เคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ TrueView for Action เพื่อ Conversion

TrueView for Action ให้คุณสร้างโฆษณาวิดีโอที่ตอบโจทย์ความตั้งใจของผู้ที่มีแนวโน้มจะทำ Conversion โปรดทำตามเคล็ดลับในบทความนี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากแคมเปญ TrueView for Action

ตั้งค่าแคมเปญ TrueView for Action

ตั้งค่าแคมเปญเพื่อให้ได้รับ Conversion ภายในสัปดาห์แรก (3-7 วัน) ที่ใช้แคมเปญ จากนั้นจึงเริ่มใช้ราคาต่อหนึ่งการกระทำ (CPA) ที่คงที่ภายใน 2 สัปดาห์ โดยทำดังนี้

 • เริ่มต้นด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพให้เหตุการณ์ Conversion ที่มีมูลค่าไม่มากนักซึ่งคุณสังเกตการณ์เป็นประจำ หากเป้าหมายของแคมเปญคือการกระตุ้นการซื้อ แต่การซื้อไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก ให้ลองเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเหตุการณ์อย่างเช่น "เพิ่มในรถเข็น"
 • ใช้การเสนอราคาแบบเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด ซึ่งเป็นโซลูชันการเสนอราคาอัตโนมัติของ Google เพื่อให้ได้รับ Conversion มากที่สุดภายในงบประมาณที่ระบุ
 • กำหนดงบประมาณรายวันเฉลี่ยที่สูงกว่า CPA ของแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ 20 เท่า หรือสูงกว่า CPA ของแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา 30 เท่า หากคุณไม่มี CPA เปรียบเทียบสำหรับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์หรือเครือข่ายการค้นหา โปรดตั้งงบประมาณให้มากกว่า CPA ที่ต้องการของแคมเปญ TrueView for Action อย่างน้อย 10 เท่า
 • เริ่มต้นด้วยแคมเปญที่มีกลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองและกลุ่มเป้าหมายรีมาร์เก็ตติ้ง สำหรับความตั้งใจที่กำหนดเอง ให้ใช้คีย์เวิร์ดที่ทำให้เกิด Conversion มากที่สุด 300-500 รายการจากแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา
 • เรียกใช้ครีเอทีฟโฆษณารูปแบบต่างๆ (อย่างน้อย 5 รายการหากเป็นไปได้) ครีเอทีฟโฆษณาควรมีลักษณะดังนี้
  • มีคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ที่ชัดเจน: ใช้วลีอย่างเช่น "ดูข้อมูลเพิ่มเติม" "ลงชื่อสมัครใช้" หรือ "ซื้อเลย"
  • นำด้วยการกล่าวถึงปัญหา: ดึงดูดความสนใจในช่วง 5-10 วินาทีแรกด้วยการกล่าวถึงปัญหาและวิธีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการช่วยแก้ปัญหาได้
  • ย้ำถึงสิ่งที่นำเสนอ: ใช้ CTA ซ้ำอีกเพื่อย้ำเตือนถึงสิ่งที่กล่าวถึงและข้อความในวิดีโอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแคมเปญ TrueView for Action

วัดประสิทธิภาพ

ตรวจสอบประสิทธิภาพเป็นเวลา 1 สัปดาห์ (3-7 วัน) ก่อนที่จะทำการเพิ่มประสิทธิภาพ

 • หากไม่เห็น Conversion ให้ทำดังนี้
  • ตรวจสอบว่าตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion สำหรับ Google Ads อย่างถูกต้องแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือวัด Conversion
  • ขยายกลุ่มเป้าหมายด้วยการสร้างกลุ่มโฆษณาใหม่สำหรับการจับคู่ข้อมูลลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อ
  • พิจารณาใช้เหตุการณ์ Conversion อื่น หรือขยายกรอบเวลา Conversion เพื่อให้สอดคล้องมากขึ้นกับเวลาซึ่งนับตั้งแต่การดูไปจนถึงการทำ Conversion
 • หากแคมเปญไม่ใช้งบประมาณ ให้ทำดังนี้
  • ขยายกลุ่มเป้าหมายด้วยการสร้างกลุ่มโฆษณาใหม่สำหรับการจับคู่ข้อมูลลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อ
 • หาก CPA สูงเกินไป ให้ทำดังนี้
  • พิจารณาใช้เหตุการณ์ Conversion อื่น หรือขยายกรอบเวลา Conversion เพื่อให้สอดคล้องมากขึ้นกับเวลาซึ่งนับตั้งแต่การดูไปจนถึงการทำ Conversion
  • สร้างกลุ่มโฆษณาสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต่างออกไปเพื่อค้นหาผู้ใช้มีแนวโน้มจะทำ Conversion มากขึ้น
  • ทดสอบโฆษณารูปแบบต่างๆ เปลี่ยนแปลงข้อความ (เช่น บรรทัดแรกหรือ CTA) หรือตัววิดีโอโดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มอัตรา Conversion

การเปลี่ยนไปใช้การเสนอราคา CPA เป้าหมาย

เมื่อคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ ให้เปลี่ยนไปใช้การเสนอราคา CPA เป้าหมาย (tCPA) ในแคมเปญเพื่อให้ได้รับ Conversion เพิ่มขึ้นโดยใช้ CPA ของแคมเปญ

 • ระยะเวลา: แคมเปญทำงานมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน
 • ปริมาณ: แคมเปญสร้าง Conversion อย่างน้อย 5 รายการต่อวันในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
 • ความเสถียร: CPA รายวันของแคมเปญไม่ต่างกันเกิน 20% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

วิธีรับประโยชน์สูงสุดจากการเสนอราคา tCPA

 • ตั้งราคาเสนอ tCPA เป็น CPA จากแคมเปญที่ใช้การ "เพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด" หรือ CPA ที่สูงกว่า CPA ของแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ 1-2 เท่า หรือสูงกว่า CPA ของแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา 2-3 เท่า ตั้งงบประมาณรายวันเฉลี่ยของแคมเปญให้สูงกว่าราคาเสนอ tCPA อย่างน้อย 20 เท่า
 • ในกรณีที่แคมเปญไม่ได้ใช้งบประมาณทั้งหมดอีกต่อไป
  • เพิ่มกลุ่มโฆษณาใหม่ที่รวมเหตุการณ์สำคัญในชีวิต กลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อ หรือการกำหนดเป้าหมายตามบริบท 
  • เพิ่ม Conversion โดยนำข้อจำกัดทั้งหมดด้านกลุ่มเป้าหมายออกและอาศัยกลยุทธ์การเสนอราคา tCPA เพื่อให้ได้รับ Conversion ที่ทำกำไรให้ เรียกใช้แคมเปญไปเรื่อยๆ เมื่อได้ CPA ที่ต้องการแล้ว

เคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพ CPA เป้าหมายสำหรับ TrueView for Action

สถานการณ์ คำแนะนำ การเสนอราคา tCPA
แคมเปญมีการใช้จ่ายน้อยแต่ได้ tCPA ตามที่ระบุ ขยายกลุ่มเป้าหมาย สร้างกลุ่มโฆษณาสำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เพื่อหาผู้ใช้ที่มีแนวโน้มที่จะทำ Conversion ด้วยตนเอง หรือเพิ่มกลุ่มโฆษณาที่ไม่มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อระบบใช้ tCPA กับกลุ่มเป้าหมายที่กว้างที่สุดเพื่อให้ได้รับ Conversion ค่อยๆ เพิ่มราคาเสนอ tCPA ทีละ 10-15% เพื่อปรับปรุงการแสดงโฆษณา
แคมเปญมีการใช้จ่ายน้อยแต่มี tCPA เกินที่ระบุ เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย สร้างกลุ่มโฆษณาสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต่างออกไปเพื่อค้นหาผู้ใช้ที่มีแนวโน้มจะทำ Conversion มากขึ้น รักษาราคาเสนอ tCPA ไว้เท่าเดิม
แคมเปญมีการใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอแต่มี tCPA เกินที่ระบุ จำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลง หากกลุ่มเป้าหมายปัจจุบันค่อนข้างกว้าง ให้พิจารณาแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่คุณคิดว่ามีแนวโน้มจะทำ Conversion มากกว่าออกเป็นชั้นๆ ค่อยๆ ลดราคาเสนอ tCPA ทีละ 10-15% และคอยติดตามดูจำนวน Conversion ไปด้วย
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว