ID mobilních zařízení pro remarketing

ID mobilních zařízení pro remarketing umožňuje využívat aktivitu zákazníků v aplikaci k tomu, abyste je mohli znovu zaujmout a oslovit ve Vyhledávání, v Nákupech a na YouTube. Můžete také využít seznamy ID mobilních zařízení. Máte na výběr tyto způsoby:

 • Nahrajte ID mobilních zařízení získaná od zákazníků s jejich souhlasem a použijte nahraný seznam k tomu, abyste je znovu zaujali a oslovili.
 • Shromažďujte ID mobilních zařízení pomocí sady SDK společnosti Google pro vývojáře aplikací a analytického nástroje Firebase nebo pomocí analytických nástrojů třetích stran, které spouští události na základě akcí zákazníka v aplikaci. Pak můžete nastavit pravidla vytváření seznamů podle konkrétních událostí, které vás zajímají.

Poznámka: Cílení na seznam ID mobilních zařízení a jeho vyloučení funguje pouze pro vyhledávání v aplikaci Google.

Výhody

Toto jsou některé z výhod seznamů ID mobilních zařízení pro remarketing:

 • Výhoda používání remarketingových seznamů ID mobilních zařízení oproti vlastním seznamům zákazníků:
  • Rozšíříte pokrytí kampaní Google Ads na uživatele, kteří s vaší aplikací pracují přímo.
 • Výhody oproti remarketingovým seznamům pro reklamy ve vyhledávání (RSLA):
  • Používáte-li nástroj Firebase nebo analytický nástroj třetí strany, můžete seznamy vytvářet na základě konkrétních akcí prováděných uživateli v aplikaci.
  • Můžete oslovit uživatele, kteří nenavštívili váš web, ale používají jen mobilní aplikací.
  • Nahráním seznamu ID mobilních zařízení můžete zákazníky oslovit pomocí reklam Google Ads.

Použití ID mobilních zařízení pro remarketing

Inzerenti, kteří mají zájem používat ID mobilních zařízení, musí provést tyto dva kroky:

 1. Shromažďovat ID mobilních zařízení, aby bylo možné je nahrát do služby Google Ads.
 2. Vytvořit seznam uživatelů k použití pro kampaně Google Ads na základě shromážděných ID mobilních zařízení.

Princip

Shromažďování seznamu ID mobilních zařízení

Dejme tomu, že jste inzerent a vlastník aplikace. Váš web je na adrese https://www.example.cz/nejakyzdroj.

 • Schéma adresy URL = https
 • Cesta = www.example.cz/nejakyzdroj

Jako příklad můžeme použít ukázkový projekt.

 • Android – https://www.example.com/nejakyzdroj?gmpaid=1:300830567303:android:9b9ba2ce17104d0c&adid={IDFA}&anid=applovin&aclid={DID}&cs=AppLovin&cm={AD_TYPE}&cn={CAMPAIGN_NAME}
 • iOS – https://www.example.com/nejakyzdroj?gmpaid=1:300830567303:ios:09b1ab1d3ca29bda&idfa={IDFA}&anid=applovin&aclid={DID}&cs=AppLovin&cm={AD_TYPE}&cn={CAMPAIGN_NAME}

Když uživatel na odkaz https://www.example.cz/nejakyzdroj klikne přímo v aplikaci, doplní se hodnoty partnera pro analýzu {IDFA}, {DID}, {AD_TYPE} a {CAMPAIGN_NAME}. Přímý odkaz vypadá takto: https://www.example.com/nejakyzdroj?gmpaid=1:300830567303:android:9b9ba2ce17104d0c&adid=testAAID&anid=applovin&aclid=testClickID&cs=AppLovin&cm=testAdType&cn=testCampaign
Jako vlastník aplikace nyní můžete prozkoumat webové protokoly a zjistit, že na zařízení s ID „testAAID“ byla v aplikaci provedena nějaká konkrétní akce. Toto ID zařízení můžete přidat do seznamu ID zařízení určeného k nahrání, abyste mohli tohoto uživatele znovu oslovit a získat.

Chcete-li jít ještě dál, můžete ID zařízení exportovat pomocí systému Big Query. Přečtěte si další informace o schématu exportu pomocí systému Big Query.

Poznámka: Kromě GA4F můžete použít i jiné třetí strany, například Emma, Appsflyer nebo Adjust.

Nahrávání seznamů ID zařízení prostřednictvím Google Ads

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče a v části Sdílená knihovna na Správce publik.
 3. V nabídce stránek vlevo klikněte na možnost Seznamy publik.
 4. Kliknutím na tlačítko plus  vytvořte nový seznam publik.
 5. Vyberte možnost Seznam zákazníků.
 6. Zadejte název seznamu publika.
 7. V části Členové seznamu klikněte na rozbalovací šipku a vyberte možnost Nahrát ID mobilních zařízení.
 8. Vyberte platformu mobilní aplikace a vyhledejte konkrétní název vaší aplikace. Pro každý seznam můžete vybrat pouze jednu aplikaci odpovídající typu nahraných ID. Poznámka: Jeden nahraný seznam nemůže obsahovat obě inzertní ID (Apple IDFA / Android AdID).
 9. Vytvořte soubor ID mobilních zařízení s typickými inzertními ID, buď Apple ADFA, nebo Android AdID. V jednom souboru ale nelze použít obě najednou. Použijte tuto šablonu nebo nahrajte soubor CSV ve formátu prostý text (nehašovaný) s jediným sloupcem označeným ID mobilního zařízení. ID mobilních zařízení nelze spojovat s žádným jiným typem údajů o zákaznících, jako jsou e-mailové adresy, telefonní čísla, PSČ atd.
 10. Klikněte na Vybrat soubor a nahrajte seznam ID uživatelů v souladu s pokyny pro formátování. Po výběru datového souboru zaškrtněte políčko potvrzující, že souhlasíte se zásadami Googlu pro vlastní seznamy zákazníků.
 11. Výběrem kruhu upravte trvání členství a popis.
 12. Klikněte na NahrátUložit seznam. Po uložení se zobrazí zpráva „Seznam zákazníků byl úspěšně uložen“. Pokud jsou v souboru nějaké chyby ve formátování, zobrazí se oznámení.
 13. Po uložení bude seznam až do nahrání ve stavu Probíhá (až 24 hodin). V uživatelském rozhraní Google Ads se stav seznamu změní, jakmile bude soubor nahraný a bude splňovat podmínky pro zobrazování reklam (minimální velikost). Pokud se stav Probíhá zobrazuje po dobu delší než 24 hodin nebo když se zobrazí chybová zpráva „Při posledním nahrávání došlo k chybě“, znamená to, že vypršel časový limit systému. Chcete-li tento problém odstranit, je třeba klienta požádat o opětovné nahrání seznamu.

Nahrávání seznamů ID zařízení prostřednictvím Google Ads API

Pokud chcete nahrávat seznamy prostřednictvím rozhraní Google Ads API, potřebujete verzi 201708 nebo novější.

 • Pole mobile Id je ve službě AdwordsUserListService členského typu, a proto umožňuje nahrávat členy ze seznamu povolených na základě AAID a IDFA.
 • Položka upload Key Type určená pouze ke čtení v CrmBasedUserList indikuje typ členských dat obsažených v seznamu a nastavuje se automaticky při první události nahrání. Údaj upload Key Type se v případě seznamů ID mobilních zařízení automaticky nastavuje na hodnotu MOBILE_ADVERTISING_ID.

Přečtěte si další informace o remarketingu a cílení na publikum pomocí rozhraní API.

Uživatelské rozhraní Google Ads a rozhraní Google Ads API také podporují přidávání zákazníků do stávajícího seznamu, odebírání konkrétních zákazníků a nahrazení seznamu zákazníků novým seznamem.

Shromažďování dat a vytváření seznamů uživatelů

Shromažďování dat lze provádět několika způsoby podle způsobu interakce s uživateli.

 1. Skenováním zařízení zákazníků během návštěvy prodejny nebo jiným shromažďováním informací v režimu offline, přičemž je nutné zajistit dodržování zásad společnosti Google týkajících se dat první strany. Chcete-li vytvořit seznam na základě takto shromážděných údajů, můžete nahrát získaná ID mobilních zařízení prostřednictvím rozhraní Google Ads nebo rozhraní API.
 2. Shromažďováním událostí v aplikaci na základě akcí uživatelů v aplikaci pomocí služby Firebase nebo jiného analytického nástroje třetí strany. Chcete-li vytvořit seznam založený na takto shromážděných údajích, můžete stanovit pravidla pro události v aplikaci a seznamy publik sestavit podle pravidel událostí, které vás zajímají.

Po shromáždění dat a sestavení seznamu se dostupné seznamy uživatelů objeví ve službě Google Ads.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory