Всичко за прозореца на реализациите от посещения на магазина

Прозорецът на реализациите е броят дни след взаимодействие с реклама, в рамките на които ще се регистрира реализация.

Задаване на прозорец на реализациите от посещения на магазина

Стойността по подразбиране за прозореца на реализациите от посещения на магазина, приписвани на кликвания, е 30 дни. Можете да зададете и персонализирани стойности на прозореца на реализациите между 1 и 30 дни.

За реализации от посещение на магазина с ангажирано показване посещение се отчита, когато потребител посети местоположението Ви в рамките на 7 дни, след като е гледал поне 10 секунди от рекламата Ви.

Най-добри практики за „Интелигентно офериране“

За посещения на магазина, приписвани на кликвания, препоръчваме да използвате прозорец на реализациите от 7 дни, ако сте включили посещенията на магазина в „Реализации“ и ги взимате предвид в стратегиите за Интелигентно офериране. Не само ефективността ще се оценява по-бързо, но това ще даде възможност и системата за офериране да реагира по-добре на промени в поведението на потребителите. Не препоръчваме да задавате прозорци на реализациите по-малко от 7 дни поради разликата в моделите на пазаруване през седмицата и в почивните дни.

Но за специфични бизнес модели, които изискват по-дълъг прозорец на реализациите поради по-дългите цикли на пазаруване (напр. автокъщи), препоръчително е да се запази стойността на прозореца по подразбиране от 30 дни. Имайте предвид, че при прозорец от 30 дни ще отнеме повече време след прилагане да се оптимизира ефективността на Интелигентно офериране с посещения на магазина.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си