Opprett og endre responsive søkeannonser (Google Ads-mobilappen)

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan opprette og redigere responsive søkeannonser i Google Ads-mobilappen. Finn ut mer om responsive søkeannonser.

Med responsive søkeannonser kan du lage annonser som tilpasses automatisk, for å vise kundene dine mer tekst – og mer relevante budskap. Når du oppretter responsive søkeannonser, oppgir du en rekke overskrifter og beskrivelser. Over tid kommer Google Ads til å kjøre automatiske tester av de ulike kombinasjonene for å finne ut hvilke av dem du oppnår de beste resultatene med.

Veiledning

Opprett responsive søkeannonser

 1. Gå til den nederste navigasjonsraden, trykk på Mer, og velg deretter Annonser.
 2. Trykk på plussknappen og velg Responsiv søkeannonse.
 3. Trykk på kampanjen der du vil opprette responsive søkeannonser.
 4. Trykk på annonsegruppen du vil legge til de nye responsive søkeannonsene i.
 5. Du får kanskje se et forgrunnsvindu med denne teksten: «Du bør alltid ta med viktige ord og uttrykk fra de andre annonsene dine, så du kan oppnå bedre resultater. For at du skal komme i gang, har vi kopiert innhold fra tekstannonsene dine over i denne annonsegruppen.» Trykk på GREIT for å lukke forgrunnsvinduet.
 6. Oppgi den endelige nettadressen og visningsadressen.
Merk: Hvis du trykker på forhåndsvisningsikonet , får du se potensielle annonser utformet med utgangspunkt i reklameelementene dine. Ikke alle kombinasjoner vises, og i visse formater kan teksten bli forkortet.
 1. Legg inn overskrifter – minst 3, maks 15.
 2. Legg inn beskrivelser – minst to alternativer og maksimalt fire.
 3. Trykk på Lagre.

Tips om overskrifter

 • Vær oppmerksom på at overskrifter og beskrivelser kan vises i en hvilken som helst rekkefølge.
 • Prøv å skrive de første tre overskriftene som om de kommer til å bli vist sammen i annonsen din.
 • Sørg for å ta med minst ett av søkeordene dine i overskriftene, og lag overskrifter som er relevante for søkeordene du målretter mot.
 • Prøv å lage så mange unike overskrifter som du kan. Jo flere overskrifter du tar med, dess flere alternativer kan Google Ads velge mellom når budskapene dine skal sys sammen til relevante annonser, noe som potensielt kan føre til bedre resultater.
  • Prøv å fremheve andre fordeler om produktene eller tjenestene du tilbyr, problemer du løser eller behov du stiller, eller informasjon om gunstige frakt- og returvilkår. Finn ut hvordan du kan opprette effektive søkeannonser
  • Hvis du ikke kommer på flere overskrifter, kan du prøve å lage ulike varianter av overskriftene du allerede har lagt inn. Prøv for eksempel å bruke en annen handlingsfremmende oppfordring.

Slik redigerer du responsive søkeannonser

 1. Gå til den nederste navigasjonsraden, trykk på Mer, og velg deretter Annonser.
 2. Trykk på annonsen du vil redigere.
 3. I dialogboksen kan du redigere følgende:

  • endelig nettadresse
  • visningsbane
  • overskrifter
  • Beskrivelser
 4. Trykk på Lagre.

Legg til nye elementer

Sånn kan du legge til nye overskrifter:

 1. Trykk på + Legg til en overskrift under «Overskrifter» på «Endre annonsen»-siden.
 2. Skriv inn den nye overskriften. Du kan også bruke en av overskriftene Google Ads foreslår.
 3. Trykk på hakemerket Chrome mobile checkmark icon.
 4. Trykk på Lagre.

Slik kan du legge til nye beskrivelser:

 1. Trykk på + Legg til en beskrivelse under «Beskrivelser» på «Endre annonsen»-siden.
 2. Skriv inn den nye beskrivelsen. Du kan også bruke en av beskrivelsene Google Ads foreslår.
 3. Trykk på hakemerket Chrome mobile checkmark icon.
 4. Trykk på Lagre.

Fest overskrifter og beskrivelser i bestemte posisjoner

Når du lager en responsiv søkeannonse, kan overskrifter og beskrivelser som standard vises i hvilken som helst rekkefølge. Du kan kontrollere hvor de enkelte overskriftene og beskrivelsene vises i annonsen din, ved å feste dem i bestemte posisjoner.

Hvis du for eksempel må vise en ansvarsfraskrivelse i hver annonse, kan du skrive ansvarsfraskrivelsen som en beskrivelse av den responsive søkeannonsen, og deretter feste denne til posisjon 1 i beskrivelsen. På den måten vises ansvarsfraskrivelsen i alle annonsene som vises til kundene, i den første delen av beskrivelsen.

 1. Trykk på overskriften eller beskrivelsen du vil feste i en bestemt posisjon, på «Endre annonsen»-siden.
 2. Trykk på festeikonet Pin som vises ved siden av det aktuelle elementet.
 3. Velg den posisjonen du vil feste det aktuelle elementet i, i forgrunnsvinduet.
 4. Trykk på Lagre.

Festetips

 • Når du fester en overskrift eller en beskrivelse, vises den bare i den bestemte posisjonen. Dette innebærer at andre overskrifter eller beskrivelser ikke kan vises der. Ettersom festing reduserer det totale antallet overskrifter eller beskrivelser som kan matches med søkene til potensielle kunder, fraråder vi de fleste annonsører å bruke festing.
 • Prøv å feste to eller tre overskrifter eller beskrivelser til hver posisjon, slik at alle disse kan vises i den aktuelle posisjonen. Dette gir deg mer fleksibilitet til å finne ut hvilke overskrifter eller beskrivelser du oppnår de beste resultatene med.
  • Eksempel: Hvis du fester overskriften «Offisielt nettsted» til posisjon 1 i overskriften, får alle annonser som kundene ser, «Offisielt nettsted» som første overskrift. Hvis du derimot fester enda en overskrift – som for eksempel «Det offisielle nettstedet» – til posisjon 1 i overskriften, får alle annonser som kundene ser, «Offisielt nettsted» eller «Det offisielle nettstedet» som første overskrift.
 • Hvis du har overskrifter og/eller beskrivelser festet til alle tilgjengelige posisjoner, vises ikke overskrifter og/eller beskrivelser som ikke er festet.
 • Overskrifter eller beskrivelser som er festet til posisjon 1 i overskriften, posisjon 2 i overskriften eller posisjon 1 i beskrivelsen, kommer alltid til å vises. Innhold festet til posisjon 3 i overskriften og posisjon 2 i beskrivelsen, vises kanskje ikke i alle annonser. Hvis du har tekst som skal vises i hver annonse, må du feste den til enten overskriftsposisjon 1, overskriftsposisjon 2 eller beskrivelseposisjon 1.
 • For å ta en forhåndstitt på hvordan den responsive søkeannonsen blir seende ut for brukerne, trykk på forhåndsvisningsikonet .

Retningslinjeproblemer

Hvis du forsøker å lagre en responsiv søkeannonse, og «Retningslinjeproblemer»-forgrunnsvinduet vises, betyr dette at annonsen ikke er i tråd med retningslinjene for Google Ads. I forgrunnsvinduet blir du fortalt hvilke retningslinjer som ikke overholdes i annonsen. Trykk på KORRIGER FEILENE, og gjør så endringene som kreves for at annonsen skal være i tråd med retningslinjene for Google Ads.

Sletting av elementer

 1. Trykk på overskriften eller beskrivelsen du vil slette, på «Endre annonsen»-siden.
 2. Trykk på papirkurvikonet som vises ved siden av det aktuelle elementet.
 3. Trykk på Fjern i forgrunnsvinduet som vises.
 4. Trykk på Lagre.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false