Обхват спрямо целта: Определение

Броят хора от определената целева аудитория на кампанията Ви, до които се очаква да достигнете. Обхватът спрямо целта е въз основа на възраст, пол и географско местоположение на целевата Ви аудитория.

Това е абсолютният брой хора в целевата Ви аудитория, обхванати от дадена кампания, а процентът на обхвата спрямо целта е процентът аудитория по демографски признак спрямо преброеното население, обхванат от кампанията Ви. Можете да изчислите процента на обхвата спрямо целта, като разделите целевия демографски обхват на целевото демографско население.

Пример

Да приемем, че рекламата Ви е обхванала общо 5 милиона души в Тексас от общо 30 милиона, които живеят там. Процентът на обхвата спрямо целта е 16,7%.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си