Om smart budgivning for butikkbesøk

Med smart budgivning for butikkbesøk, som er tilgjengelig for søke- og Shopping-kampanjer, kan du optimalisere for butikkbesøk ved hjelp av de samme budstrategiene som brukes for konverteringer på nettet. Finn ut mer om smart budgivning.

Butikkbesøk støttes foreløpig bare i smart budgivning for bannerkampanjer for utvalgte annonsører. Hvis du kjører bannerkampanjer i samme konto som søkekampanjer (eller Shopping-kampanjer), og du også rapporterer butikkbesøk for bannerkampanjer, kan du ta med butikkbesøk i budstrategiene «mål-CPA», «mål-ROAS» og «maksimer antall konverteringer».

Vær oppmerksom på at butikkbesøk foreløpig ikke støttes i smart budgivning for videokampanjer. Butikkbesøk vises i konverteringene for videokampanjer når de blir brukt på kontonivå, men de blir ikke tatt med i budoptimaliseringen for disse kampanjene. Du kan vurdere å spore butikkbesøk på kampanjenivå eller opprette egendefinerte kolonner for videokampanjer, så du kan sikre konsekvent rapportering av konverteringer.

Merk: Butikkbesøk fremgår i rapporteringen for banner- og videokampanjer. Butikkbesøk som legges til på kontonivå via «Ta med i Konverteringer»-innstillingen, gjenspeiles imidlertid ikke i budgivningen. Du kan bruke egendefinerte kolonner til rapporteringsformål for banner- og videokampanjer.

Om konverteringer fra butikkbesøk

Hvis besøk på de fysiske beliggenhetene dine er viktig for bedriften din, kan du bruke konverteringssporing for å gjøre det enklere å se hvilken effekt annonseklikkene og de synlige visningene dine har på antallet butikkbesøk. Finn ut mer om konverteringer fra butikkbesøk.

Anslå verdien av butikkbesøk

Hvis du sporer salg på nettet som konverteringer, og du anslår verdien av disse som inntektene du genererer, kan du også anslå verdien av butikkbesøk for å beregne inntektene fra butikken. På denne måten kan du måle den samlede inntekten og avkastningen på annonsekostnadene dine. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du anslår verdien av butikkbesøk, kan du lese artikkelen Om konverteringsverdi for butikkbesøk eller se videoen om hvordan du anslår verdien av butikkbesøk.

Anbefalte fremgangsmåter for konverteringsvinduet for butikkbesøk

Vi anbefaler at konverteringsvinduet du angir for butikkbesøk, er på sju dager. Det er slik du kan oppnå best mulig resultater og evaluering med smart budgivning. For bestemte bedriftsmodeller som krever lengre konverteringsvinduer på grunn av lengre kjøpsykluser (f.eks. bilforhandlere), er det mulig å beholde standardkonverteringsvinduet på 30 dager. Vær oppmerksom på at når du bruker et konverteringsvindu på 30 dager, tar det mer tid å evaluere resultatene for smart budgivning med butikkbesøk etter implementeringen. Du finner mer informasjon om hvordan du konfigurerer konverteringsvinduet, i artikkelen Om konverteringsvinduet for butikkbesøk.

Konfigurer smart budgivning for butikkbesøk i kampanjer

Søkekampanjer

Budstrategiene som støttes

For søkekampanjer støttes smart budgivning for konverteringer fra butikkbesøk i alle budstrategiene som optimaliserer for konverteringer. Finn ut mer om hvordan du kan velge en budstrategi som fungerer godt for målene dine.

Ta med i Konverteringer

Hvis du bruker innstillingen Ta med i Konverteringer, kan du velge om du vil ta med dataene om en konverteringshandling i «Konverteringer»-rapporteringskolonnen og bruke dem til å optimalisere den smarte budgivningen i Google Ads. Antallet butikkbesøk rapporteres som standard i «Alle konverteringer»-kolonnen, ikke i «Konverteringer»-kolonnen. Når «Ta med i Konverteringer»-innstillingen er oppdatert, telles butikkbesøk både under «Konverteringer» og «Alle konverteringer». Du kan ta med butikkbesøk i Konverteringer-kolonnen for søkekampanjer på to ulike måter:

1. Ta med butikkbesøk i «Konverteringer»-kolonnen på kontonivå (anbefalt standardinnstilling)

Hvis du tar med en konverteringshandling i Konverteringer-kolonnen på kontonivå, optimaliseres det for denne handlingen i de smarte budstrategiene der det optimaliseres for konverteringer. Hvis konverteringen eies av en managerkonto, gjelder den aktuelle innstillingen for alle kampanjene som bruker smart budgivning i kundekontoer du har valgt å spore konverteringer for i tilknytning til den aktuelle managerkontoen. Vi anbefaler at du bruker innstillingen «Ta med i «Konverteringer»» på kontonivå så mye som mulig, ettersom du kan oppnå de beste resultatene ved å optimalisere for de samme konverteringene i alle kampanjer. Vi anbefaler spesielt at du bruker innstillingen på kontonivå hvis du

 • ikke allerede bruker konverteringsbaserte budstrategier
 • er klar til å ta med butikkbesøk i alle nåværende konverteringsbaserte budstrategier
 • Merk: Vi anbefaler at du tar med butikkbesøk i alle nåværende konverteringsbaserte budstrategier for å oppnå best mulig resultater.

Sånn tar du med butikkbesøk i Konverteringer-kolonnen på kontonivå:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon].
 3. Under «Måling» velger du Konverteringer.
 4. Klikk på Butikkbesøk-konverteringshandlingen på «Konverteringshandlinger»-fanen.
 5. Velg Endre innstillingene.
 6. Merk av ved siden av «Ta med i Konverteringer», og klikk på Lagre.

Vær oppmerksom på følgende når du tar med butikkbesøk i «Konverteringer»-kolonnen på kontonivå:

 • Sørg for å oppdatere ROAS- eller CPA-målene for alle nåværende konverteringsbaserte søke- og Shopping-kampanjer med smart budgivning når du tar med butikkbesøk i «Konverteringer»-kolonnen på kunde- eller managerkontonivå. På denne måten tar du høyde for tilleggskonverteringer eller konverteringsverdien fra butikkbesøk.
 • I smarte budstrategier tas det høyde for alle konverteringshandlinger merket som «Ta med i Konverteringer». Hvis du utelukkende vil optimalisere for butikkbesøk, kan du endre denne innstillingen til «Nei» for andre konverteringshandlinger.

2. Ta med butikkbesøk i «Konverteringer»-kolonnen på kampanjenivå

Med denne innstillingen kan du velge hvilke konverteringshandlinger som skal rapporteres i «Konverteringer»-kolonnen og brukes til optimalisering av bud på kampanjenivå. Med konverteringsinnstillingen på kampanjenivå kan du overstyre innstillingen «Ta med i «Konverteringer»» på kontonivå. Vi anbefaler at du bruker konverteringsinnstillingen på kampanjenivå som en midlertidig løsning hvis du har nåværende budstrategier som optimaliserer for konverteringer, og du foretrekker å teste og ta i bruk budgivning for butikkbesøk i hele kontoen på sikt.

Sånn kan du konfigurere konverteringsinnstillingen på kampanjenivå i søkekampanjer:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Velg Søkekampanjer på navigasjonsmenyen.
 3. Klikk på Innstillinger på sidemenyen for å finne «Kampanjeinnstillinger»-siden.
 4. Velg i hvilken kampanje du vil bruke budgivning for butikkbesøk.
 5. Klikk på Flere innstillinger.
 6. På «Konverteringer»-rullegardinmenyen velger du Velg konverteringshandlinger for denne kampanjen, og klikker deretter på Velg konverteringshandlinger.
 7. Velg Butikkbesøk-konverteringshandlingen samt de andre konverteringshandlingene du vil optimalisere for, og klikk på Lagre.

Vi anbefaler at du går over til å bruke innstillingen på kontonivå når du er klar til å ta med butikkbesøk i stor skala. Det er nemlig da du kan oppnå de beste resultatene ved å optimalisere for de samme målene i alle kampanjer. Hvis du har andre konverteringshandlinger det kan bys på (f.eks. kjøp på nettsteder, anrop, registreringer osv.), anbefaler vi at du velger disse i tillegg til konverteringshandlinger for butikkbesøk for å optimalisere for høyest mulig verdi for kampanjen. Finn ut hvordan du kan slå på konverteringsinnstillingen på kampanjenivå.

Shopping-kampanjer

Budstrategiene som støttes

Smart budgivning for konverteringer fra butikkbesøk støttes av mål-ROAS-budgivning for Shopping- og Smart Shopping-kampanjer.

Ta med i «Konverteringer»

Hvis du bruker innstillingen «Ta med i Konverteringer», kan du velge om du vil ta med dataene om en konverteringshandling i «Konverteringer»-rapporteringskolonnen og bruke dem til å optimalisere den smarte budgivningen i Google Ads. Som standard rapporteres butikkbesøk under «Alle konverteringer»-kolonnen, ikke under «Konverteringer»-kolonnen. Når «Ta med i Konverteringer»-innstillingen er oppdatert, telles butikkbesøk både under «Konverteringer» og «Alle konverteringer».

1. Ta med butikkbesøk i «Konverteringer» på kontonivå (standard)

Hvis du tar med en konverteringshandling i Konverteringer-kolonnen på kontonivå, optimaliseres det for denne handlingen i de smarte budstrategiene der det optimaliseres for konverteringer. Hvis konverteringen eies av en managerkonto, gjelder den aktuelle innstillingen for alle kampanjene som bruker smart budgivning i kundekontoer du har valgt å spore konverteringer for i tilknytning til den aktuelle managerkontoen. Vi anbefaler at du bruker innstillingen «Ta med i «Konverteringer»» på kontonivå så mye som mulig, ettersom du kan oppnå de beste resultatene ved å optimalisere for de samme konverteringene i alle kampanjer. Vi anbefaler spesielt at du bruker innstillingen på kontonivå hvis du

 • ikke bruker konverteringsbaserte budstrategier
 • er klar til å ta med butikkbesøk i alle eksisterende mål-ROAS- og Smart Shopping-kampanjer
  • Merk: Vi anbefaler at du tar med butikkbesøk i alle eksisterende mål-ROAS- og Smart Shopping-kampanjer for å oppnå best mulig resultater.

Sånn tar du med butikkbesøk i Konverteringer-kolonnen på kontonivå:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon] til høyre på den øverste linjen.
 3. Under «Måling» velger du Konverteringer.
 4. Klikk på Butikkbesøk-konverteringshandlingen på «Konverteringshandlinger»-fanen.
 5. Velg Endre innstillingene.
 6. Merk av ved siden av «Ta med i Konverteringer», og klikk på Lagre.

Vær oppmerksom på følgende når du tar med butikkbesøk i «Konverteringer»-kolonnen på kontonivå:

 • Sørg for å oppdatere ROAS- eller CPA-målene for alle nåværende konverteringsbaserte søke- og Shopping-kampanjer med smart budgivning når du tar med butikkbesøk i «Konverteringer»-kolonnen på kunde- eller managerkontonivå. På denne måten tar du høyde for tilleggskonverteringer eller konverteringsverdien fra butikkbesøk.

2. Ta med butikkbesøk i Konverteringer-kolonnen på kampanjenivå via konverteringsmål

Hvis du velger butikkbesøk som konverteringsmål i en Shopping-kampanje, kan du velge budgivning for butikkbesøk på kampanjenivå i kampanjeinnstillingene.

Angi konverteringsinnstillingen på kampanjenivå i standardkampanjer og Smart Shopping-kampanjer:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Velg Shopping-kampanjer fra navigasjonsmenyen.
 3. Klikk på Innstillinger i sidemenyen for å finne Kampanjeinnstillinger-siden.
 4. Velg i hvilken kampanje du vil bruke budgivning for butikkbesøk.
 5. Klikk på Konverteringsmål under Budinnstillinger.
 6. Velg Velg konverteringsmål i denne kampanjen.
  • Merk: Om du bruker Smart Shopping-kampanjer, kan du hoppe over dette trinnet.
 7. Velg Butikkbesøk.
 8. Evaluer konverteringsverdien. For å oppdatere verdien for butikkbesøk på kontonivå, velg Endre verdien for butikkbesøk.
 9. Klikk på Lagre.

Optimalisering for konverteringer fra butikkbesøk

Hvis du i større grad vil optimalisere for konverteringer fra butikkbesøk i søkekampanjene dine, kan du bruke en verdibasert budstrategi og påse at den relative verdien av konverteringer fra butikkbesøk er høyere enn den relative verdien av andre konverteringshandlinger. Budstrategier som optimaliserer for konverteringsvolum (f.eks. mål-CPA eller maksimer antall konverteringer), prioriterer de ulike konverteringshandlingen like høyt. Finn ut mer om fordelene ved å angi konverteringsverdier.

For Shopping-annonser er det bare den verdibaserte budgivningen (f.eks. mål-ROAS og Smart Shopping-kampanjer) som tar høyde for butikkbesøk.

Anbefalte fremgangsmåter for å finne og oppdatere mål

Vær oppmerksom på at endringer i konverteringsinnstillingene bare gjelder fremover i tid. Når du velger å ta med butikkbesøk i «Konverteringer»-kolonnen, gjenspeiles ikke den gjeldende innstillingen i de historiske verdiene i konverteringskolonnene. Vi anbefaler at du beregner CPA- og ROAS-mål manuelt ved å ta med historiske data fra en periode på minst 30 dager før konverteringsforsinkelsen, i formlene nedenfor:

 • CPA-mål = kostnad / (alle konverteringer det kan bys på + butikkbesøk)
 • ROAS-mål = (konverteringsverdien for alle konverteringer det kan bys på + butikkbesøk * nåværende konverteringsverdi per butikkbesøk) * 100 / kostnad

For ROAS-mål i Smart Shopping-kampanjer kan du følge rådene ovenfor for ROAS-mål, med mindre

 • du ikke bruker det valgfrie ROAS-målet: Du behøver ikke å gjøre noe.
 • Du bruker ROAS-målet bare som sikkerhetsmekanisme (ROAS-målet ditt er satt høyere enn ROAS-verdien du har oppnådd): Vurder å sette det nye ROAS-målet høyere enn verdien som anbefales ovenfor.

Sørg for at du bruker data fra en periode på minst 30 dager før konverteringsforsinkelsen. Hvis for eksempel konverteringsvinduet ditt for butikkbesøk og den maksimale konverteringsforsinkelsen på nettet er på 30 dager, må du angi den historiske perioden til å være for 60 til 30 dager siden.

Kostnadsresultatet for å legge til konverteringer eller konverteringsverdi i målbaserte strategier for smarte budgivning

Hvis du legger til butikkbesøk i konverteringene som brukes for budgivningen, kan det føre til at strategiene dine for mål-CPA-, mål-ROAS- og Smart Shopping-kampanjer (hvis du bruker det valgfrie ROAS-målet) får høyere forbruk, for å kunne fortsette å nå målene dine. Følg forslagene ovenfor for å finne og oppdatere mål for å opprettholde et stabilt forbruk. Hvis du ønsker å sikre at forbruket forblir stabilt, kan du redusere CPA-målet ditt eller øke ROAS-målet ditt når du tar butikkbesøk med i «Konverteringer»-kolonnen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt