Raport o zasobach w przypadku kampanii lokalnych

Raport o zasobach zawiera listę wszystkich zasobów używanych w danej kampanii lokalnej i umożliwia porównywanie ich skuteczności. Pozwoli Ci to w miarę upływu czasu podejmować strategiczne decyzje o tym, które zasoby wyświetlać naprzemiennie, które stopniowo wycofywać, a które najlepiej będą realizować cele na poziomie lokalnym. Raport ten może też inspirować do tworzenia nowych, efektywnych zasobów na bazie już istniejących, które odznaczają się dobrą skutecznością.

Zanim zaczniesz

Aby wyświetlić raport o zasobach, musisz skonfigurować kampanię lokalną. Więcej informacji o kampaniach lokalnych

Jak to działa

Aby wyświetlić raport o zasobach:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.

 2. W menu po lewej stronie kliknij Kampanie.

 3. Odszukaj i kliknij odpowiednią kampanię lokalną.

 4. Kliknij odpowiednią grupę reklam.

 5. Powinno to spowodować wyświetlenie raportu o zasobach w przypadku reklamy lokalnej.

Co zawiera raport o zasobach

Szczegółowe informacje o reklamach w kampanii lokalnej

Na samej górze raportu znajdziesz informację, czy grupa reklam i kampania są włączone czy wstrzymane, a także stan, nazwę i ramy czasowe poszczególnych reklam. Jeśli co najmniej jeden z zasobów narusza zasady Google Ads lub jest przez nie ograniczony, tego również dowiesz się z raportu.

Filtry i widoki

Jeśli masz długą listę zasobów, możesz ją filtrować według włączonego stanu, typu zasobu i skuteczności. Możesz też dostosować widok raportu lub go pobrać.

Zasoby

W kolumnie Zasoby zobaczysz:

 • zawartość każdego zasobu (np. tekst, obraz lub miniaturę filmu);
 • rozmiary zasobu (w przypadku obrazów) lub czas jego trwania (w przypadku filmów).

Typ zasobu

Kolumna Typu zasobu podaje sposób użycia poszczególnych zasobów. Możliwe rodzaje zasobów:

 • Nagłówek
 • Opis
 • Obraz
 • Logo
 • Film w YouTube
 • Wezwanie do działania
Uwaga: należy porównywać ze sobą zasoby tego samego typu. Na przykład „niska” ocena filmu to nie to samo, co „niski” poziom nagłówka.

Skuteczność

W kolumnie Skuteczności podana jest ocena zasobów względem innych zasobów tego samego typu. Zobaczysz w niej poziom poszczególnych zasobów tego samego typu:

 • „Niski” – jak w przypadku niskiej skuteczności w porównaniu z pozostałymi zasobami tego samego typu,
 • „Dobry” – jak w przypadku dobrej skuteczności w porównaniu z pozostałymi zasobami tego samego typu,
 • „Najlepszy” – jak w przypadku jednego z najskuteczniejszych zasobów danego typu.

Zanim pojawi się ilość danych wystarczająca, by przypisać etykietę skuteczności, zasób będzie mieć stan domyślny „NAUKA”.

Powiązane linki

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem