การรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ของเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads

ผู้ตรวจสอบ: Ernst & Young CertifyPoint

ISO 27001 คือหนึ่งในมาตรฐานด้านความปลอดภัยอิสระที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลมากที่สุด Google ได้รับการรับรอง ISO 27001 สำหรับระบบ แอปพลิเคชัน บุคลากร เทคโนโลยี กระบวนการ และศูนย์ข้อมูลที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google

ความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO ของเราได้รับการรับรองจาก Ernst & Young CertifyPoint องค์กรการรับรอง ISO ที่รับรองโดยคณะกรรมการรับรองระบบงานของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (IAF) ใบรับรองที่ออกให้โดย Ernst & Young CertifyPoint ถือว่าเป็นใบรับรองที่มีผลถูกต้องในทุกประเทศที่เป็นสมาชิก IAF

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ISO 27001

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false