Ρύθμιση ενσωμάτωσης webhook για φόρμα δυνητικού πελάτη στο Δίκτυο αναζήτησης

Το webhook είναι ένα API που σας δίνει τη δυνατότητα να στέλνετε δεδομένα δυνητικού πελάτη στο σύστημα CRM σε πραγματικό χρόνο. Για να το ρυθμίσετε, πρέπει να προσθέσετε ένα URL και ένα κλειδί webhook στην επέκταση φόρμας δυνητικού πελάτη. Μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε κάποια διαμόρφωση εντός του συστήματος CRM, για να δημιουργηθούν το URL και το κλειδί.

Το URL είναι η διαδρομή προβολής: Αφού ο χρήστης υποβάλει μια επέκταση φόρμας δυνητικού πελάτη, αποστέλλεται ένα αίτημα HTTP POST στο διαμορφωμένο URL, δίνοντας τη δυνατότητα στα δεδομένα δυνητικού πελάτη να μεταφερθούν απευθείας στο σύστημα CRM. Το κλειδί χρησιμοποιείται για την επικύρωση των δυνητικών πελατών που αποστέλλονται.

Οδηγίες

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Στο μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί συν και, στη συνέχεια, επιλέξτε Νέα καμπάνια.
 4. Στην ενότητα στόχων, επιλέξτε Δυνητικοί πελάτες.
 5. Στην ενότητα Τύπος καμπάνιας, επιλέξτε Αναζήτηση.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.
 7. Καταχωρίστε τις ρυθμίσεις καμπάνιας.
 8. Στη λίστα Επεκτάσεις διαφήμισης, επιλέξτε Επέκταση φόρμας δυνητικού πελάτη.
 9. Συμπληρώστε τις λεπτομέρειες σχετικά με την επέκταση και την επέκταση φόρμας δυνητικού πελάτη.
 10. Στην ενότητα Δημιουργία μηνύματος υποβολής φόρμας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή προβολής δυνητικού πελάτη. Έτσι θα εμφανιστεί το πεδίο Διαχείριση δυνητικών πελατών με webhook.
 11. Καταχωρίστε το URL και το κλειδί του webhook.
 12. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή δεδομένων δοκιμής , για να δείτε τις καταστάσεις και τα αποτελέσματα της δοκιμής. Ελέγξτε το σύστημα διαχείρισης δεδομένων, για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε λάβει τα δεδομένα δοκιμής.
 13. Αφού ολοκληρώσετε τα απαιτούμενα βήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στην καμπάνια .

Καταστάσεις

Ανάλογα με τις αρχικές ενέργειές σας μετά την προσθήκη webhook, ίσως εμφανιστούν καταστάσεις σφάλματος.

 • Κατάσταση σφάλματος A: όταν οι χρήστες αποθηκεύουν τη φόρμα χωρίς να στείλουν τα δεδομένα δοκιμής (με επιτυχία).
 • Κατάσταση σφάλματος B: όταν τα δεδομένα δεν αποστέλλονται.
 • Κατάσταση σφάλματος Γ: όταν τα δεδομένα αποστέλλονται χωρίς να λάβει απάντηση η Google.
 • Κατάσταση σφάλματος Δ: όταν τα δεδομένα αποστέλλονται, αλλά η Google λαμβάνει λανθασμένη απάντηση (HTTP 200).
 • Κατάσταση επιτυχίας: όταν αποστέλλονται τα δεδομένα και η Google λαμβάνει σωστή απάντηση.
Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το Zapier, μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την ενσωμάτωση της επέκτασης φόρμας δυνητικού πελάτη, για να συνδέσετε την επέκταση φόρμας δυνητικού πελάτη με το CRM.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας