Всичко за прозореца на реализациите от посещения на магазина

Прозорецът на реализациите е броят дни след кликване, по време на които се регистрира реализация.

Задаване на прозорец на реализациите от посещения на магазина

Стойността по подразбиране на прозореца на реализациите от посещения на магазина е 30 дни. Можете да зададете и персонализирани стойности на прозореца на реализациите между 1 и 30 дни.

Най-добри практики за Интелигентно офериране

Препоръчваме използването на прозорец на реализациите от 7 дни, ако сте включили посещенията на магазина в „Реализации“ и ги отчитате в стратегиите за Интелигентно офериране. Не само ефективността ще се оценява по-бързо, това ще даде възможност и системата за офериране да реагира по-добре на промени в поведението на потребителите. Не препоръчваме да задавате прозорци на реализациите по-малко от 7 дни поради разликата в моделите на пазаруване през седмицата и в почивните дни.

Но за специфични бизнес модели, които изискват по-дълъг прозорец на реализациите поради по-дългите цикли на пазаруване (напр. автокъщи), препоръчително е да се запази стойността на прозореца по подразбиране от 30 дни. Имайте предвид, че при прозорец от 30 дни ще отнеме повече време след прилагане да се оптимизира ефективността на Интелигентно офериране с посещения на магазина.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си