Inteligentné ponuky pre návštevy predajne

Inteligentné ponuky pre návštevy predajne sú dostupné pre kampane vo vyhľadávaní a nákupné kampane. Umožňujú optimalizovať so zameraním na návštevy predajne pomocou rovnakých stratégií ponúk, aké sa používajú pri online konverziách. Prečítajte si viac o inteligentných ponukách.

Návštevy predajne sú momentálne podporované v inteligentných ponukách pre obsahové kampane iba pre vybraných inzerentov. Ak prevádzkujete obsahové kampane v rovnakom účte ako kampane vo vyhľadávaní (alebo nákupné kampane) a zaznamenávate tiež návštevy predajne v obsahových kampaniach, môžete návštevy predajne zahrnúť do stratégií ponúk cieľovej CZA, cieľového ROAS a maximalizácie konverzií v Obsahovej sieti.

Upozorňujeme, že inteligentné ponuky pre videokampane zatiaľ návštevy predajne nepodporujú. Návštevy predajne sa budú uvádzať v konverziách videokampaní v prípade, že ich používate na úrovni účtu. Nebudú sa však používať na optimalizáciu ponúk pre tieto kampane. Ak chcete, aby boli prehľady konverzií konzistentné, zvážte sledovanie návštev predajne na úrovni kampane alebo vytvorenie vlastných stĺpcov pre videokampane.

Poznámka: V prípade obsahových kampaní a videokampaní sa návštevy predajne budú uvádzať v prehľadoch. Nezohľadnia sa však v ponukách, ak ich pridáte na úrovni účtu pomocou nastavenia Zahrnúť do stĺpca Konverzie. Na účely prehľadov môžete v obsahových kampaniach a videokampaniach používať vlastné stĺpce.

Konverzie z návštev predajne

Ak sú pre vašu firmu dôležité návštevy vašich kamenných prevádzok, pomocou sledovania konverzií môžete zistiť, aký vplyv majú na návštevy predajne kliknutia na reklamy a viditeľné zobrazenia. Prečítajte si ďalšie informácie o konverziách z návštev predajne.

Pripísanie hodnoty návšteve predajne

Ak sledujete online predaje ako konverzie a pripisujete im hodnotu zodpovedajúcu vygenerovaným výnosom, môžete pripísať hodnotu aj návštevám predajne s cieľom odhadnúť výnosy v predajni. Umožní vám to merať celkové výnosy a návratnosť výdavkov na reklamu. Viac o pripisovaní hodnoty návšteve predajne nájdete v článku Hodnota konverzie z návštevy predajne alebo v našom videu o pripisovaní hodnoty návštevám predajne.

Osvedčené postupy týkajúce sa dĺžky sledovania konverzie z návštevy predajne

Na dosiahnutie čo najlepšej výkonnosti a najpresnejšieho hodnotenia pri používaní inteligentných ponúk odporúčame, aby ste dĺžku sledovania konverzie z návštevy predajne nastavili na sedem dní. V prípade určitých podnikateľských modelov, ktoré vzhľadom na dlhšie nákupné cykly vyžadujú dlhodobejšie sledovanie konverzie (napr. predajcovia automobilov), je možné dĺžku sledovania konverzie ponechať nastavenú na 30 dní. Upozorňujeme, že pri dĺžke 30 dní bude musieť po implementácii ubehnúť viac času, aby bolo možné správne vyhodnotiť výkonnosť inteligentných ponúk pre návštevy predajne. Ďalšie informácie o tom, ako nastaviť dĺžku sledovania konverzie, nájdete v článku Dĺžka sledovania konverzie z návštevy predajne.

Nastavenie inteligentných ponúk pre návštevy predajne v kampaniach

Kampane vo vyhľadávaní

Podporované stratégie ponúk

V kampaniach vo vyhľadávaní sú inteligentné ponuky pre konverzie z návštev predajne podporované v rámci všetkých stratégií ponúk s optimalizáciou pre konverzie. Prečítajte si viac o výbere stratégie ponúk pre konkrétne ciele.

Zahrnutie do stĺpca Konverzie

Nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie umožňuje zvoliť, či chcete údaje určitej konverznej akcie zahrnúť do stĺpca Konverzie v prehľadoch a používať ich na optimalizáciu inteligentných ponúk služby Google Ads. Návštevy predajne sa predvolene zaznamenávajú v stĺpci Všetky konverzie, nie v stĺpci Konverzie. Po výbere nastavenia Zahrnúť do stĺpca Konverzie sa návštevy predajne budú započítavať nielen do stĺpca Všetky konverzie, ale aj do stĺpca Konverzie. Do stĺpca Konverzie v kampaniach vo vyhľadávaní môžete návštevy predajne zahrnúť dvomi spôsobmi:

1. Zahrnutie návštev predajne do stĺpca Konverzie na úrovni účtu (predvolená a odporúčaná možnosť)

Keď určitú konverznú akciu zahrniete do stĺpca Konverzie na úrovni účtu, stratégie inteligentných ponúk s optimalizáciou pre konverzie v danom účte začnú optimalizovať pre danú konverznú akciu. Ak konverziu vlastní účet správcu, dané nastavenie sa použije na všetky kampane s inteligentnými ponukami v klientskych účtoch pod daným účtom správcu, ktoré majú aktivované sledovanie konverzií. Podľa možností odporúčame používať nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie na úrovni účtu, pretože najlepšia celková výkonnosť sa dosahuje optimalizáciou pre rovnakú skupinu konverzií vo všetkých kampaniach. Nastavenie na úrovni účtu odporúčame použiť najmä v týchto prípadoch:

 • Ešte nepoužívate stratégie ponúk založené na konverziách.
 • Návštevy predajne chcete zahrnúť do všetkých existujúcich stratégií ponúk založených na konverziách.
 • Poznámka: Ak chcete dosiahnuť čo najlepšiu výkonnosť, návštevy predajne odporúčame zahrnúť do všetkých existujúcich stratégií ponúk založených na konverziách.

Zahrnutie návštev predajne do stĺpca Konverzie na úrovni účtu:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu Nástroje Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Meranie vyberte Konverzie.
 4. Na karte Konverzné akcie kliknite na konverznú akciu Návštevy predajne.
 5. Vyberte Upraviť nastavenia.
 6. Začiarknite políčko vedľa položky Zahrnúť do stĺpca Konverzie a kliknite na Uložiť.

V prípade zahrnutia návštev predajne do stĺpca Konverzie na úrovni účtu nezabudnite na tieto kroky:

 • Po zahrnutí návštev predajne do stĺpca Konverzie na úrovni účtu správcu alebo klientskeho účtu aktualizujte cieľové ROAS alebo cieľovú CZA vo všetkých existujúcich kampaniach vo vyhľadávaní a nákupných kampaniach, ktoré využívajú inteligentné ponuky založené na konverziách. Iba tak sa zohľadnia ďalšie konverzie alebo hodnota konverzie z návštev predajne.
 • Stratégie inteligentných ponúk zvažujú všetky konverzné akcie s označením Zahrnúť do stĺpca Konverzie. Ak chcete vykonať optimalizáciu len pre návštevy predajne, pri ostatných konverzných akciách aktualizujte toto nastavenie na možnosť Nie.

2. Zahrnutie návštev predajne do stĺpca Konverzie na úrovni kampane

Toto nastavenie umožňuje vybrať konverzné akcie, ktoré sa zaznamenajú v stĺpci Konverzie a použijú na optimalizáciu ponúk na úrovni kampane. Toto nastavenie konverzií na úrovni kampane umožňuje prepísať nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie na úrovni účtu. Použitie nastavenia konverzií na úrovni kampane sa odporúča ako dočasné riešenie, ak máte existujúce stratégie ponúk s optimalizáciou pre konverzie a chcete testovať a škálovať postupné zavedenie ponúk pre návštevy predajne v celom účte.

Nastavenie konverzií na úrovni kampane v kampaniach vo vyhľadávaní:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V navigačnej ponuke vyberte Kampane vo Vyhľadávacej sieti.
 3. V ponuke stránok kliknite na Nastavenia a prejdite na stránku Nastavenia kampane.
 4. Vyberte kampaň, v ktorej chcete aktivovať ponuky pre návštevy predajne.
 5. Kliknite na Ďalšie nastavenia.
 6. V rozbaľovacej ponuke Konverzie kliknite na Vyberte pre túto kampaň konverzné akcie a potom na Vybrať konverzné akcie.
 7. Zvoľte konverznú akciu Návštevy predajne, ako aj ďalšie konverzné akcie, pre ktoré chcete vykonať optimalizáciu, a kliknite na Uložiť.

Keď budete chcieť zahrnúť návštevy predajne vo veľkom rozsahu, odporúčame vám začať používať nastavenie na úrovni účtu, pretože najlepšiu celkovú výkonnosť dosiahnete optimalizáciou pre rovnaké ciele v rámci všetkých kampaní. Ak máte ďalšie konverzné akcie s možnosťou ponúk (napríklad nákupy na webe, hovory, registrácie atď.), odporúčame ich vybrať spolu s konverznou akciou návštev predajne. Budete tak optimalizovať pre úplnú hodnotu, ktorú vám prináša daná kampaň. Zistite, ako aktivovať nastavenie konverzií na úrovni kampane.

Kampane v Nákupoch

Podporované stratégie ponúk

V kampaniach v Nákupoch a inteligentných kampaniach v Nákupoch sú inteligentné ponuky pre konverzie z návštev predajne podporované v rámci cieľového ROAS.

Zahrnutie do stĺpca Konverzie

Nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie umožňuje zvoliť, či chcete údaje určitej konverznej akcie zahrnúť do stĺpca Konverzie v prehľadoch a používať ich na optimalizáciu inteligentných ponúk služby Google Ads. Návštevy predajne sa predvolene zaznamenávajú v stĺpci Všetky konverzie, nie v stĺpci Konverzie. Po výbere nastavenia Zahrnúť do stĺpca Konverzie sa návštevy predajne budú započítavať nielen do stĺpca Všetky konverzie, ale aj do stĺpca Konverzie.

1. Zahrnutie návštev predajne do stĺpca Konverzie na úrovni účtu (predvolená možnosť)

Keď určitú konverznú akciu zahrniete do stĺpca Konverzie na úrovni účtu, stratégie inteligentných ponúk s optimalizáciou pre konverzie v danom účte začnú optimalizovať pre danú konverznú akciu. Ak konverziu vlastní účet správcu, dané nastavenie sa použije na všetky kampane s inteligentnými ponukami v klientskych účtoch pod daným účtom správcu, ktoré majú aktivované sledovanie konverzií. Podľa možností odporúčame používať nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie na úrovni účtu, pretože najlepšia celková výkonnosť sa dosahuje optimalizáciou pre rovnakú skupinu konverzií vo všetkých kampaniach. Nastavenie na úrovni účtu odporúčame použiť najmä v týchto prípadoch:

 • Nepoužívate stratégie ponúk založené na konverziách.
 • Návštevy predajne chcete zahrnúť do všetkých existujúcich kampaní s cieľovým ROAS a inteligentných nákupných kampaní.
  • Poznámka: Ak chcete dosiahnuť čo najlepšiu výkonnosť, návštevy predajne odporúčame zahrnúť do všetkých existujúcich kampaní s cieľovým ROAS a inteligentných nákupných kampaní.

Zahrnutie návštev predajne do stĺpca Konverzie na úrovni účtu:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] na pravej strane hornej lišty.
 3. V sekcii Meranie vyberte Konverzie.
 4. Na karte Konverzné akcie kliknite na konverznú akciu Návštevy predajne.
 5. Vyberte Upraviť nastavenia.
 6. Začiarknite políčko vedľa položky Zahrnúť do stĺpca Konverzie a kliknite na Uložiť.

V prípade zahrnutia návštev predajne do stĺpca Konverzie na úrovni účtu nezabudnite na tieto kroky:

 • Po zahrnutí návštev predajne do stĺpca Konverzie na úrovni účtu správcu alebo klientskeho účtu aktualizujte cieľové ROAS alebo cieľovú CZA vo všetkých existujúcich kampaniach vo vyhľadávaní a nákupných kampaniach, ktoré využívajú inteligentné ponuky založené na konverziách. Iba tak sa zohľadnia ďalšie konverzie alebo hodnota konverzie z návštev predajne.

2. Zahrnutie návštev predajne do stĺpca Konverzie na úrovni kampane prostredníctvom cieľov konverzie:

Výber cieľa konverzie typu návštevy predajne v nákupnej kampani umožňuje v nastaveniach kampane aktivovať ponuky pre návštevy predajne na úrovni kampane.

Nastavenie konverzií na úrovni kampane v štandardných a inteligentných nákupných kampaniach:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V navigačnej ponuke vyberte Nákupné kampane.
 3. V ponuke stránok kliknite na Nastavenia. Zobrazí sa stránka Nastavenia kampane.
 4. Vyberte kampaň, v ktorej chcete aktivovať ponuky pre návštevy predajne.
 5. V sekcii Nastavenia ponúk kliknite Ciele konverzie.
 6. Zvoľte Vybrať pre túto kampaň ciele konverzie.
 7. Poznámka: V inteligentných nákupných kampaniach môžete tento krok preskočiť.
 8. Vyberte Návštevy predajne.
 9. Skontrolujte hodnotu konverzie. Ak chcete aktualizovať hodnotu návštev predajne na úrovni účtu, vyberte Zmeniť hodnotu návštev predajne.
 10. Kliknite na Uložiť.

Optimalizácia pre konverzie z návštev predajne

Ak chcete kampane vo vyhľadávaní optimalizovať najmä pre konverzie z návštev predajne, použite stratégiu ponúk založenú na hodnote a ubezpečte sa, že konverzie z návštev predajne majú vyššiu relatívnu hodnotu než iné konverzné akcie. Stratégie ponúk, ktoré optimalizujú pre objem konverzií (napríklad cieľová CZA alebo maximalizácia konverzií), pripisujú každej konverznej akcii rovnakú dôležitosť. Prečítajte si viac o výhodách nastavenia hodnôt konverzií.

V prípade reklám v Nákupoch budú návštevy predajne zohľadnené len pri ponukách založených na hodnote (napríklad cieľové ROAS alebo inteligentné kampane v Nákupoch).

Osvedčené postupy určovania a aktualizácie cieľov

Nezabúdajte, že zmeny nastavení konverzií platia len od dátumu vykonania. Keď návštevy predajne prvýkrát zahrniete do stĺpca Konverzie, historické hodnoty v stĺpcoch konverzií nebudú odrážať aktuálne nastavenie. Osvedčeným postupom je vypočítať cieľovú CZA a ROAS manuálne tak, že do nasledujúcich vzorcov zahrniete historické údaje minimálne z obdobia 30 dní pred oneskorením konverzie:

 • cieľová CZA = náklady / (všetky konverzie s možnosťou ponúk + návštevy predajne);
 • cieľové ROAS = (hodnota všetkých konverzií s možnosťou ponúk + návštevy predajne * aktuálna hodnota konverzie z návštevy predajne) * 100 / náklady.

V prípade cieľového ROAS v inteligentných kampaniach v Nákupoch sa riaďte uvedenou radou týkajúcou sa cieľového ROAS. Výnimkou sú tieto prípady:

 • Nepoužívate nepovinné cieľové ROAS: nemusíte podnikať nijaké kroky.
 • Cieľové ROAS používate len ako bezpečnostný mechanizmus (cieľové ROAS je nastavené na vyššiu hodnotu, než je dosiahnuté ROAS): zvážte nastavenie nového cieľového ROAS, ktoré bude prevyšovať aj číselnú hodnotu odporúčanú vyššie.

Použite údaje najmenej z obdobia 30 dní pred oneskorením konverzie. Príklad: Ak sú dĺžka sledovania konverzie z návštevy predajne a maximálne oneskorenie online konverzie nastavené na 30 dní, nastavte toto historické obdobie tak, aby začínalo pred 60 dňami a končilo pred 30 dňami.

Vplyv pridania konverzií alebo hodnoty konverzie do stratégií inteligentných ponúk založených na cieľoch na náklady

Pridanie návštev predajne do konverzií ovplyvňujúcich ponuky môže viesť k tomu, že stratégie cieľová CZA, cieľové ROAS a inteligentné kampane v Nákupoch (pri použití nepovinného cieľového ROAS) budú míňať viac, aby mohli naďalej dosahovať stanovené ciele. Ak chcete udržať výdavky na stabilnej úrovni, riaďte sa uvedenými návrhmi na určenie a aktualizáciu cieľov. Stabilitu výdavkov môžete navyše zaistiť aj znížením cieľovej CZA alebo zvýšením cieľového ROAS po zahrnutí návštev predajne do stĺpca Konverzie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false