O vremenskom okviru konverzije u vidu posjeta trgovini

Vremenski okvir konverzije predstavlja broj dana nakon interakcije s oglasom tijekom kojeg će se zabilježiti konverzija.

Postavljanje vremenskog okvira konverzije u vidu posjeta trgovini

Zadani vremenski okvir konverzije za posjete trgovini koji se pripisuju kliku iznosi 30 dana. Možete postaviti i prilagođene vremenske okvire konverzije u rasponu od 1 do 30 dana.

Za konverzije u vidu posjeta trgovini nakon angažiranog prikaza posjet se bilježi kada korisnik posjeti vašu lokaciju u roku od sedam dana nakon što pogleda najmanje deset sekundi vašeg oglasa.

Najbolji primjeri iz prakse za pametno licitiranje

Za posjete trgovini koji se pripisuju kliku preporučujemo upotrebu sedmodnevnog vremenskog okvira konverzije ako ste posjete trgovinama uključili u stupac Konverzije te ih uzimate u obzir u strategijama pametnog licitiranja. Na taj način ne samo što ćete ubrzati procjenu izvedbe, već i omogućiti sustavu licitiranja da brže reagira na promjene ponašanja korisnika. Ne preporučujemo postavljanje vremenskog okvira konverzije na razdoblje kraće od sedam dana zbog različitih obrazaca kupnje tijekom radnih dana i vikenda.

Za određene poslovne modele za koje je potreban veći vremenski okvir konverzije zbog duljih ciklusa kupnje (npr. autosaloni) preporučuje se pak zadržati zadani vremenski okvir konverzije od 30 dana. Napominjemo da će prilikom upotrebe 30-dnevnog vremenskog okvira proteći više vremena od implementacije do optimiziranja izvedbe pametnog licitiranja s posjetima trgovini.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem