Сертифициране по ISO 27001 за проследяването на реализациите на Google Ads

Одитори: Ernst & Young CertifyPoint

ISO 27001 е един от най-широко признатите, международно приети независими стандарти за сигурност. Google получи сертификат по ISO 27001 за системите, приложенията, хората, технологиите, процесите и центровете за данни, обслужващи редица наши продукти.

Съответствието ни със стандарта на ISO бе сертифицирано от Ernst & Young CertifyPoint, орган за сертифициране по ISO, акредитиран от Нидерландския акредитационен съвет, член на Международния акредитационен форум (IAF). Сертификатите, издадени от Ernst & Young CertifyPoint, се признават като валидни във всички държави с член в IAF.

Научете повече за ISO 27001

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си