Kopiowanie i wklejanie kampanii, grup reklam, reklam, odbiorców i słów kluczowych

Możesz kopiować i wklejać swoje kampanie, grupy reklam, reklamy, odbiorców i słowa kluczowe, aby oszczędzać czas i wysiłek związany z tworzeniem nowych elementów. Możesz na przykład skopiować istniejącą kampanię i użyć jej jako szablonu nowej kampanii na tym samym lub innym koncie. Możesz skopiować reklamę z jednej grupy reklam i wkleić ją do innej, aby szybciej utworzyć nowe kreacje.

Wskazówki

 • Możesz skopiować i wkleić wiele kampanii, grup reklam, reklam, odbiorców i słów kluczowych naraz. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami kopiowania, ale zamiast zaznaczać pole obok jednej kampanii, grupy reklam lub reklamy czy jednego słowa kluczowego, zaznacz wiele pól.
 • Jeśli masz konto menedżera Google Ads, możesz kopiować i wklejać reklamy, grupy reklam, słowa kluczowe i kampanie na wielu kontach. 

Kopiowanie kampanii

Jeśli masz już skonfigurowaną co najmniej jedną udaną kampanię, możesz ją wykorzystać do konfiguracji kolejnej kampanii. Aby to zrobić, skopiuj kampanię, a następnie edytuj jedną z kopii. Dzięki temu rozpoczniesz od tej samej struktury i ustawień grup reklam, reklam, odbiorców i słów kluczowych.

Aby powielić kampanię:

 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Kampanie
 3. Zaznacz pole obok kampanii, którą chcesz powielić.
 4. W menu „Edytuj” kliknij Kopiuj (lub naciśnij Ctrl+C na komputerze PC albo Command+C na komputerze Mac).
 5. Ponownie otwórz menu „Edytuj” i wybierz Wklej (lub naciśnij Ctrl+V na komputerze PC albo Command+V na komputerze Mac).
 6. Zaznacz pola obok kont, na których chcesz wkleić kampanie.
  • Uwaga: jeśli zalogujesz się na konto menedżera, pojawi się selektor umożliwiający wybór konta, na którym chcesz wkleić kampanię.
 7. Kliknij Gotowe.
 8. Zaznacz pole obok pozycji „Wstrzymaj nowe kampanie po wklejeniu”, jeśli nie chcesz, aby skopiowane kampanie zostały od razu włączone.
  • Pamiętaj: konto, na którym wklejasz kampanię, musi mieć ustawioną tę samą walutę co konto oryginalne. W przeciwnym razie nie uda się wkleić kampanii. 
 9. Kliknij Wklej.

Powstanie nowa kampania o tej samej strukturze i tych samych ustawieniach co oryginalna. Obejmuje to m.in.:

 • grupy reklam,
 • reklamy,
 • słowa kluczowe,
 • wykluczające słowa kluczowe,
 • ustawienia kierowania,
 • strategie ustalania stawek.

Kopiowanie grup reklam

Aby skopiować grupy reklam do innej kampanii:
 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Grupy reklam. 
 3. Zaznacz pole obok grup reklam, które chcesz powielić.
 4. W menu „Edytuj” kliknij Kopiuj (lub naciśnij Ctrl+C na komputerze PC albo Command+C na komputerze Mac).
 5. Ponownie otwórz menu „Edytuj” i wybierz Wklej (lub naciśnij Ctrl+V na komputerze PC albo Command+V na komputerze Mac).
 6. Za pomocą selektora kampanii wybierz kampanię, w której chcesz wkleić grupy reklam.
 7. Kliknij Gotowe.
 8. Zaznacz pole obok pozycji „Wstrzymaj nowe grupy reklam po wklejeniu”, jeśli nie chcesz, aby skopiowane grupy reklam zostały od razu włączone.
 9. Kliknij Wklej.

Kopiowanie reklam

Aby skopiować reklamy do innej grupy reklam:
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Reklamy i rozszerzenia
 3. Zaznacz pole obok reklam, które chcesz powielić.
 4. W menu „Edytuj” kliknij Kopiuj (lub naciśnij Ctrl+C na komputerze PC albo Command+C na komputerze Mac).
 5. Ponownie otwórz menu „Edytuj” i wybierz Wklej (lub naciśnij Ctrl+V na komputerze PC albo Command+V na komputerze Mac).
 6. Za pomocą selektora grupy reklam wybierz kampanię, w której chcesz wkleić reklamy.
 7. Kliknij Gotowe.
 8. Zaznacz pole obok pozycji „Wstrzymaj nowe reklamy po wklejeniu”, jeśli nie chcesz, aby skopiowane reklamy zostały od razu włączone.
 9. Zaznacz pole obok pozycji „Jeśli reklama już istnieje w miejscu docelowym, utwórz duplikat”, jeśli chcesz utworzyć duplikaty reklam, które już istnieją w docelowych grupach reklam. Jeśli nie chcesz duplikować reklam, pozostaw to pole niezaznaczone.
 10. Kliknij Wklej.

Kopiowanie odbiorców

Aby skopiować odbiorców do wielu kampanii lub grup reklam:
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Odbiorcy
 3. Zaznacz pole obok odbiorców, których chcesz powielić.
 4. W menu „Edytuj” kliknij Kopiuj (lub naciśnij Ctrl+C na komputerze PC albo Command+C na komputerze Mac).
 5. W menu kliknij Kampanie lub Grupy reklam i wybierz kampanię lub grupę reklam, do której chcesz wkleić odbiorców.
 6. Ponownie otwórz menu „Edytuj” i wybierz Wklej (lub naciśnij Ctrl+V na komputerze PC albo Command+V na komputerze Mac).
  • Uwaga: możesz zaznaczyć pole obok pozycji „Wstrzymaj nowych odbiorców po ich wklejeniu”, jeśli nie chcesz, aby skopiowane reklamy zostały od razu włączone. Zaznacz pole obok pozycji „Uwzględnij stawki”, jeśli chcesz zastosować stawki powiązane z tymi odbiorcami.
 7. Kliknij Wklej

Kopiowanie słów kluczowych

Aby skopiować słowa kluczowe do innej grupy reklam:
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Słowa kluczowe
 3. Zaznacz pole obok słów kluczowych, które chcesz powielić.
 4. W menu „Edytuj” kliknij Kopiuj (lub naciśnij Ctrl+C na komputerze PC albo Command+C na komputerze Mac).
 5. Ponownie otwórz menu „Edytuj” i wybierz Wklej (lub naciśnij Ctrl+V na komputerze PC albo Command+V na komputerze Mac).
 6. Użyj selektora grupy reklam, aby wybrać grupę reklam, w której chcesz wkleić słowa kluczowe.
 7. Kliknij Gotowe.
 8. Wybierz, czy chcesz uwzględnić istniejące stawki i końcowe adresy URL.
 9. Zaznacz pole obok pozycji „Wstrzymaj nowe słowa kluczowe po wklejeniu”, jeśli nie chcesz, aby skopiowane słowa kluczowe zostały od razu włączone.
 10. Kliknij Wklej.

Skopiowane słowa kluczowe będą automatycznie korzystać z budżetu kampanii, w której je wkleisz. Możesz też skopiować ich stawki i adresy URL stron docelowych (jeśli istnieją) lub określić stawki i adresy URL stron słów kluczowych po ich wklejeniu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem