เกี่ยวกับ Reach Planner ใหม่

บทความนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Reach Planner เวอร์ชันใหม่ Reach Planner ใหม่นี้จะแทนที่ Reach Planner เวอร์ชันเก่าในที่สุด หากคุณยังใช้ Reach Planner เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ โปรดดูที่เกี่ยวกับ Reach Planner

Reach Planner เป็นเครื่องมือการวางแผนแคมเปญของ Google Ads ที่ออกแบบมาเพื่อให้วางแผนแคมเปญวิดีโอที่อิงตามการเข้าถึงได้ทั่วทั้ง YouTube รวมถึงแอปและเว็บไซต์พาร์ทเนอร์วิดีโอได้อย่างแม่นยำ

ข้อมูลของ Reach Planner อิงตามวิธีการ Unique Reach ของ Google ซึ่งได้รับการตรวจสอบกับบุคคลที่สาม และสอดคล้องกับการเข้าถึงและการเสนอราคาที่เกิดขึ้นจริงตามรายงาน Reach Planner จะได้รับการอัปเดตทุกสัปดาห์เพื่อที่จะได้ใช้ข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่

หมายเหตุ: Reach Planner จะแสดงการเข้าถึงและความถี่โดยประมาณ แต่ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพแคมเปญที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ (เช่น คุณภาพโฆษณา ความเกี่ยวข้องของโฆษณา และการตั้งค่าแคมเปญ เป็นต้น)

ก่อนเริ่มต้น

คุณใช้ Reach Planner เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • วางแผนการเข้าถึง ความถี่ และการใช้จ่ายของโฆษณาใน YouTube และเว็บไซต์พาร์ทเนอร์วิดีโอของ Google
 • สร้างและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการผสมผสานแคมเปญประเภทต่างๆ (เช่น TrueView discovery และ TrueView ในสตรีม)
 • ดูรายละเอียดการเข้าถึง ข้อมูลประชากรและข้อมูลเชิงลึกของอุปกรณ์สำหรับแผนการโฆษณาที่เลือก

นอกจากนี้ Reach Planner เวอร์ชันใหม่ยังมีฟีเจอร์ที่อัปเดตแล้วดังต่อไปนี้

 • การเปลี่ยนแปลงรายการโฆษณาแต่ละรายการในแผนการโฆษณา: คลิกไอคอนดินสอ ไอคอนรูปดินสอ / ไอคอนแก้ไข ถัดจากรายการโฆษณาใน Reach Planner เพื่อปรับงบประมาณ สถานที่ตั้ง การกำหนดเป้าหมาย ความถี่สูงสุด เครือข่ายและอื่นๆ สำหรับรายการโฆษณานั้นได้อย่างรวดเร็ว
 • คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบโฆษณา: ให้ Reach Planner เลือกรูปแบบโฆษณาและการจัดสรรงบประมาณสำหรับคุณได้ เมื่อคุณใช้แผนที่แนะนำแทนแผนที่คุณสร้าง Reach Planner จะหาการผสมผสานรูปแบบโฆษณาที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการตลาด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนที่แนะนำใน Reach Planner ใหม่
 • อินเทอร์เฟซที่ออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ: Reach Planner เวอร์ชันใหม่มีภาพแสดงที่ดียิ่งขึ้นสำหรับประสิทธิภาพโดยประมาณของแผนการโฆษณา

การทำงาน

 

 

Reach Planner ออกแบบมาสำหรับเจ้าหน้าที่วางแผนโฆษณาที่วางแผนเกี่ยวกับแบรนด์หรือแคมเปญวิดีโอในอนาคต ตลอดจนนักวางแผนกลยุทธ์ที่ต้องการรวมวิดีโอดิจิทัลไว้ในแผนการโฆษณา

Reach Planner ช่วยคาดการณ์ประสิทธิภาพของแผนการโฆษณาโดยอิงตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ งบประมาณ และการตั้งค่าอื่นๆ เช่น สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และรูปแบบโฆษณา ("ส่วนผสมผลิตภัณฑ์") การคาดการณ์ต่างๆ นั้นเป็นการประมาณตามแนวโน้มในตลาดโฆษณา รวมถึงประสิทธิภาพที่ผ่านมาของแคมเปญที่เคยลงด้วย 

เพื่อให้รู้เท่าทันแนวโน้มล่าสุด การคาดการณ์จึงอิงตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดในช่วงเวลาเท่ากับที่วางแผนไว้ว่าจะลงแคมเปญ ซึ่งย้อนหลังไม่เกิน 92 วัน เช่น หากกำหนดไว้ว่าจะลงแคมเปญนาน 14 วัน การคาดการณ์ก็จะใช้ข้อมูลจากช่วง 14 วันที่เพิ่งผ่านมา การคาดการณ์ต่างๆ ไม่ได้คำนึงถึงฤดูกาลและช่วงวันหยุดที่กำลังจะมาถึง

ปรับแต่งกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเพื่อให้วางแผนการเข้าถึง ความถี่ และการใช้จ่ายของโฆษณาได้อย่างแม่นยำโดยใช้เมตริกต่อไปนี้

 • การบรรลุเป้าหมาย: จำนวนผู้ที่อยู่ภายในช่วงอายุ เพศ และพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่กำหนดไว้ของแคมเปญ (หรือที่เรียกว่า "กลุ่มเป้าหมาย") ซึ่งวางแผนว่าจะเข้าถึง
 • เปอร์เซ็นต์การบรรลุเป้าหมาย: เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ของแคมเปญซึ่งวางแผนว่าจะเข้าถึง
 • ความถี่เฉลี่ย: จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่คาดว่าคนๆ หนึ่งจะดูโฆษณาในช่วงระยะเวลาของแคมเปญ
 • CPM รวม: ราคาต่อการแสดงผลพันครั้ง (CPM) ในการเข้าถึงทั้งหมดของแผน ไม่ใช่เพียงแค่การเข้าถึงภายในข้อมูลประชากรเป้าหมาย (การบรรลุเป้าหมาย)
 • CPM ตามเป้าหมาย: ราคาต่อการแสดงผลพันครั้ง (CPM) ภายในกลุ่มเป้าหมาย (การบรรลุเป้าหมาย)
 • คะแนนเรตติ้งเป้าหมาย (TRP): หรือที่เรียกว่าเรตติ้งรวม (GRP) ตามเป้าหมาย TRP จะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์การบรรลุเป้าหมายคูณด้วยความถี่เฉลี่ย ตัวอย่างเช่น หากแผนการโฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 10 เปอร์เซ็นต์ที่ความถี่ 1 TRP จะเท่ากับ 10 การคำนวณจะแตกต่างจาก GRP เพราะคุณกำลังพิจารณาจากผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ภูมิศาสตร์นั้น
 • ราคาต่อคะแนนเรตติ้งเป้าหมาย (CPP): จำนวนเงินที่ใช้ไปเพื่อให้ได้ TRP 1 รายการในแคมเปญ CPP จะคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดหารด้วย TRP
 • ประชากรจากการทำสำมะโนประชากร: จำนวนคนทั้งหมดในข้อมูลประชากรและสถานที่เป้าหมายโดยอ้างอิงจากข้อมูลการทำสำมะโนประชากร
 • ประชากรจากสื่อดิจิทัล: จำนวนคนทั้งหมดในข้อมูลประชากรและสถานที่เป้าหมายซึ่งได้รายงานว่าได้ใช้อินเทอร์เน็ตในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
 • ประชากรจากสื่อทีวี: จำนวนคนทั้งหมดในข้อมูลประชากรและสถานที่เป้าหมายซึ่งได้รายงานว่าได้ชมทีวีในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
 • ประชากรจากสื่อ YouTube: จำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มเป้าหมายที่โฆษณาจะเข้าถึงได้บน YouTube และพาร์ทเนอร์วิดีโอของ Google ในช่วงระยะเวลา 28 วันโดยเฉลี่ย

ความพร้อมใช้งาน

Reach Planner เวอร์ชันใหม่จะพร้อมใช้งานในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นภายในปีนี้ โปรดติดต่อตัวแทนบัญชี Google เพื่อขอสิทธิ์เข้าถึง Reach Planner เวอร์ชันใหม่

Reach Planner มีให้บริการในประเทศต่อไปนี้

 • ทวีปอเมริกา: อาร์เจนตินา บราซิล แคนาดา ชิลี โคลัมเบีย คอสตาริกา เปรู เวเนซุเอลา
 • ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: ออสเตรีย บาห์เรน เบลเยียม บัลแกเรีย สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก อียิปต์ เยอรมนี กรีซ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส อิสราเอล อิรัก ไอร์แลนด์ อิตาลี คูเวต โมร็อกโก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โอมาน โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย แอฟริกาใต้ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี ยูเครน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร
 • เอเชีย-แปซิฟิก: ออสเตรเลีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย เวียดนาม

  หมายเหตุ: ข้อมูลประชากรจากสื่อ YouTube และสื่อทีวีอาจไม่พร้อมใช้งานในการคาดการณ์แผนการโฆษณา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่

การคาดการณ์

การคาดการณ์แผนการโฆษณาจะพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมาย การตั้งค่าโฆษณา รูปแบบโฆษณา งบประมาณ และรูปแบบการกำหนดราคา เพื่อประมาณการประสิทธิภาพในอนาคต เมื่อคุณใช้ Reach Planner เพื่อรับการคาดการณ์ของแผนการโฆษณา คุณจะเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพที่คาดหวังเมื่อวางเมาส์เหนือเส้นโค้งการเข้าถึง และการคาดการณ์ที่ละเอียดมากขึ้นในตาราง

 • การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหา: คุณระบุกลุ่มคนที่คุณต้องการให้เห็นโฆษณาได้ โปรดทราบว่าการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายหลายชั้นลงในแผนการโฆษณาหรือรายการโฆษณาแต่ละรายการจะส่งผลให้เกิดการเข้าถึงที่จำกัดได้ คุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามสิ่งต่อไปนี้ได้
  • สถานที่ตั้ง (ตามประเทศและสกุลเงิน)
  • อายุและเพศ
  • ผู้สนใจ
  • กลุ่มความสนใจที่กำหนดเอง
  • กลุ่มที่มีแผนจะซื้อ
  • รูปแบบผู้บริโภค
  • เหตุการณ์สำคัญในชีวิต
  • สถานะความเป็นบิดามารดา ("ผู้ปกครอง" หรือ "ไม่ใช่ผู้ปกครอง")
 • การตั้งค่าโฆษณา: คุณปรับแต่งระยะเวลาที่จะให้โฆษณาทำงาน ความถี่สูงสุด รวมถึงอุปกรณ์และเครือข่ายที่โฆษณาจะแสดงได้
  • ช่วงวันที่: เลือกช่วงวันที่ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 90 วัน
  • ความถี่สูงสุด: กำหนดค่าสูงสุดของจำนวนครั้งที่โฆษณาจะแสดงต่อผู้ใช้ 1 รายต่อรายการโฆษณา ต่อวัน สัปดาห์ เดือน หรือไม่เลย
  • ประเภทอุปกรณ์: เดสก์ท็อป แท็บเล็ต อุปกรณ์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ทีวีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • เครือข่าย: YouTube และพาร์ทเนอร์วิดีโอของ Google หรือ YouTube เท่านั้น
 • รูปแบบโฆษณาและงบประมาณ: เลือกจากรูปแบบโฆษณาที่หลากหลาย แล้วตั้งค่างบประมาณสำหรับแต่ละรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น รูปแบบโฆษณาที่ใช้ร่วมกันได้มีดังนี้
  • โฆษณาวิดีโอ
   • โฆษณาบัมเปอร์
   • ในสตรีมแบบข้ามไม่ได้
   • นอกสตรีม
  • TrueView
   • TrueView discovery
   • TrueView เพื่อการเข้าถึง
   • TrueView ในสตรีม
  • YouTube Select
   • โฆษณาวิดีโอความยาว 15 หรือ 20 วินาที
   • โฆษณาบัมเปอร์
 • การกำหนดราคา: คุณแก้ไขการกำหนดราคาใน Reach Planner ได้ตลอดเวลาเพื่อสร้างการคาดการณ์และปัจจัยใหม่ๆ ใน CPM และ CPV เฉพาะลูกค้า
รูปแบบโฆษณา YouTube Select มีให้บริการสำหรับการจองเท่านั้น หากคุณสนใจที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รูปแบบโฆษณา YouTube Select โปรดติดต่อตัวแทนบัญชีที่ Google

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

กำหนดอายุเป้าหมาย

Reach Planner ไม่รองรับการกำหนดเป้าหมายผู้เยาว์หรือกลุ่มอายุ 13-17 ปี การกำหนดอายุเป้าหมายทั้งหมดต้องกำหนดที่อายุ 18 ปีขึ้นไป หากคุณต้องการทำความเข้าใจการเข้าถึงแคมเปญโดยรวมขณะที่ไม่ได้ใช้การกำหนดเป้าหมายอายุ คุณเลือก "ทุกคน" ในการตั้งค่าของแผนการโฆษณาได้

เส้นโค้งการเข้าถึง

จุดสูงสุดบนเส้นโค้งมักจะหมายถึงจุดเข้าถึงสูงสุดซึ่งแสดงจำนวนผู้คนสูงสุดที่เข้าถึงได้ในแคมเปญ (พิจารณาจากการตั้งค่าแผนการโฆษณา) ไม่ใช่หมายถึงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสูงสุดบน YouTube

ไม่ควรสับสนระหว่างจุดการเข้าถึงสูงสุดกับการเข้าถึงด้านบรรณาธิการ (จำนวนคนทั้งหมดที่ดูเนื้อหา YouTube) ซึ่งมักแสดงโดยโซลูชันของผู้ให้บริการอื่นๆ การเข้าถึงด้านบรรณาธิการครอบคลุมกว่าการเข้าถึงเชิงพาณิชย์หรือที่สร้างรายได้ทั้งหมด จึงอาจสูงเกินกว่าการเข้าถึงสูงสุดของแคมเปญเดียวอย่างมีนัยสำคัญ

เครื่องมือการวางแผนของบุคคลที่สาม

Google มุ่งมั่นที่จะช่วยปรับปรุงความถูกต้องให้กับข้อมูลจากเครื่องมือของผู้ให้บริการอิสระ และทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการเหล่านั้นเพื่อให้การวางแผนของ YouTube เป็นไปอย่างครอบคลุมและแม่นยำยิ่งขึ้น หากใช้เครื่องมือการวางแผนอื่นๆ คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างข้อมูลในเครื่องมือการวางแผนนั้นๆ และข้อมูลจาก Reach Planner ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะวิธีการสำหรับ Reach Planner แตกต่างจากวิธีการของเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งนำไปสู่ความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น เครื่องมือหลายอย่างจะวางแผนสำหรับการเข้าถึงด้านบรรณาธิการ (มักจะประกอบด้วยพื้นที่โฆษณาที่สร้างรายได้ไม่ได้) ในขณะที่ Reach Planner จะวางแผนสำหรับการเข้าถึงในเชิงพาณิชย์ (การเข้าถึงที่โฆษณาเข้าไปทำตลาดได้) ซึ่งผลลัพธ์ควรจะไปในทิศทางเดียวกัน

ความถี่เฉลี่ยและความถี่สูงสุด

ผู้ใช้อาจสังเกตเห็นว่าความถี่เฉลี่ยของแคมเปญสูงกว่าความถี่สูงสุดที่พวกเขาตั้งไว้ ปัจจุบัน YouTube รองรับความถี่สูงสุดสำหรับคุกกี้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้แต่ละรายการจำกัดการแสดงผลได้ 3 ครั้งต่อบัญชีสำหรับผู้ที่เรียกดู YouTube บนอุปกรณ์หลายเครื่อง ตัวอย่างนี้จะพิจารณาจำนวนผู้ที่เห็นข้ามอุปกรณ์ และบางครั้งอาจมีการแสดงผลมากกว่า 3 ครั้งต่อผู้ใช้ Reach Planner ยังใช้ความถี่สูงสุดต่อรายการโฆษณาของแผน ดังนั้น การเข้าถึงของแคมเปญโดยรวมอาจมีขนาดใหญ่กว่าความถี่สูงสุด

ความถี่ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้ลงโฆษณาบางรายพิจารณาจำนวนผู้ที่เห็นโฆษณาขั้นต่ำต่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้แคมเปญมีประสิทธิภาพสูงสุด จำนวนผู้ที่เห็นหรือการแสดงผลขั้นต่ำเรียกว่า "ความถี่ประสิทธิภาพสูงขั้นต่ำ" คุณจะเห็นจำนวนผู้ที่เข้าถึงได้ที่ "ความถี่ประสิทธิภาพสูงขั้นต่ำ" ดังกล่าวได้โดยการปรับเมนู "1+ การบรรลุเป้าหมาย" แบบเลื่อนลงใน Reach Planner ตัวเลขที่คุณเลือก (ตั้งแต่ "1+" ถึง "10+" หมายถึงจำนวนผู้ที่เห็นโฆษณาตามจำนวนครั้งที่แสดง

ไม่มีเปอร์เซ็นต์การเข้าถึงหรือจำนวนประชากรรวมของแผน

ประชากรรวมและเปอร์เซ็นต์การเข้าถึง (% การเข้าถึง) ตามส่วนขยายจะถูกนำออกหากมีการเพิ่มชั้นการกำหนดเป้าหมายที่ไม่ใช่ข้อมูลประชากร (เช่น สถานะความเป็นบิดามารดา ผู้สนใจ และกลุ่มที่มีแผนจะซื้อ)

เปอร์เซ็นต์การเข้าถึงแสดงเป็นค่าของเป้าหมายที่เทียบกับประชากรตามข้อมูลประชากร เมื่อคุณเพิ่มการกำหนดเป้าหมายเพิ่มเติม Google Ads จะไม่สามารถจับคู่การเข้าถึงของคุณกับจำนวนประชากรที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างได้อีกต่อไป เนื่องจากมีความไม่สอดคล้องเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็น "ผู้เลือกซื้อสินค้าหรูหรา" และเพราะจำนวนคน "ที่มีแผนจะซื้อเครื่องมือเครื่องใช้" มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด Google Ads จึงต้องเน้นแสดงการเข้าถึงแบบสัมบูรณ์แทนเปอร์เซ็นต์การเข้าถึงของประชากรนั้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว