upraviť a vyberte Prilepiť (alebo použite klávesovú skratku CTRL + V pri PC a Command + V pri počítačoch Mac).
  • Poznámka: Ak nechcete, aby sa skopírované publiká okamžite začali používať, začiarknite políčko Pozastaviť nové publiká po prilepení. Ak chcete zahrnúť ponuky prepojené s týmito publikami, začiarknite políčko Zahrnutie cenových ponúk.
 7. Kliknite na Prilepiť

Kopírovanie kľúčových slov

Kopírovanie kľúčových slov do inej reklamnej skupiny:
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Kľúčové slová
 3. Začiarknite políčka vedľa kľúčových slov, ktoré chcete duplikovať.
 4. V rozbaľovacej ponuke Upraviť vyberte Kopírovať (alebo stlačte klávesovú skratku CTRL + C pri PC a Command + C pri počítačoch Mac).
 5. Znova otvorte rozbaľovaciu ponuku Upraviť a vyberte Prilepiť (alebo použite klávesovú skratku CTRL + V pri PC a Command + V pri počítačoch Mac).
 6. Pomocou výberu reklamnej skupiny vyberte reklamnú skupinu, do ktorej chcete kľúčové slová prilepiť.
 7. Kliknite na Hotovo.
 8. Vyberte si, či chcete spolu s kľúčovými slovami skopírovať aj existujúce ponuky a cieľové webové adresy.
 9. Ak nechcete, aby sa skopírované kľúčové slová okamžite začali používať, začiarknite políčko Nové kľúčové slová po vložení pozastaviť.
 10. Kliknite na Prilepiť.

Skopírované kľúčové slová budú automaticky používať rozpočet kampane, do ktorej ich prilepíte. Máte tiež možnosť skopírovať ich ponuky a adresy vstupných stránok. Môžete tiež skopírovať ich prepísania ponúk a adries vstupných stránok, ak existujú. V opačnom prípade môžete pre tieto kľúčové slová nastaviť ponuky a adresy vstupných stránok aj po prilepení.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory