Opret en YouTube-medieplan med tv i Planlægningsværktøj for rækkevidde

Hvis du vil anmode om adgang til Planlægningsværktøj for rækkevidde for din Google Ads-konto, skal du bruge denne formular. Selvom du anmoder om adgang, er der ingen garanti for, at du får adgang til Planlægningsværktøj for rækkevidde. Hvis du bliver godkendt, sender vi dig en mail, når du har fået adgang.

I denne artikel kan du læse om, hvordan du opretter en YouTube-medieplan ved hjælp af tv-data i Planlægningsværktøj for rækkevidde. Tv i Planlægningsværktøj for rækkevidde er tilgængeligt for brugere i Frankrig, Japan, Vietnam og USA.

Du kan bruge tv-data i Planlægningsværktøj for rækkevidde til at udarbejde prognoser for dine kampagnemål og sammenligne de estimerede værdier for samlet rækkevidde, frekvens og måleksponeringspunkter (TRP'er, Target Rating Points) for medieplaner, der omfatter tv, YouTube og Google-videopartnere.

Før du begynder

 • I Planlægningsværktøj for rækkevidde vises der to kurver for din medieplan: En sammenligningskurve og en plankurve. Disse kurver repræsenterer den estimerede samlede rækkevidde, du kan opnå med en YouTube- og tv-medieplan. På et kontrolpanel oven for kurverne kan du se de estimerede værdier for rækkevidde i målgruppe, gennemsnitlig frekvens, CPM, måleksponeringspunkt og pris pr. måleksponeringspunkt for hver kurve.
 • Du kan justere budget, rækkeviddeprocent og fordeling af YouTube- og tv-annoncer i medieplanen via sektionen "Juster din plan" (til højre i Planlægningsværktøj for rækkevidde). Du kan også vælge et hvilket som helst punkt på kurven for rækkevidde for at justere det samlede budget for medieplanen.
 • Ud over kurven for rækkevidde kan du vælge "Tv-seere" og "Demografi" for at få en oversigt over henholdsvis tv-seere og demografi for din medieplan sammenlignet med andre kampagner.

Vejledning

Opret en medieplan, der omfatter tv-data

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til højre i Google Ads.
 3. Vælg Planlægningsværktøj for rækkevidde.
 4. Klik på plusikonet for at oprette en ny medieplan.
 5. Vælg Bevidsthed eller Overvejelse som dit prognosemål. Prognoser for "bevidsthed" anbefaler et produktmiks, som øger din forventede rækkevidde, og prognoser for "Overvejelse" anbefaler et produktmiks, der øger antallet af forventede visninger. Du kan stadig vælge dit eget produktmiks, når du konfigurerer eller redigerer din medieplan.
 6. Vælg YouTube + tv som kanal for medieplanen.
 7. Vælg en datakilde for tv-dataene i sektionen "Placering".
 8. Klik på blyantikonet øverst til venstre, og vælg et land.
 9. I sektionen "Demografi" skal du vælge den ideelle alder og det ideelle køn for din målgruppe. "Rækkevidde i målgruppe" for planen måles i forhold til det demografiske segment, der målrettes mod.
 10. Tilføj datoerne for kampagnen.
  • Med tv i Planlægningsværktøj for rækkevidde bruges der samme varighed for YouTube-prognosedata og tv-målingsdata, så forsøg at få varigheden for din YouTube-kampagne og din tv-kampagne til at matche.
 11. Tilføj de historiske tv-data, der skal udgøre tv-delen af din plan. Du kan vælge mellem følgende muligheder:
  • Eksempelkampagne: Et gennemsnit af historiske tv-kampagner med lignende metrics for rækkevidde og pris med det formål at opnå et sammenligningsgrundlag. Vælg denne mulighed, hvis du ikke har en historisk tv-kampagne for dit brand, der minder om din nye medieplan.
  • Specifikke kampagner: Vælg mellem faktiske historiske tv-kampagner, der er blevet kørt for dit brand inden for de seneste 1,5 år. I Planlægningsværktøj for rækkevidde bruges der data fra en del af kampagnen svarende til din plans varighed. Brug de avancerede indstillinger til at justere, hvilke datoer der indhentes kampagneoplysninger for i Planlægningsværktøj for rækkevidde.
 12. Hvis du vælger Specifikke kampagner, kan du justere prisoplysningerne for tv-dataene ved at overskrive kampagnens størrelse (efter "Pris" eller "TRP'er") og justere prisen.
  • Juster prisen ved enten at overskrive CPM for tv eller pris pr. TRP/CPP eller ved at føje en rabat til kampagnens listepris. De tv-målingsdata, som Planlægningsværktøj for rækkevidde er baseret på, indeholder oplysninger om annoncekampagners pris uden rabat (denne pris kaldes normalt "listeprisen").
 13. Vælg længde for det annoncemateriale, der bruges i kampagnen. I Planlægningsværktøj for rækkevidde anbefales det at bruge en blanding af YouTube-annonceformater for at opnå størst mulig brandbevidsthed via medieplanen.
 14. Klik på Vis prognose. I Planlægningsværktøj for rækkevidde oprettes der en medieplan med både YouTube- og tv-annoncer. Standardplanen er en anbefalet budgetfordeling for tv og YouTube, der sikrer hele din medieplan størst mulig rækkevidde.
 15. (Valgfrit) Hvis du vil eksportere din medieplan til en CSV-fil, inden du gemmer, skal du klikke på ikonet Flere valgmuligheder i øverste højre hjørne og derefter klikke på Download (.csv). CSV-filen indeholder de senest gemte oplysninger og detaljerede metrics for din medieplan.
  • Du kan også klikke på Lav en kopi for at sammenligne en medieplan med en anden medieplan.
  • Tag et screenshot af tabellerne i medieplanen ved hjælp af din computers screenshotfunktion, hvis du vil bruge diagrammerne i medieplanen til en præsentation (eller lignende).
 16. Klik på Gem øverst til højre og navngiv medieplanen, hvis du vil gemme den. Klik på Gem kopi, når du er færdig.

  Når du har gemt medieplanen, kan du få adgang til den igen via Planlægningsværktøj for rækkevidde. Når du åbner en gemt medieplan, skal du opdatere prognosen for at gennemgå kurven for rækkevidde, de demografiske oplysninger samt estimaterne for rækkevidde og frekvens for tv-seere.
Når du gemmer en kopi af en medieplan, bevarer den alle prognoseoplysningerne for medieplanen i det datointerval, du har valgt. Når du klikker på en medieplan, der er afsluttet, vil du få vist den historiske prognose for medieplanen. Når du klikker på en medieplan, der stadig er i gang, har du mulighed for at opdatere prognosen for medieplanen. Hvis du vælger at opdatere prognosen, genererer den en ny prognose for medieplanen, og du skal gemme medieplanen igen for at beholde de nye prognoseoplysninger.

Gennemgå en medieplan, der omfatter tv-data

 1. Åbn Planlægningsværktøj for rækkevidde.
 2. Klik på en medieplan i tabellen for at åbne den. Når du åbner en gemt medieplan, viser den alle prognoseoplysningerne for medieplanen i det datointerval, du har valgt. Den viser også den dato, hvor prognosen blev gemt.
  • Når du åbner en medieplan, som er afsluttet, vil du få vist den historiske prognose for medieplanen.
  • Når du åbner en medieplan, som stadig er i gang, har du mulighed for at redigere planen.
 3. Gennemgå oplysninger og metrics i medieplanen (f.eks. rækkevidde i målgruppe og CPM). Få flere oplysninger om metrics i Planlægningsværktøj for rækkevidde
 4. (Valgfrit) Hvis du vil eksportere din medieplan til en CSV-fil, skal du klikke på ikonet Flere valgmuligheder øverste i højre hjørne og derefter klikke på Download (.csv). CSV-filen indeholder de senest gemte oplysninger og detaljerede metrics for din medieplan.
  • Du kan også klikke på Lav en kopi for at sammenligne en medieplan med en anden medieplan.
  • Tag et screenshot af tabellerne i medieplanen ved hjælp af din computers screenshotfunktion, hvis du vil bruge diagrammerne i medieplanen til en præsentation (eller lignende).

Rediger en medieplan, der omfatter tv-data

 1. Åbn Planlægningsværktøj for rækkevidde.
 2. Klik på en medieplan i tabellen for at åbne den. Hvis medieplanen stadig er i gang, kan du redigere den.
 3. Klik på Opdater prognose for at opdatere prognosen for medieplanen med identiske indstillinger. Hvis du vælger at opdatere prognosen, genererer den en ny prognose for medieplanen, og du skal gemme medieplanen igen for at beholde den nye prognose.
 4. Gå til tabellen under kurven for rækkevidde, og klik derefter på knappen Rediger ud for et YouTube-annonceformat i din medieplan.
  • Generelle indstillinger: Opdater budget, mål-CPM og netværk for medieplanen.
  • Sted og demografiske oplysninger: Foretag ændringer af sted og demografiske oplysninger for annonceformatet. Det skal du kun gøre, hvis du vil tilsidesætte de aktuelle indstillinger for annonceformatet i medieplanen.
  • Datoer og frekvensgrænse: Foretag ændringer af datoer og demografiske oplysninger for YouTube-annonceformatet. Det skal du kun gøre, hvis du vil tilsidesætte de aktuelle indstillinger for annonceformatet i medieplanen.
  • Målgrupper: Føj kun interessebaserede målgrupper og målgrupper i markedet til YouTube-linjeposter. Derved anvendes der kun Google-målretning efter målgruppe på dine YouTube-linjeposter, og det medfører ingen ændring af, hvilken målgruppe der rapporteres om i din YouTube-medieplan med tv.
  • Forældrestatus: Inkluder eller ekskluder forældre, personer uden børn eller personer, hvis aktuelle forældrestatus er ukendt, i medieplanen.
  • Enheder: Inkluder eller ekskluder computere, tablets, mobilenheder eller tilsluttede tv-enheder i din medieplan.
  • Indstillinger for indholdsekskludering: Gennemgå eventuelle indholdsekskluderinger på kontoniveau i din prognose.
 5. Klik på Anvend, når du har foretaget de ønskede ændringer.
 6. Vælg Optimer for at få en anbefaling med hensyn til tv- og YouTube-budget og for at maksimere rækkevidden med dine nye indstillinger.
 7. Klik på plusknappen () for at tilføje flere YouTube-annonceformater eller -kampagner.
 8. Vælg papirkurvsikonet () for at fjerne et YouTube-annonceformat.
 9. Klik på Gem øverst til højre og navngiv medieplanen, hvis du vil gemme den. Klik på Gem kopi, når du er færdig.
 10. Hvis du vil downloade, slette eller oprette en kopi af din medieplan, skal du klikke på ikonet Flere valgmuligheder øverst til højre i Planlægningsværktøj for rækkevidde og derefter vælge en valgmulighed i menuen.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet