O izvješću o elementima za lokalne kampanje

Izvješće o elementima navodi svaki element koji se koristi u lokalnim kampanjama i omogućuje vam da usporedite izvedbu različitih elemenata. S vremenom ćete moći donositi strateške odluke o tome koje elemente zamijeniti, koje ukinuti, a koji su elementi najučinkovitiji za ostvarivanje lokalnih ciljeva. Izvješće vam također daje uvid u to koje nove elemente treba izraditi, a koji će vjerojatno imati dobru izvedbu na temelju sličnih elemenata.

Prije nego što započnete

Da biste vidjeli izvješće o elementima, morate postaviti lokalnu kampanju. Saznajte više o lokalnim kampanjama.

Način rada

Da biste vidjeli izvješće o elementima, slijedite ove upute:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.

 2. Na izborniku stranica slijeva kliknite Kampanje.

 3. Pronađite i kliknite relevantnu lokalnu kampanju.

 4. Kliknite relevantnu grupu oglasa.

 5. To bi vas trebalo dovesti na izvješće o elementima za vaš lokalni oglas.

Što ćete pronaći u izvješću o elementima

Pojedinosti o oglasima lokalne kampanje

Pri samom vrhu izvješća vidjet ćete jesu li grupa oglasa i kampanja omogućene ili pauzirane, kao i status, naziv i vremenski okvir svakog oglasa. Ako jedan ili više elemenata krše pravila oglasa ili su njima ograničeni, tu ćete moći vidjeti povezane informacije.

Filtri i prikazi

Ako imate dugačak popis elemenata, možete ih filtrirati prema omogućenom stanju, vrsti elementa i izvedbi. Možete i prilagoditi prikaz izvješća ili preuzeti izvješće.

Elementi

U stupcu Elementi vidjet ćete:

 • sadržaj svakog elementa (kao što je minijatura teksta, slike ili videozapisa)
 • ako je primjenjivo, dimenzije elementa (za slike) ili dužinu elementa (za videozapise).

Vrsta elementa

Stupac Vrsta elementa definira kako se svaki element koristi. Slijede vrste elemenata koje možete pronaći:

 • naslov
 • opis
 • slika
 • logotip
 • YouTube videozapis
 • poziv na radnju.
Napomena: elemente treba uspoređivati prema vrsti elementa. Na primjer, ocjena "nisko" na videozapisu nije isto što i ocjena "nisko" na naslovu.

Izvedba

U stupcu Izvedba elementi se rangiraju u odnosu na druge elemente iste vrste. Prikazat će koji elementi iste vrste su:

 • niski, tj. imaju nisku izvedbu u odnosu na druge elemente iste vrste
 • dobri, tj. imaju dovoljno dobru izvedbu u odnosu na druge elemente iste vrste
 • najbolji, tj. elementi koji su među najboljima prema izvedbi u odnosu na druge elemente iste vrste.

Dok za dodjelu oznake izvedbe nije dostupno dovoljno podataka, vidjet ćete da element ima zadani status "UČENJE".

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem