Integrace webhooku do formuláře pro zájemce ve videokampaních

Formuláře pro zájemce ve videokampaních postupně zavádíme a plánujeme je zpřístupnit během nadcházejících měsíců. Chcete-li tyto formuláře využívat dříve, obraťte se na svého správce účtu Google.

Integrace webhooku umožňuje automaticky odesílat informace z jedné aplikace do jiné pomocí unikátní adresy URL. Když vytvoříte integraci webhooku, můžete propojit formulář pro zájemce ve videokampaních se systémem řízení vztahů se zákazníky (CRM). Po integraci webhooku do formuláře budete údaje o potenciálních zákaznících dostávat v reálném čase.

Než začnete

Chcete-li webhook integrovat do formuláře pro zájemce, je třeba vygenerovat URL a klíč webhooku.

Adresa URL webhooku je cesta zobrazování. Když uživatel pošle formulář pro zájemce, odešle se na nakonfigurovanou URL požadavek HTTP POST, přes který se údaje o potenciálním zákazníkovi dostanou přímo do systému CRM. Pomocí klíče se pak zaslaní zájemci ověřují.

URL a klíč webhooku lze vygenerovat dvěma způsoby:

Pokyny

Integrace webhooku do nového formuláře pro zájemce

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Kampaně.
 3. Klikněte na tlačítko plus  a vyberte možnost Nová kampaň.
 4. V sekci Cíle vyberte položku Potenciální zákazníci
 5. Jako typ kampaně nastavte Video.
 6. Klikněte na Pokračovat.
 7. Během nastavování kampaně přejděte do sekce Formulář pro zájemce a klikněte na Formulář. Otevře se nové okno, v němž zadáte informace o formuláři pro zájemce.
 8. Vyplňte údaje o formuláři pro zájemce. Další informace o nastavování formuláře pro zájemce.
 9. V sekci „Doručení údajů potenciálních zákazníků pomocí webhooku“ klikněte do rámečku vedle textu „Webhook: získávejte shromážděné potenciální zákazníky v reálném čase (volitelně)“.
 10. Zadejte adresu URL webhooku
 11. Zadejte klíč.
 12. Klikněte na možnost Odeslat zkušební data a ověřte, zda váš systém CRM data správně obdrží. 
 13. Klikněte na možnost Přidat do kampaně.

Integrace webhooku do existujícího formuláře pro zájemce

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Nastavení.
 3. Klikněte na název kampaně, kterou chcete upravit.
 4. Klikněte na rozbalovací šipku vedle možnosti Formulář pro zájemce.
 5. Klikněte na ikonu tužky
 6. V možnostech formuláře pro zájemce klikněte na Webhook.
 7. Zadejte adresu URL webhooku
 8. Zadejte klíč.
 9. Klikněte na možnost Odeslat zkušební data a ověřte, zda váš systém CRM data správně obdrží. 
 10. Klikněte na možnost Přidat do kampaně.

Chybové stavy

V závislosti na vašich prvních krocích po přidání webhooku se může objevit jeden z těchto chybových stavů:

 • Chybový stav A nastává, když někdo formulář uloží bez toho, aby (úspěšně) odeslal zkušební data.
 • Chybový stav B znamená, že data nebyla odeslána.
 • Chybový stav C ukazuje, že data sice byla odeslána, ale Google neobdržel odpověď.
 • Chybový stav D vzniká, pokud data sice byla odeslána, ale Google obdržel nesprávnou odpověď (jinou než „HTTP 200“).
 • Stav indikující úspěšné provedení znamená, že data byla odeslána a Google obdržel správnou odpověď. 
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory