Vytváření a úpravy responzivních reklam ve vyhledávání (v mobilní aplikaci Google Ads)

V tomto článku se dozvíte, jak vytvářet a upravovat responzivní reklamy ve vyhledávání v mobilní aplikaci Google Ads. Další informace o responzivních reklamách ve vyhledávání

Responzivní reklamy ve vyhledávání se dokážou přizpůsobovat tak, aby zákazníkům nabízely více textu a vhodnější informace. Při vytváření responzivní reklamy ve vyhledávání zadáte více nadpisů a popisů. Google Ads pak bude v průběhu času automaticky testovat různé kombinace a zjistí, které mají nejlepší výsledky.

Pokyny

Vytvoření responzivní reklamy ve vyhledávání

 1. Na spodním navigačním panelu klepněte na Další a pak vyberte Reklamy.
 2. Klepněte na tlačítko plus a zvolte možnost Responzivní reklama ve vyhledávání.
 3. Klepněte na kampaň, v níž chcete reklamu vytvořit.
 4. Klepněte na reklamní sestavu, do které chcete nové reklamy přidat.
 5. Může se zobrazit vyskakovací okno s tímto textem: „Chcete-li zajistit zvýšení výkonu, používejte vždy i klíčové fráze z ostatních reklam. Abychom vám na začátku pomohli, zkopírovali jsme obsah z textových reklam v této sestavě.“ Okno zavřete klepnutím na ROZUMÍM.
 6. Zadejte cílovou a viditelnou URL.
Poznámka: Klepnutím na ikonu náhledu zobrazíte potenciální reklamy vytvořené z vašich podkladů. Neobjevují se všechny kombinace a v některých formátech může dojít ke krácení.
 1. Zadejte nadpisy. Je nutné zadat alespoň tři, ale může jich být až 15.
 2. Zadejte popisy. Je nutné zadat alespoň dva, ale mohou být až čtyři.
 3. Klepněte na Uložit.

Tipy na zadávání nadpisů

 • Upozorňujeme, že nadpisy a popisy se mohou zobrazit v jakémkoli pořadí.
 • První tři nadpisy zkuste napsat tak, jako by se ve vaší reklamě zobrazovaly společně.
 • Nezapomeňte do nadpisů zakomponovat aspoň jedno ze svých klíčových slov a vytvářejte nadpisy, které jsou relevantní pro klíčová slova, na která cílíte.
 • Pokuste se zadat co nejvíce jedinečných nadpisů. Větší množství nadpisů umožňuje službě Google Ads skládat z vašich sdělení relevantní reklamy více způsoby, což může zlepšit jejich výsledky.
  • Zkuste zdůraznit další výhody produktu nebo služby, problém, který řeší, nebo informace o dopravě a možnostech vrácení produktu. Další informace o vytváření účinných reklam ve vyhledávání
  • Pokud můžete zadat ještě další nadpisy, zkuste vytvářet variace na již zadané nadpisy. Například můžete zkusit použít jinou výzvu k akci.

Úprava responzivní reklamy ve vyhledávání

 1. Na spodním navigačním panelu klepněte na Další a pak vyberte Reklamy.
 2. Klepněte na reklamu, kterou chcete upravit.
 3. V dialogovém okně můžete upravit tyto položky:

  • Cílová URL
  • Zobrazovaná cesta
  • Nadpisy
  • Popisy
 4. Klepněte na Uložit.

Přidání nových podkladů

Nové nadpisy

 1. Na stránce úpravy reklamy v sekci nadpisů klepněte na + Přidat nadpis.
 2. Zadejte nový nadpis. Můžete si vybrat i z nadpisů navržených službou Google Ads.
 3. Klepněte na zatržítko Chrome mobile checkmark icon.
 4. Klepněte na Uložit.

Nové popisy

 1. Na stránce úpravy reklamy v sekci popisů klepněte na + Přidat popis.
 2. Zadejte nový popis. Můžete si vybrat i z popisů navržených službou Google Ads.
 3. Klepněte na zatržítko Chrome mobile checkmark icon.
 4. Klepněte na Uložit.

Připínání nadpisů a popisů na konkrétní pozice

Ve výchozím nastavení platí, že nadpisy a popisy se v nově vytvořené responzivní reklamě ve vyhledávání mohou zobrazit v libovolném pořadí. To, kde se jednotlivé nadpisy a popisy zobrazí, můžete ale určit i vy. Stačí, když je připnete na konkrétní pozice.

Například potřebujete, aby se v každé reklamě zobrazilo odmítnutí odpovědnosti. V takovém případě napíšete odmítnutí odpovědnosti do popisu reklamy a připnete je jako 1. pozici popisu. Ve všech zobrazených reklamách pak zákazníci uvidí odmítnutí odpovědnosti v první části popisu.

 1. Na stránce úpravy reklamy klepněte na nadpis nebo popis, který chcete připnout.
 2. Klepněte na ikonu špendlíku Pin zobrazenou vedle nadpisu nebo popisu.
 3. Ve vyskakovacím okně zvolte pozici, na kterou chcete nadpis či popis připnout.
 4. Klepněte na Uložit.

Tipy na připínání prvků

 • Pokud nadpis nebo popis připnete, bude se zobrazovat jen na daném místě, na němž se už tedy nebudou objevovat ostatní nadpisy nebo popisy. Připínáním omezujete celkový počet nadpisů a popisů, které mohou odpovídat výrazům hledaným potenciálními zákazníky, proto připínání většině inzerentů nedoporučujeme.
 • Zkuste ke každé pozici připnout dva až tři nadpisy nebo popisy, aby se tam mohl zobrazovat kterýkoli z nich. Je to flexibilnější a spíš zjistíte, který nadpis nebo popis si vede lépe.
  • Příklad: Když k 1. pozici nadpisu připnete nadpis „Oficiální web“, uvidí všichni zákazníci tento nadpis jako první v každé reklamě, která se zobrazí. Připnete-li k této pozici i nadpis „Oficiální webové stránky“, budou se na místě prvního nadpisu tyto dva nadpisy – „Oficiální web“ a „Oficiální webové stránky“ – střídat.
 • Když ke všem dostupným pozicím připnete nějaké nadpisy a popisy, nepřipnuté nadpisy a popisy už se zobrazovat nebudou.
 • Nadpisy a popisy připnuté k 1. a 2. pozici nadpisu a 1. pozici popisu se zobrazí vždy. Obsah připnutý ke 3. pozici nadpisu a 2. pozici popisu se v každé reklamě zobrazit nemusí. Pokud máte text, který by se měl v reklamě objevit vždy, je nutné jej připnout na 1. pozici nadpisu, 2. pozici nadpisu nebo 1. pozici popisu.
 • Chcete-li si prohlédnout, jak bude výsledná responzivní reklama ve vyhledávání vypadat, klepněte na ikonu náhledu .

Problémy se zásadami

Pokud se při ukládání responzivní reklamy objeví vyskakovací okno „Problémy se zásadami“, vaše reklama nesplňuje zásady služby Google Ads. V okně se dozvíte, o které problémy se u dané reklamy jedná. Klepněte na OPRAVIT CHYBY a upravte reklamu tak, aby byla se zásadami v souladu.

Mazání podkladů

 1. Na stránce úpravy reklamy klepněte na nadpis nebo popis, který chcete smazat.
 2. Vedle nadpisu nebo popisu klepněte na ikonu koše .
 3. Ve vyskakovacím okně klepněte na Odstranit.
 4. Klepněte na Uložit.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false