Skapa och redigera responsiva sökannonser (Google Ads-appen)

I den här artikeln beskriver vi hur du skapar och redigerar responsiva sökannonser i Google Ads-appen. Läs mer om responsiva sökannonser

Med responsiva sökannonser kan du skapa annonser som anpassas dynamiskt för att visa mer text – och därigenom mer relevanta budskap till dina kunder. När du skapar en responsiv sökannons anger du flera olika rubriker och beskrivningar. Google Ads testar sedan automatiskt olika kombinationer och lär sig över tid vilka som fungerar bäst.

Anvisningar

Skapa en responsiv sökannons

 1. Tryck på Mer i det nedre navigeringsfältet och välj Annonser.
 2. Tryck på plusknappen och välj Responsiv sökannons.
 3. Tryck på kampanjen som du vill skapa en responsiv sökannons för.
 4. Tryck på annonsgruppen där du vill lägga till den nya responsiva sökannonsen.
 5. Eventuellt visas en popup-ruta med texten: ”För att förbättra ditt resultat bör du alltid ta med sökordsfraser från dina andra annonser. Vi har kopierat innehåll från dina textannonser i denna annonsgrupp för att hjälpa dig att komma igång." Stäng popup-rutan genom att trycka på Jag förstår.
 6. Ange den slutliga webbadressen och visningsadressen.
Obs! Tryck på förhandsgranskningsikonen  för att se exempel på annonser som har skapats utifrån dina tillgångar. Alla kombinationer visas inte, och texten kan bli avklippt i vissa format.
 1. Ange dina rubriker. Du måste ange minst tre och högst 15 rubriker.
 2. Ange dina beskrivningar. Du måste ange minst två och högst fyra beskrivningar.
 3. Tryck på Spara.

Tips om rubriker

 • Tänk på att rubriker och beskrivningar kan visas i vilken ordning som helst.
 • Försök skriva de första tre rubrikerna som om de kommer att visas tillsammans i annonsen.
 • Var noga med att inkludera minst ett av dina sökord i rubrikerna och att skapa rubriker som är relevanta för sökorden du inriktar dig på.
 • Fokusera på att ange så många olika rubriker som möjligt. Fler rubriker ger Google Ads fler alternativ när texterna ska sammanställas till relevanta annonser.
  • Försök poängtera fler fördelar med produkten eller tjänsten, en lösning på ett problem eller leverans- och returmöjligheter. Läs mer om hur du skapar effektiva sökannonser
  • Om du kan ange ännu fler rubriker kan du prova att skapa varianter på rubrikerna du redan har angett. Exempelvis kan du prova andra uppmaningar till olika åtgärder.

Redigera en responsiv sökannons

 1. Tryck på Mer i det nedre navigeringsfältet och välj Annonser.
 2. Klicka på annonsen som du vill redigera.
 3. I dialogrutan kan du redigera

  • slutlig webbadress
  • sökväg
  • rubriker
  • beskrivningar.
 4. Tryck på Spara.

Lägga till nya tillgångar

Så här lägger du till nya rubriker:

 1. Klicka på + Lägg till rubrik under Rubriker på sidan Redigera annons.
 2. Ange din nya rubrik. Du kan också använda en av de föreslagna rubrikerna som genereras av Google Ads.
 3. Tryck på bockmarkeringen Chrome mobile checkmark icon.
 4. Tryck på Spara.

Så här lägger du till nya beskrivningar:

 1. Klicka på + Lägg till beskrivning under Beskrivningar på sidan Redigera annons.
 2. Ange din nya beskrivning. Du kan också använda en av de föreslagna beskrivningarna som genereras av Google Ads.
 3. Tryck på bockmarkeringen Chrome mobile checkmark icon.
 4. Tryck på Spara.

Fästa rubriker och beskrivningar vid specifika positioner

När du skapar en responsiv sökannons är standardinställningen att rubriker och beskrivningar kan visas i vilken ordning som helst. Du kan styra var enskilda rubriker och beskrivningar visas i annonsen genom att fästa rubriker och beskrivningar vid specifika positioner.

Om du till exempel behöver visa en ansvarsfriskrivning i varje annons kan du skriva den som en responsiv sökannonsbeskrivning och fästa den vid position 1. På så sätt innehåller alla annonser som visas för kunder friskrivningen i den första delen av beskrivningen.

 1. Klicka på rubriken eller beskrivningen som du vill fästa på sidan Redigera annons.
 2. Tryck på nålikonen Pin som visas bredvid rubriken eller beskrivningen.
 3. Välj i popup-rutan på vilken position du vill fästa rubriken eller beskrivningen.
 4. Tryck på Spara.

Tips för att fästa en rubrik eller beskrivning

 • När du fäster en rubrik eller beskrivning visas den enbart på den specifika platsen och inga andra rubriker eller beskrivningar kan visas där. Eftersom detta minskar det totala antalet rubriker eller beskrivningar som kan matchas med en potentiell kunds sökning är det inget vi rekommenderar för de flesta annonsörer.
 • Prova att fästa två eller tre rubriker eller beskrivningar på samma position så att vilken som helst av dem kan visas där. Det ger dig större flexibilitet att upptäcka vilka rubriker eller beskrivningar som ger bättre resultat.
  • Exempel: Om du fäster rubriken ”Officiell webbplats” på Rubrikposition 1 innehåller alla annonser som kunder kan se ”Officiell webbplats” som första rubrik. Anta att du fäster en andra rubrik, ”Den officiella webbplatsen”, på Rubrikposition 1. Då innehåller alla annonser som kunder kan se antingen ”Officiell webbplats” eller ”Den officiella webbplatsen” som första rubrik.
 • Om du fäster rubriker och/eller beskrivningar på alla tillgängliga positioner visas inga rubriker och/eller beskrivningar som inte är fästa någonstans.
 • Rubriker och beskrivningar som är fästa på Rubrikposition 1, Rubrikposition 2 eller Beskrivningsposition 1 visas alltid. Det är inte säkert att innehåll som är fäst på Rubrikposition 3 och Beskrivningsposition 2 visas i alla annonser. Om du har text som ska visas i varje annons måste du fästa den vid Rubrikposition 1, Rubrikposition 2 eller Beskrivningsposition 1.
 • Du kan se hur den färdiga responsiva sökannonsen kommer att se ut genom att trycka på förhandsgranskningsikonen .

Policyöverträdelser

Om du försöker spara din responsiva sökannons och det visas ett popup-fönster om policyproblem betyder det att annonsen inte följer Googles Ads-policyn. Popup-fönstret visar vilka policyproblem som är relevanta för annonsen. Tryck på Åtgärda fel och gör de ändringar som krävs för att annonsen ska följa Googles Ads-policyn.

Radera tillgångar

 1. Klicka på rubriken eller beskrivningen som du vill radera på sidan Redigera annons.
 2. Tryck på papperskorgsikonen bredvid rubriken eller beskrivningen.
 3. Tryck på Ta bort i popup-fönstret som visas.
 4. Tryck på Spara.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false