Giới thiệu về báo cáo tài sản cho Chiến dịch địa phương

Báo cáo tài sản liệt kê từng tài sản bạn dùng trong Chiến dịch địa phương và cho phép bạn so sánh hiệu quả hoạt động trên nhiều loại tài sản. Theo thời gian, bạn sẽ có thể đưa ra các quyết định chiến lược về việc những tài sản nào nên xoay vòng, nên loại bỏ dần và những tài sản nào hiệu quả nhất giúp thúc đẩy các mục tiêu địa phương của bạn. Báo cáo này cũng sẽ mang lại cho bạn ý tưởng để tạo các tài sản mới có khả năng có hiệu quả hoạt động tốt dựa trên các tài sản tương tự.

Trước khi bắt đầu

Bạn sẽ cần thiết lập Chiến dịch địa phương để xem báo cáo tài sản. Tìm hiểu thêm về Chiến dịch địa phương.

Cách hoạt động

Để xem báo cáo tài sản của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.

 2. Nhấp vào Chiến dịch từ trình đơn trang ở bên trái.

 3. Tìm và nhấp vào Chiến dịch địa phương có liên quan.

 4. Nhấp vào nhóm quảng cáo có liên quan.

 5. Điều này sẽ đưa bạn đến báo cáo tài sản cho Quảng cáo địa phương của bạn.

tài sản của báo cáo tài sản

Thông tin chi tiết về quảng cáo trong Chiến dịch địa phương

Ở đầu báo cáo, bạn sẽ tìm thấy liệu nhóm quảng cáo và chiến dịch của bạn ở trạng thái bật hay tạm dừng, cũng như trạng thái, tên và khung thời gian của từng quảng cáo. Nếu một hoặc nhiều tài sản của bạn vi phạm hoặc nằm trong quy định hạn chế của Chính sách quảng cáo, bạn cũng có thể xem thông tin liên quan đến vấn đề đó tại đây.

Bộ lọc và chế độ xem

Nếu có một danh sách dài nhiều tài sản, bạn có thể lọc theo trạng thái bật, loại tài sản và hiệu quả hoạt động. Bạn cũng có thể điều chỉnh chế độ xem báo cáo hoặc tải báo cáo xuống.

tài sản

Trong cột tài sản, bạn sẽ thấy:

 • Thành phần của từng tài sản (như văn bản, hình ảnh hoặc hình thu nhỏ video)
 • Kích thước tài sản (đối với hình ảnh) hoặc chiều dài tài sản (đối với video), nếu có

Loại tài sản

Cột loại tài sản xác định cách sử dụng từng tài sản. Dưới đây là các loại tài sản bạn có thể tìm thấy:

 • Tiêu đề
 • Mô tả
 • Hình ảnh
 • Biểu trưng
 • Video trên YouTube
 • Lời kêu gọi hành động
Lưu ý: Bạn nên so sánh tài sản theo loại tài sản. Ví dụ: điểm xếp hạng "thấp" trên video không giống với điểm xếp hạng "thấp" trên dòng tiêu đề.

Hiệu quả hoạt động

Cột hiệu quả hoạt động xếp hạng tài sản so với các tài sản khác cùng loại. Cột này sẽ cho bạn thấy những tài sản cùng loại có điểm xếp hạng là:

 • Thấp, tức là có hiệu quả hoạt động thấp so với tất cả các tài sản khác cùng loại
 • Tốt, tức là có hiệu quả hoạt động đủ tốt so với tất cả các tài sản khác cùng loại
 • Tốt nhất, tức là một trong những tài sản có hiệu quả hoạt động cao nhất trong tất cả các tài sản cùng loại

Trước khi có đủ dữ liệu để gán nhãn hiệu quả hoạt động, bạn sẽ thấy một tài sản mang trạng thái mặc định là "ĐANG TÌM HIỂU".

Các bài viết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố