Tworzenie, sprawdzanie i edytowanie media planu w narzędziu Planer zasięgu

Za pomocą Planera zasięgu możesz tworzyć media plany, sprawdzać je i edytować. Możesz utworzyć własny media plan lub pozwolić, by Planer zasięgu wybrał za Ciebie formaty reklam w media planie.

Uwaga: jeśli chcesz korzystać z Planera zasięgu na wszystkich kontach powiązanych z kontem menedżera Google Ads (MCK), skontaktuj się z opiekunem klienta Google.

Instrukcje

Tworzenie nowego media planu

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta Google Ads.
 3. Kliknij Planer zasięgu.
 4. Wybierz ustawienia media planu:
  • Lokalizacja: wybierz, gdzie chcesz wyświetlać reklamy osobom znajdującym się w danej lokalizacji geograficznej (lub nią zainteresowanym). Aby określić kraj/region i typ waluty, których chcesz używać w media planie, kliknij menu Kraj/regionWaluta. Domyślnie media plan jest ustawiony na kraj i walutę podane na Twoim koncie Google Ads.
   • (Opcjonalnie) Kliknij menu Lokalizacja podrzędna, by kierować reklamy na określone miasto, województwo lub obszar miejski. Ta opcja jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach.
  • Dane demograficzne: kliknij Wszyscy użytkownicy, by kierować reklamy na wszystkie osoby w danej lokalizacji, albo kliknij Określony wiek lub określona płeć, by kierować reklamy na konkretny przedział wiekowy lub konkretną płeć w danej lokalizacji.

   Uwaga: Planer zasięgu nie obsługuje kierowania reklam na młodzież w wieku 13–17 lat. Kierowanie na wszystkie grupy wiekowe obejmuje tylko osoby mające ukończone 18 lat.
  • Odbiorcy Google: wybierz grupy odbiorców, którym chcesz wyświetlać reklamy. Możesz kierować reklamy na te rodzaje odbiorców: podobne zainteresowania, niestandardowe podobieństwo, niestandardowi odbiorcy o podobnych zamiarach, odbiorcy na rynku i zdarzenia z życia.
  • Daty: wybierz zakres dat obowiązywania media planu. Możesz wybrać zakres od 1 do 90 dni.
 5. Kliknij strzałkę, by rozwinąć sekcję „Preferencje reklam”. Wybierz w niej sposób, w jaki Planer zasięgu ma modelować media plan:
  • Wybierz własny zestaw reklam: kliknij tę opcję, jeśli chcesz samodzielnie wybrać formaty reklam do media planu. Kliknij menu, by wybrać format reklamy, a potem wpisz budżet. Jeśli chcesz dodać do media planu kolejne formaty reklam, kliknij Dodaj więcej.
  • Uzyskaj pomoc przy wyborze odpowiedniego zestawu reklam: kliknij tę opcję, jeśli chcesz, by Planer zasięgu podpowiedział Ci formaty reklam do media planu. Wpisz kwotę, którą masz zamiar wydać, a potem wybierz typ posiadanych kreacji (6 s, Reklama 15- lub 20-sekundowa niemożliwa do pominięcia, Reklama 15- lub 20-sekundowa możliwa do pominięcia lub > 30 s) oraz typ miejsca docelowego (Wszystkie miejsca docelowe lub Tylko grupy YouTube Select).
 6. Kliknij Zobacz prognozę.

Sprawdzanie media planu

 1. W narzędziu Planer zasięgu kliknij kartę nad media planem, by wyświetlić jego szczegóły.
  • Zasięg: kliknij krzywą zasięgu w media planie, by zobaczyć oczekiwany zasięg i budżet niezbędny do jego osiągnięcia.
  • Dane demograficzne: najeżdżaj kursorem na wykresy słupkowe, by zobaczyć podział według płci poszczególnych grup wiekowych w media planie.
  • Urządzenia: najedź kursorem na wykres kołowy, by zobaczyć w media planie oczekiwaną liczbę wyświetleń, którą możesz uzyskać na różnych urządzeniach (komputerach, tabletach, urządzeniach mobilnych i telewizorach Smart TV).
 2. Kliknij menu nad media planem, by zaktualizować te ustawienia:
  • Zasięg wśród docelowych odbiorców: dostosuj krzywą raportowania i zasięgu tak, by odzwierciedlała zasięg osób, które zobaczyły jedną z Twoich reklam co najmniej określoną liczbę razy (od 1+ do 10+).
  • CPM: dokonaj wyboru między opcją Łączny CPM (koszt tysiąca wyświetleń w ramach całkowitego zasięgu media planu) a CPM wśród docelowych odbiorców (koszt tysiąca wyświetleń wśród docelowych odbiorców w ramach grup demograficznych w media planie).
  • Populacja: kliknij Cała populacja kraju, Populacja z dostępem do internetu, Populacja z dostępem do telewizji lub Populacja z dostępem do YouTube.

Edytowanie formatu reklamy w media planie

 1. W narzędziu Planer zasięgu zajrzyj do tabeli pod krzywą zasięgu, a potem kliknij ikonę ołówka Click the pencil icon to edit. obok odpowiedniego formatu reklamy w media planie.
 2. Kliknij Ustawienia ogólne, by zaktualizować budżet, sieć, limit wyświetleń na użytkownika i docelowy CPM formatu reklamy.
 3. Kliknij Lokalizacja, dane demograficzne i daty, by zmienić w przypadku formatu reklamy lokalizację, dane demograficzne i daty. Musisz to zrobić tylko wtedy, gdy chcesz zastąpić bieżące ustawienia formatu reklamy w media planie.
 4. Kliknij Odbiorcy Google, by zmienić w media planie bieżące kierowanie na odbiorców. Musisz to zrobić tylko wtedy, gdy chcesz zastąpić bieżące ustawienia formatu reklamy w media planie.
 5. Kliknij Status rodzicielski, by uwzględnić w media planie lub wykluczyć z niego rodziców, osoby niebędące rodzicami albo osoby, których obecny status rodzicielski jest nieznany.
 6. Kliknij Urządzenia, by uwzględnić w media planie lub wykluczyć z niego komputery, tablety, urządzenia mobilne albo telewizory Smart TV.
 7. Kliknij Ustawienia wykluczeń treści, by sprawdzić występujące w prognozie wykluczenia treści na poziomie konta.
 8. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zastosuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem