Hodnota konverzie z návštevy predajne

Ak chcete zistiť, aká je skutočná návratnosť vašich investícií, je dôležité merať a sledovať online a offline vplyv vašich kampaní v službe Google Ads. Ak sledujete online konverzie a zaznamenávate informácie o výnosoch, môžete pripísať hodnotu aj návštevám predajne a odhadnúť tak výnosy v predajni. Umožní vám to merať celkové výnosy a návratnosť výdavkov na reklamu.

Ako pripísať hodnotu konverziám z návštev predajne

  1. Ak sledujete online predaje ako konverzie a pripisujete im hodnotu zodpovedajúcu vygenerovaným výnosom, pomocou tohto vzorca môžete určiť hodnotu konverzií z návštev predajne:
    • hodnota konverzie z návštevy predajne = priemerný konverzný pomer v predajni × priemerná hodnota objednávky v predajni.
  2. Ak sa online konverziám nepripisuje hodnota zodpovedajúca výnosom, konverzii z návštevy predajne môžete pripísať hodnotu v určitom pomere k hodnote, ktorú pripisujete online konverziám. Príklad:
    • Ste predajca automobilov a sledujete odoslania online formulára pre potenciálnych zákazníkov. Návštevy predajne si však ceníte štyrikrát viac než vyplnenie formulára pre potenciálnych zákazníkov. Hodnotu návštev predajne nastavte na 1 a hodnotu formulára pre potenciálnych zákazníkov na 0,25.
    • Vlastníte maloobchod a sledujete online predaje. Online predaj si ceníte dvakrát viac než návštevu svojho obchodu. Hodnotu návštev predajne nastavte na polovicu priemernej hodnoty konverzie z online predaja.
  3. Ak máte len konverzie z návštev predajne, no nemáte žiadne online konverzie, osvedčeným postupom je aj napriek tomu zadať hodnotu konverzie pre návštevy predajne na účely zaznamenávania v službe Google Ads.

Osvedčené postupy inteligentných ponúk

Hodnota konverzie z návštevy predajne je povinný vstupný údaj pre všetky kampane v Nákupoch a vo vyhľadávaní, ktoré optimalizujú pre hodnotu konverzie (t. j. cieľové ROAS, vylepšená CZK pre hodnoty, maximalizácia hodnoty konverzií alebo inteligentné kampane v Nákupoch). Ak chcete dosiahnuť viac konverzií z návštev predajne, zvýšte ich hodnotu v porovnaní s inými konverznými akciami.

V kampaniach vo vyhľadávaní, ktoré optimalizujú pre konverzie (t. j. cieľová CZA, maximalizácia konverzií a vylepšená CZK), sa na účely ponúk pripisuje každej konverznej akcii rovnaká váha. Hodnoty konverzií sa teda neberú do úvahy. Napriek tomu odporúčame, aby ste zadali presnú hodnotu návštev predajne na účely zaznamenávania v službe Google Ads.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false