העתקה והדבקה של קמפיינים, קבוצות של מודעות, מודעות, קהלים ומילות מפתח

אפשר להעתיק ולהדביק קמפיינים, קבוצות של מודעות, מודעות, קהלים ומילות מפתח ולחסוך את הזמן והמאמץ הכרוכים ביצירת רכיבים חדשים. לדוגמה, ניתן להעתיק אחד (או יותר) מהקמפיינים הקיימים שלכם ולהשתמש בו כתבנית לקמפיין חדש באותו חשבון או בחשבון אחר. ניתן להעתיק מודעה מקבוצת מודעות אחת ולהדביק אותה בקבוצת מודעות אחרת, וכך ליצור פריטי קריאייטיב חדשים במהירות רבה יותר.

טיפים

 • ניתן להעתיק ולהדביק כמה קמפיינים, קבוצות של מודעות, מודעות, קהלים ומילות מפתח בבת אחת. כדי לעשות זאת, מבצעים את הוראות ההעתקה, אבל במקום לסמן את התיבה לצד קמפיין אחד, קבוצת מודעות אחת, מודעה אחת או מילת מפתח אחת, מסמנים כמה תיבות.
 • אם יש לכם חשבון ניהול ב-Google Ads, אתם יכולים להעתיק מודעות, קבוצות של מודעות, מילות מפתח וקמפיינים ולהדביק אותם בחשבונות מרובים. 

העתקת קמפיינים

אם כבר הגדרתם קמפיין מוצלח אחד או יותר, תוכלו להשתמש בו או בהם כדי ליצור במהירות את הקמפיין הבא. לשם כך, מעתיקים את הקמפיין ולאחר מכן משנים את אחד העותקים שלו. כך אפשר להשתמש במבנה של קמפיין קיים ובהגדרות הקיימות שלו לקבוצות של מודעות, מודעות, קהלים ומילות מפתח.

כדי לשכפל קמפיין:

 1. נכנסים אל חשבון הניהול ב-Google Ads.
 2. בתפריט הדפים שמימין, לוחצים על קמפיינים
 3. מסמנים את התיבה שלצד הקמפיין או הקמפיינים שרוצים לשכפל.
 4. בתפריט הנפתח "עריכה", בוחרים באפשרות העתקה (או מקישים Control-C במחשבי PC או Command-C במחשבי Mac).
 5. פותחים את התפריט הנפתח "עריכה" שוב ובוחרים באפשרות הדבקה (או מקישים Control-V במחשבי PC או Command-V במחשבי Mac).
 6. מסמנים את התיבות שלצד החשבונות שבהם רוצים להדביק את הקמפיינים.
  • הערה: אם אתם מחוברים לחשבון ניהול, יופיע בוחר שבעזרתו תוכלו לבחור חשבון שבו תרצו להדביק את הקמפיינים.
 7. לוחצים על סיום.
 8. מסמנים את התיבה שליד האפשרות "השהיית קמפיינים חדשים לאחר ההדבקה" אם אינכם רוצים שהקמפיינים שהעתקתם יתחילו לפעול מיד.
  • חשוב לזכור: בחשבון שבו מדביקים קמפיין צריך להיות מוגדר מטבע זהה לזה שבחשבון המקורי, אחרת הקמפיין לא יודבק בהצלחה. 
 9. לוחצים על הדבקה.

עכשיו יהיה לכם קמפיין חדש עם הגדרות ומבנה זהים לאלה של הקמפיין המקורי, כולל הפריטים הבאים:

 • קבוצות של מודעות
 • מודעות
 • מילות מפתח
 • מילת מפתח שלילית
 • הגדרות מיקוד
 • שיטות של הצעות מחיר

העתקת קבוצות של מודעות

כדי להעתיק קבוצות של מודעות לקמפיין אחר:
 1. נכנסים אל חשבון הניהול ב-Google Ads.
 2. בתפריט הדפים שמימין, לוחצים על 'קבוצות של מודעות'. 
 3. מסמנים את התיבה שלצד קבוצות המודעות שרוצים לשכפל.
 4. בתפריט הנפתח "עריכה", בוחרים באפשרות 'העתקה' (או מקישים Control-C במחשבי PC או Command-C במחשבי Mac).
 5. פותחים את התפריט הנפתח "עריכה" שוב ובוחרים באפשרות 'הדבקה' (או מקישים Control-V במחשבי PC או Command-V במחשבי Mac).
 6. באמצעות בוחר הקמפיינים, בוחרים את הקמפיין שבו רוצים להדביק את קבוצות המודעות.
 7. לוחצים על 'סיום'.
 8. מסמנים את התיבה שליד האפשרות "השהיית קבוצות מודעות חדשות לאחר ההדבקה" אם אינכם רוצים שקבוצות המודעות שהעתקתם יתחילו לפעול מיד.
 9. לוחצים על הדבקה.

העתקת מודעות

כדי להעתיק מודעות לקבוצת מודעות אחרת:
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. בתפריט הדפים שמימין, לוחצים על מודעות ותוספים
 3. מסמנים את התיבות שלצד המודעות שרוצים לשכפל.
 4. בתפריט הנפתח "עריכה", בוחרים באפשרות העתקה (או מקישים Control-C במחשבי PC או Command-C במחשבי Mac).
 5. פותחים את התפריט הנפתח "עריכה" שוב ובוחרים באפשרות הדבקה (או מקישים Control-V במחשבי PC או Command-V במחשבי Mac).
 6. באמצעות בוחר קבוצות המודעות, בוחרים את הקמפיין שבו רוצים להדביק את המודעות.
 7. לוחצים על סיום.
 8. מסמנים את התיבה שליד האפשרות "השהיית מודעות חדשות לאחר ההדבקה" אם אינכם רוצים שהמודעות שהעתקתם יתחילו לפעול מיד.
 9. מסמנים את התיבה שליד האפשרות "אם המודעה כבר קיימת ביעד, אני רוצה ליצור עותק שלה" אם רוצים ליצור עותקים כפולים של מודעות שכבר קיימות בקבוצות המודעות המשמשות כיעד. אם אתם לא מעוניינים במודעות כפולות, השאירו את התיבה לא מסומנת.
 10. לוחצים על הדבקה.

העתקת קהלים

כדי להעתיק קהלים לכמה קמפיינים או קבוצות של מודעות:
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. בתפריט הדפים שמוצג מימין, לוחצים על קהלים
 3. מסמנים את התיבות שלצד הקהלים שרוצים לשכפל.
 4. בתפריט הנפתח "עריכה", בוחרים באפשרות העתקה (או מקישים Control-C במחשבי PC או Command-C במחשבי Mac).
 5. בתפריט הנפתח, בוחרים באפשרות 'קמפיינים' או 'קבוצות של מודעות' ובוחרים את הקמפיינים או קבוצות המודעות שבהם רוצים להדביק את הקהלים.
 6. פותחים את התפריט הנפתח "עריכה" שוב ובוחרים באפשרות הדבקה (או מקישים Control-V במחשבי PC או Command-V במחשבי Mac).
  • הערה: אפשר לסמן את התיבה שליד האפשרות "השהיית קהלים חדשים לאחר ההדבקה" אם אינכם רוצים שהקהלים שהעתקתם יתחילו לפעול מיד. מסמנים את התיבה שליד האפשרות "כולל הצעות מחיר" אם רוצים לכלול את הצעות המחיר שכבר משויכות לקהלים האלה.
 7. לוחצים על הדבקה

העתקת מילות מפתח

כדי להעתיק מילות מפתח לקבוצת מודעות אחרת:
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. בתפריט הדפים שמימין, לוחצים על מילות מפתח
 3. מסמנים את התיבות שלצד מילות המפתח שרוצים לשכפל.
 4. בתפריט הנפתח "עריכה", בוחרים באפשרות העתקה (או מקישים Control-C במחשבי PC או Command-C במחשבי Mac).
 5. פותחים את התפריט הנפתח "עריכה" שוב ובוחרים באפשרות הדבקה (או מקישים Control-V במחשבי PC או Command-V במחשבי Mac).
 6. באמצעות בוחר קבוצות המודעות, בוחרים את קבוצת המודעות שבה רוצים להדביק את מילות המפתח.
 7. לוחצים על סיום.
 8. בוחרים אם לכלול את הצעות המחיר הקיימים ואת כתובות ה-URL הסופיות יחד עם מילות המפתח שהועתקו.
 9. מסמנים את התיבה שליד האפשרות "השהיית מילות מפתח חדשות לאחר ההדבקה" אם אינכם רוצים שמילות המפתח שהעתקתם יתחילו לפעול מיד.
 10. לוחצים על הדבקה.

כשמעתיקים מילות מפתח, הן ישתמשו באופן אוטומטי בתקציב של הקמפיין שבו תדביקו אותן. קיימת גם אפשרות להעתיק את הצעות המחיר ואת כתובות דפי הנחיתה שלהן. ניתן גם להעתיק את ביטולי הצעות המחיר וכתובות דפי הנחיתה שלהן, אם הם קיימים. לחלופין, תוכלו להגדיר הצעות מחיר וכתובות דפי נחיתה למילות המפתח לאחר הדבקתן.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה