Skapa och redigera responsiva sökannonser (Google Ads-appen)

I den här artikeln förklaras hur du skapar och redigerar responsiva sökannonser i Google Ads-appen. Klicka här om du vill skapa eller redigera en RSA på Google Ads-webbplatsen.

Med responsiva sökannonser kan du skapa en annons som kan anpassas till mer text och därigenom mer relevant budskap. Genom att du anger flera rubriker och beskrivningar när du skapar en responsiv sökannons provar Google Ads automatiskt olika kombinationer och lär sig så småningom vilka kombinationer som fungerar bäst.

Gör så här

Skapa en responsiv sökannons

 1. Gå till Annonser från startskärmen.
 2. Tryck på plusknappen  och välj Responsiv sökannons.
 3. Klicka på kampanjen som du vill skapa en responsiv sökannons för.
 4. Klicka på den annonsgrupp där du vill lägga till de nya responsiva sökannonserna.
 5. Eventuellt visas en popup-ruta med meddelandet: ”För att förbättra ditt resultat bör du alltid ta med sökordsfraser från dina andra annonser. Vi har kopierat innehåll från dina textannonser i denna annonsgrupp för att hjälpa dig att komma igång.” Stäng popup-rutan genom att trycka på JAG FÖRSTÅR.
 6. Ange den slutliga webbadressen och visningsadressen.
Obs! Om du trycker på förhandsgranskningsikonen  visas potentiella annonser som skapats utifrån dina tillgångar. Alla kombinationer visas inte och förkortningar kan förekomma i vissa format.
 1. Ange dina rubriker. Du måste ange minst tre och högst 15 rubriker.
 2. Ange dina beskrivningar. Du måste ange minst två och högst fyra beskrivningar.
 3. Tryck på Spara.

Tips om rubriker

 • Tänk på att rubriker och beskrivningar kan visas i vilken ordning som helst.
 • Försök skriva de första tre rubrikerna som om de ska visas tillsammans i annonsen.
 • Var noga med att inkludera minst ett av dina sökord i rubrikerna och skapa rubriker som är relevanta för sökorden du riktar in dig på.
 • Fokusera på att ange så många olika rubriker som möjligt. Fler rubriker ger Google Ads fler alternativ när texterna ska sammanställas till relevanta annonser.
  • Prova att uppmärksamma fler fördelar med produkten eller tjänster, en lösning på ett problem eller leverans- och returmöjligheter. Läs mer om att skapa responsiva sökannonser
  • Om du kan ange ännu fler rubriker är det bra om du försöker skapa varianter på rubrikerna du redan har angett. Exempelvis kan du prova andra uppmaningar till olika åtgärder.

Redigera en responsiv sökannons

 1. Gå till Annonser från startskärmen.
 2. Klicka på den annons som du vill redigera.
 3. Klicka på redigeringsikonen Redigera för att öppna sidan Redigera annons.

Lägg till nya tillgångar

Så här lägger du till nya rubriker:

 1. Klicka på + Lägg till rubrik under Rubriker på sidan Redigera annons.
 2. Ange din nya rubrik. Du kan också använda en av de föreslagna rubrikerna som genereras av Google Ads.
 3. Tryck på bockmarkeringen Chrome mobile checkmark icon.
 4. Tryck på SPARA.

Så här lägger du till nya beskrivningar:

 1. Klicka på + Lägg till beskrivning under Beskrivningar på sidan Redigera annons.
 2. Ange din nya beskrivning. Du kan också använda en av de föreslagna beskrivningarna som genereras av Google Ads.
 3. Tryck på bockmarkeringen Chrome mobile checkmark icon.
 4. Tryck på SPARA.

Fäst rubriker och beskrivningar vid specifika positioner

När du skapar en responsiv sökannons är standardinställningen att rubriker och beskrivningar kan visas i vilken ordning som helst. Du kan styra var enskilda rubriker och beskrivningar visas i annonsen genom att fästa rubriker och beskrivningar vid specifika positioner.

Om du till exempel behöver visa en ansvarsfriskrivning i varje annons kan du skriva den som en responsiv sökannonsbeskrivning och fästa den vid position 1. På så sätt innehåller alla annonser som visas för kunder friskrivningen i den första delen av beskrivningen.

 1. På sidan Redigera annons trycker du på rubriken eller beskrivningen som du vill fästa.
 2. Tryck på nålikonen Pin som visas bredvid rubriken eller beskrivningen.
 3. I popup-rutan väljer du vilken position du vill fästa rubriken eller beskrivningen till.
 4. Tryck på SPARA.

Tips för att fästa en rubrik eller beskrivning

 • Genom att fästa en rubrik eller beskrivning visas bara den på den specifika platsen och inga andra rubriker eller beskrivningar kan visas där. Eftersom detta minskar det totala antalet rubriker eller beskrivningar som kan matchas med en potentiell kunds sökning är det inte något vi rekommenderar de flesta kunder.
 • Testa att fästa två eller tre rubriker eller beskrivningar på samma position så att någon av dem visas där. Det ger dig större flexibilitet att upptäcka vilka rubriker eller beskrivningar som ger bättre resultat.
  • Exempel: Om du fäster rubriken ”Officiell webbplats” på Rubrikposition 1 så innehåller alla annonser som kunder kan se ”Officiell webbplats” som första rubrik. Låt oss anta att du fäster en andra rubrik, till exempel ”Den officiella webbplatsen”, på Rubrikposition 1. Då innehåller alla annonser som kunder kan se antingen”Officiell webbplats” eller ”Den officiella webbplatsen” som första rubrik.
 • Om du fäster rubriker och/eller beskrivningar på alla tillgängliga positioner så visas inte de rubriker och/eller beskrivningar som inte är fästa någonstans.
 • Rubriker eller beskrivningar som är fästa på Rubrikposition 1, Rubrikposition 2 eller Beskrivningsposition 1 visas alltid. Det är inte säkert att innehåll som är fäst på Rubrikposition 3 och Beskrivningsposition 2 visas i alla annonser. Om du har text som ska visas i varje annons måste du fästa den vid Rubrikposition 1, Rubrikposition 2 eller Beskrivningsposition 1.
 • Om du vill förhandsgranska hur den responsiva sökannonsen visas för användare trycker du på förhandsgranskningsikonen .

Policyöverträdelser

Om du försöker spara din RSA och ett popup-fönster om policyproblem visas betyder det att annonsen inte följer Googles Ads-policyn. I popup-fönstret visas vilka policyproblem som är relevanta för annonsen. Tryck på ÅTGÄRDA FEL och gör sedan de ändringar som krävs för att annonsen ska följa Googles Ads-policyn.

Radera tillgångar

 1. Klicka på rubriken eller beskrivningen som du vill radera på sidan Redigera annons.
 2. Tryck på papperskorgsikonen  som visas bredvid rubriken eller beskrivningen.
 3. Tryck på TA BORT i popup-fönstret som visas.
 4. Tryck på SPARA.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt