Mga pinagsama-samang audience: Kahulugan

Isang setting sa pag-target na nagbibigay-daan sa iyong maabot ang mga tamang audience sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang attribute ng audience, tulad ng mga detalyadong demograpiko at interes, para gumawa ng "mga persona" na kumakatawan sa mga segment ng target na audience mo. 

Puwede kang gumawa ng listahan ng mga pinagsama-samang audience na puwedeng ma-access anumang oras mula sa picker ng audience. Ang mga pinagsama-samang audience ay puwedeng ma-edit, maalis, o muling magamit para sa maraming campaign o ad group.
 

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu