Thiết lập tùy chọn tích hợp webhook cho phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng trong Chiến dịch tìm kiếm

Webhook là một API cho phép bạn gửi dữ liệu khách hàng tiềm năng đến hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của bạn theo thời gian thực. Để thiết lập webhook, bạn cần thêm URL và khóa webhook vào phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Bạn có thể phải định cấu hình một số thành phần trong hệ thống CRM để tạo URL và khóa.

URL là đường dẫn phân phối: Sau khi người dùng gửi biểu mẫu khách hàng tiềm năng, hệ thống sẽ gửi yêu cầu POST trong giao thức HTTP đến URL mà bạn đã định cấu hình. Điều này cho phép dữ liệu khách hàng tiềm năng chuyển thẳng vào hệ thống CRM. Khóa dùng để xác thực dữ liệu khách hàng tiềm năng đã gửi.

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong trình đơn trang ở bên trái.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , rồi chọn Chiến dịch mới.
 4. Trong phần mục tiêu, hãy chọn Khách hàng tiềm năng.
 5. Trong "Loại chiến dịch", hãy chọn Chiến dịch tìm kiếm.
 6. Nhấp vào Tiếp tục.
 7. Nhập tùy chọn cài đặt chiến dịch của bạn.
 8. Chọn Phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng trong danh sách "Phần mở rộng quảng cáo".
 9. Điền thông tin chi tiết về phần mở rộng và phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng của bạn.
 10. Nhấp vào Tùy chọn phân phối khách hàng tiềm năng trong mục "Tạo thông báo gửi biểu mẫu". Thao tác này sẽ hiển thị trường "Quản lý khách hàng tiềm năng bằng webhook".
 11. Nhập URL và khóa webhook.
 12. Nhấp vào Gửi dữ liệu thử nghiệm để xem trạng thái và kết quả thử nghiệm. Hãy kiểm tra hệ thống quản lý dữ liệu để chắc chắn rằng bạn đã nhận được dữ liệu thử nghiệm.
 13. Sau khi điền đủ thông tin ở các bước bắt buộc, hãy nhấp vào Thêm vào chiến dịch.

Các trạng thái

Bạn có thể nhận được các trạng thái lỗi khác nhau tùy thuộc vào hành động ban đầu sau khi thêm webhook.

 • Trạng thái lỗi A: Khi người dùng lưu biểu mẫu mà không gửi dữ liệu thử nghiệm (thành công).
 • Trạng thái lỗi B: Khi dữ liệu không được gửi.
 • Trạng thái lỗi C: Khi dữ liệu đã được gửi nhưng Google không nhận được thông tin phản hồi.
 • Trạng thái lỗi D: Khi dữ liệu đã được gửi nhưng Google nhận được thông tin phản hồi không chính xác (mã lỗi HTTP 200).
 • Trạng thái thành công: Khi dữ liệu đã được gửi và Google nhận được thông tin phản hồi chính xác.
Lưu ý: Nếu đang sử dụng Zapier, thì bạn có thể làm theo nguyên tắc tích hợp phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng để kết nối phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng với CRM.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố