Δημιουργία και επεξεργασία αποκριτικών διαφημίσεων αναζήτησης (στην εφαρμογή Google Ads για κινητά)

Αυτό το άρθρο αναφέρεται στη δημιουργία και την επεξεργασία αποκριτικών διαφημίσεων αναζήτησης στην εφαρμογή Google Ads για κινητά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αποκριτικές διαφημίσεις αναζήτησης

Με τις αποκριτικές διαφημίσεις αναζήτησης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια διαφήμιση που προσαρμόζεται, ώστε να εμφανίζει μεγαλύτερο κείμενο και συναφέστερα μηνύματα στους πελάτες σας. Όταν δημιουργείτε μια αποκριτική διαφήμιση αναζήτησης, φροντίστε να καταχωρίζετε πολλές επικεφαλίδες και περιγραφές. Με την πάροδο του χρόνου, το Google Ads θα δοκιμάζει αυτόματα διαφορετικούς συνδυασμούς και θα μαθαίνει ποιοι από αυτούς έχουν τη βέλτιστη απόδοση.

Οδηγίες

Δημιουργία αποκριτικής διαφήμισης αναζήτησης

 1. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή πλοήγησης στο κάτω μέρος και πατήστε Περισσότερα. Στη συνέχεια, επιλέξτε Διαφημίσεις.
 2. Πατήστε το κουμπί συν και επιλέξτε Αποκριτική διαφήμιση αναζήτησης.
 3. Πατήστε την καμπάνια για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια αποκριτική διαφήμιση αναζήτησης.
 4. Πατήστε την ομάδα διαφημίσεων στην οποία θέλετε να προσθέσετε τις νέες αποκριτικές διαφημίσεις αναζήτησης.
 5. Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο πλαίσιο με το εξής μήνυμα: "Για να συμβάλετε στη βελτίωση της απόδοσής σας, να συμπεριλαμβάνετε πάντα φράσεις-κλειδιά από τις άλλες διαφημίσεις σας. Αντιγράψαμε περιεχόμενο από τις διαφημίσεις σας με κείμενο σε αυτήν την ομάδα διαφημίσεων, για να σας βοηθήσουμε να ξεκινήσετε". Πατήστε ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ, για να κλείσετε το αναδυόμενο πλαίσιο.
 6. Καταχωρίστε το τελικό URL και το URL προβολής.
Σημείωση: Αν πατήσετε το εικονίδιο προεπισκόπησης , θα εμφανιστούν διαφημίσεις οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με τα στοιχεία που διαθέτετε. Δεν εμφανίζονται όλοι οι συνδυασμοί, ενώ ενδέχεται να γίνεται συντόμευση σε ορισμένες μορφές.
 1. Καταχωρίστε τις επικεφαλίδες που θέλετε. Πρέπει να καταχωρίσετε τουλάχιστον τρεις επικεφαλίδες. Μπορείτε, όμως, να καταχωρίσετε έως δεκαπέντε.
 2. Καταχωρίστε τις περιγραφές που θέλετε. Πρέπει να καταχωρίσετε τουλάχιστον 2 περιγραφές. Μπορείτε, όμως, να καταχωρίσετε έως 4.
 3. Πατήστε Αποθήκευση.

Συμβουλές για την καταχώριση των επικεφαλίδων

 • Έχετε υπόψη ότι οι επικεφαλίδες και οι περιγραφές μπορούν να εμφανίζονται με οποιαδήποτε σειρά.
 • Δοκιμάστε να γράψετε τις τρεις πρώτες επικεφαλίδες σαν να πρόκειται να εμφανιστούν μαζί στη διαφήμιση.
 • Φροντίστε να συμπεριλάβετε στις επικεφαλίδες τουλάχιστον μία από τις λέξεις-κλειδιά και δημιουργήστε επικεφαλίδες που σχετίζονται με τις λέξεις-κλειδιά τις οποίες στοχεύετε.
 • Προσπαθήστε να καταχωρίσετε όσο το δυνατόν περισσότερες μοναδικές επικεφαλίδες. Όσο περισσότερες είναι οι επικεφαλίδες, τόσο περισσότερες επιλογές έχει στη διάθεσή του το Google Ads για να διαμορφώσει τα μηνύματά σας και να προβάλει συναφείς διαφημίσεις, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την απόδοση τους.
  • Προσπαθήστε να επισημάνετε τα εξής: τυχόν επιπλέον οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο πελάτης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, κάποιο πρόβλημα που μπορείτε να επιλύσετε ή τις πληροφορίες αποστολής και επιστροφής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία αποκριτικών διαφημίσεων αναζήτησης
  • Αν μπορείτε να καταχωρίσετε ακόμα περισσότερες επικεφαλίδες, δοκιμάστε να δημιουργήσετε παραλλαγές των επικεφαλίδων που έχετε ήδη καταχωρίσει. Για παράδειγμα, δοκιμάστε μια διαφορετική παρότρυνση για δράση.

Επεξεργασία αποκριτικής διαφήμισης αναζήτησης

 1. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή πλοήγησης στο κάτω μέρος και πατήστε Περισσότερα. Στη συνέχεια, επιλέξτε Διαφημίσεις.
 2. Πατήστε τη διαφήμιση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου μπορείτε να επεξεργαστείτε τα εξής:

  • τελικό URL
  • διαδρομή προβολής
  • επικεφαλίδες
  • Περιγραφές
 4. Πατήστε Αποθήκευση.

Προσθήκη νέων στοιχείων

Για να προσθέσετε νέες επικεφαλίδες, κάντε τα εξής:

 1. Στην ενότητα Επικεφαλίδες της σελίδας Επεξεργασία διαφήμισης, πατήστε + Προσθήκη επικεφαλίδας.
 2. Καταχωρίστε τη νέα επικεφαλίδα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μία από τις προτεινόμενες επικεφαλίδες που έχουν δημιουργηθεί από το Google Ads.
 3. Πατήστε το σύμβολο επιλογής Chrome mobile checkmark icon.
 4. Πατήστε Αποθήκευση.

Για να προσθέσετε νέες περιγραφές, κάντε τα εξής:

 1. Στην ενότητα Περιγραφές της σελίδας Επεξεργασία διαφήμισης, πατήστε + Προσθήκη περιγραφής.
 2. Καταχωρίστε τη νέα περιγραφή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μία από τις προτεινόμενες περιγραφές που έχουν δημιουργηθεί από το Google Ads.
 3. Πατήστε το σύμβολο επιλογής Chrome mobile checkmark icon.
 4. Πατήστε Αποθήκευση.

Καρφίτσωμα επικεφαλίδων και περιγραφών σε συγκεκριμένες θέσεις

Από προεπιλογή, όταν δημιουργείτε μια αποκριτική διαφήμιση αναζήτησης, οι επικεφαλίδες και οι περιγραφές μπορούν να εμφανίζονται με οποιαδήποτε σειρά. Μπορείτε να ελέγχετε σε ποια σημεία της διαφήμισής σας θα εμφανίζονται μεμονωμένες επικεφαλίδες και περιγραφές, καρφιτσώνοντάς τις σε συγκεκριμένες θέσεις.

Για παράδειγμα, αν θέλετε να εμφανίζεται μια δήλωση αποποίησης σε κάθε διαφήμιση, μπορείτε να συντάξετε τη δήλωση αποποίησης ως περιγραφή αποκριτικής διαφήμισης αναζήτησης και να την καρφιτσώσετε στη θέση 1. Με αυτόν τον τρόπο, όλες οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στους πελάτες θα περιλαμβάνουν τη δήλωση αποποίησης στο πρώτο μέρος της περιγραφής.

 1. Στη σελίδα Επεξεργασία διαφήμισης, πατήστε την επικεφαλίδα ή την περιγραφή που θέλετε να καρφιτσώσετε.
 2. Πατήστε το εικονίδιο πινέζας Pin που εμφανίζεται δίπλα στην επικεφαλίδα ή την περιγραφή.
 3. Επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να καρφιτσώσετε την επικεφαλίδα ή την περιγραφή σας, ορίζοντας μια επιλογή από το αναδυόμενο πλαίσιο.
 4. Πατήστε Αποθήκευση.

Συμβουλές για το καρφίτσωμα

 • Αν καρφιτσώσετε μία επικεφαλίδα ή περιγραφή σε μια συγκεκριμένη θέση, τότε αυτή θα εμφανίζεται μόνο εκεί, εμποδίζοντας την εμφάνιση άλλων επικεφαλίδων ή περιγραφών στην ίδια θέση. Επειδή το καρφίτσωμα μειώνει τον συνολικό αριθμό των επικεφαλίδων ή των περιγραφών που μπορούν να αντιστοιχιστούν με το ερώτημα αναζήτησης ενός δυνητικού πελάτη, δεν συνιστάται για τους περισσότερους διαφημιζόμενους.
 • Δοκιμάστε να καρφιτσώσετε δύο ή τρεις επικεφαλίδες ή περιγραφές σε κάθε θέση, ώστε οποιαδήποτε από αυτές να μπορεί να εμφανιστεί σε εκείνη τη θέση. Αυτό παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να εξακριβώσετε ποιες επικεφαλίδες ή περιγραφές αποδίδουν καλύτερα.
  • Για παράδειγμα, αν καρφιτσώσετε την επικεφαλίδα "Επίσημος ιστότοπος" στη Θέση επικεφαλίδας 1, τότε η επικεφαλίδα "Επίσημος ιστότοπος" θα είναι η πρώτη επικεφαλίδα σε όλες τις διαφημίσεις που θα βλέπουν οι πελάτες. Ωστόσο, αν καρφιτσώσετε μια δεύτερη επικεφαλίδα (π.χ. "Ο επίσημος ιστότοπος") στη Θέση επικεφαλίδας 1, τότε ως πρώτη επικεφαλίδα σε όλες τις διαφημίσεις που θα βλέπουν οι πελάτες θα εμφανίζεται είτε η επικεφαλίδα "Επίσημος ιστότοπος" είτε η επικεφαλίδα "Ο επίσημος ιστότοπος".
 • Αν καρφιτσώσετε επικεφαλίδες ή/και περιγραφές σε όλες τις διαθέσιμες θέσεις, δεν θα εμφανίζονται ξεκαρφιτσωμένες επικεφαλίδες ή/και περιγραφές.
 • Οι επικεφαλίδες ή οι περιγραφές που καρφιτσώνονται στη Θέση επικεφαλίδας 1, τη Θέση επικεφαλίδας 2 ή τη Θέση περιγραφής 1 θα εμφανίζονται πάντα. Το περιεχόμενο που καρφιτσώνεται στη θέση επικεφαλίδας 3 και στη θέση περιγραφής 2 δεν είναι εγγυημένο ότι θα εμφανίζεται σε κάθε διαφήμιση. Αν έχετε κείμενο που πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε διαφήμιση, πρέπει να το καρφιτσώσετε στη Θέση επικεφαλίδας 1, στη Θέση επικεφαλίδας 2 ή στη Θέση περιγραφής 1.
 • Για να κάνετε μια προεπισκόπηση της μορφής με την οποία θα εμφανίζεται στους χρήστες η αποκριτική διαφήμιση αναζήτησης, πατήστε το εικονίδιο προεπισκόπησης .

Ζητήματα πολιτικής

Αν κατά την αποθήκευση της αποκριτικής διαφήμισης αναζήτησης εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με την ένδειξη Ζητήματα πολιτικής, αυτό σημαίνει ότι η διαφήμισή σας δεν συμμορφώνεται με την πολιτική του Google Ads. Στο αναδυόμενο παράθυρο θα παρατίθενται λεπτομερώς τα ζητήματα πολιτικής που εντοπίζονται στη διαφήμισή σας. Πατήστε ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε αλλαγές στη διαφήμισή σας, έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την πολιτική του Google Ads.

Διαγραφή στοιχείων

 1. Στη σελίδα Επεξεργασία διαφήμισης, πατήστε την επικεφαλίδα ή την περιγραφή που θέλετε να διαγράψετε.
 2. Πατήστε το εικονίδιο του κάδου απορριμάτων που εμφανίζεται δίπλα στην επικεφαλίδα ή την περιγραφή.
 3. Πατήστε Κατάργηση στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται.
 4. Πατήστε Αποθήκευση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας