Savjeti za optimizaciju kampanje TrueView za radnju prema konverzijama

TrueView za radnju omogućuje vam da izradite videooglase koji će vam pomoći da privučete namjere osoba koje će vjerojatno izvršiti konverziju. Pratite savjete u ovom članku da biste najbolje iskoristili svoje kampanje TrueView za radnju.

Postavljanje kampanje TrueView za radnju

Postavite svoje kampanje tako da možete generirati konverzije unutar prvog tjedna (od 3 do 7 dana) kampanje i zatim odredite stabilnu cijenu po akviziciji (CPA) unutar dva tjedna. Učinite sljedeće:

 • Započnite s optimizacijom za manji događaj konverzije koji često opažate. Ako je cilj vaše kampanje poticanje kupnji, ali kupnje se ne ostvaruju često, pokušajte optimizirati za događaj kao što je "dodavanje u košaricu".
 • Upotrijebite licitiranje za povećanje broja konverzija, Googleovo rješenje za automatsko licitiranje, da biste zabilježili što više konverzija unutar navedenog iznosa proračuna.
 • Postavite prosječan dnevni proračun koji je 20 puta viši od vašeg CPA-a za kampanje na prikazivačkoj mreži ili 30 puta viši od vašeg CPA-a za pretraživačke kampanje. Ako nemate referentnu vrijednost CPA-a za kampanje na prikazivačkoj mreži ili pretraživačke kampanje, preporučujemo da vaš proračun bude barem 10 puta viši od željenog CPA-a za vašu kampanje TrueView za radnju.
 • Započnite s kampanjama koje obuhvaćaju prilagođenu publiku sličnih interesa i publiku za remarketing. Za prilagođenu publiku sličnih interesa upotrijebite 300 do 500 ključnih riječi koje ostvaruju najviše konverzija u vašim pretraživačkim kampanjama.
 • Pokrenite varijacije oglasa (ako je moguće najmanje njih pet). Vaši bi oglasi trebali:
  • imati jasan poziv na radnju (CTA): upotrijebite izraze kao što su: “Saznajte više”, “Registrirajte se” ili “Kupite odmah”.
  • započinjati s navođenjem problema: privucite pažnju u prvih 5 do 10 sekundi uz navođenje problema i kako ga vaš proizvod ili usluga rješavaju.
  • ponoviti što nudite: ponovite CTA i osigurajte da se on istakne tijekom sinkronizacije i u tekstu u videozapisu.

Saznajte više o izradi kampanje TrueView za radnju

Mjerenje izvedbe

Nadzirite izvedbu jedan tjedan (od 3 do 7 dana) prije dodatne optimizacije.

 • Ako ne vidite konverzije:
  • Provjerite je li ispravno postavljeno praćenje konverzija za Google Ads. Saznajte više o praćenju konverzija
  • Proširite publiku izradom novih grupa oglasa za uparivanje klijenata ili publiku određenog proizvoda.
  • Razmislite o upotrebi drugog događaja konverzije ili proširivanju vremenskog okvira konverzije kako biste bolje uskladili vrijeme od pregleda do konverzije.
 • Ako vaša kampanja ne troši proračun:
  • Proširite publiku izradom novih grupa oglasa za uparivanje klijenata ili publiku određenog proizvoda.
 • Ako su vaši CPA-ovi previsoki:
  • Razmislite o upotrebi drugog događaja konverzije ili proširivanju vremenskog okvira konverzije kako biste bolje uskladili vrijeme od pregleda do konverzije.
  • Izradite grupe oglasa za različitu publiku kako biste pronašli korisnike za koje postoji veća vjerojatnost da će izvršiti konverziju.
  • Testirajte različite varijacije oglasa, izmijenite tekst (primjerice naslov ili CTA) ili sam videozapis, s ciljem da povećate stopu konverzije.

Prijelaz na licitiranje ciljanog CPA-a

Prebacite svoje kampanje na licitiranje ciljanog CPA-a (tCPA) da biste zabilježili još više konverzija uz CPA vaše kampanje, nakon što ispunite sljedeće kriterije:

 • Trajanje: kampanja se prikazivala barem 14 dana.
 • Broj: kampanja generira barem 5 konverzija dnevno tijekom posljednjih 7 dana.
 • Stabilnost: dnevni CPA kampanje nije varirao više od 20% tijekom posljednjih 7 dana.

Da biste najbolje iskoristili tCPA licitiranje:

 • Postavite tCPA licitaciju na CPA iz vaše kampanje “Povećanje broja konverzija” ili CPA koji je jedan do dva puta viši od CPA za prikazivačku mrežu ili dva do tri puta više od CPA-a za pretraživačku mrežu. Osigurajte prosječni dnevni proračun kampanje koji je barem 20 puta viši od vaše tCPA licitacije.
 • Ako vaša kampanja više ne troši svoj cijeli proračun:
  • Dodajte nove grupe oglasa koji uključuju značajne događaje u životu, publiku određenog proizvoda ili kontekstualno ciljanje. 
  • Povećajte broj konverzija uklanjanjem svih ograničenja vezanih uz publiku i oslanjanjem na strategiju licitiranja tCPA za postizanje profitabilnih konverzija. Nastavite prikazivati kampanje dok postižu vaš željeni CPA.

Savjeti za optimizaciju ciljanog CPA-a za TrueView za radnju

Primjer Preporuka tCPA licitacija
Kampanja premalo troši proračun i postiže tCPA Proširite svoju publiku. Izradite grupe oglasa za novu publiku kako biste ručno pronašli korisnike za koje je veća vjerojatnost da će izvršiti konverziju ili dodajte grupu oglasa za koju nije postavljeno ciljanje i osigurajte tCPA-u najširu moguću publiku za bilježenje konverzija. Polako povećajte tCPA licitaciju u intervalima od 10% do 15% kako biste poboljšali isporuku.
Kampanja premalo troši proračun i premašuje tCPA Promijenite publiku. Izradite grupe oglasa za različitu publiku kako biste pronašli korisnike za koje postoji veća vjerojatnost da će izvršiti konverziju. Zadržite istu tCPA licitaciju.
Kampanja ravnomjerno troši proračun i postiže tCPA Suzite publiku. Ako je trenutačna publika poprilično široka, preporučujemo da je raščlanite na publiku za koju smatrate da bi mogla biti veća vjerojatnost da će izvršiti konverziju. Polako smanjujte tCPA licitaciju u intervalima od 10% do 15% i pritom pratite broj konverzija.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem