Σχετικά με τον χάρτη λογαριασμού

Αν έχετε έναν λογαριασμό υπευθύνου με πολλούς δευτερεύοντες λογαριασμούς (συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών πελάτη ή/και άλλων λογαριασμών βοηθού υπευθύνου), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χάρτη λογαριασμού, για να δείτε τη δομή αυτών των δευτερευόντων λογαριασμών. Ο χάρτης λογαριασμού παρέχει μια γενική επισκόπηση της απόδοσης και της ρύθμισης λογαριασμού για όλους τους διαφορετικούς δευτερεύοντες λογαριασμούς που βρίσκονται κάτω από τον λογαριασμό υπευθύνου σας στην ιεραρχία. Χρησιμοποιώντας τον χάρτη λογαριασμού, μπορείτε να δείτε μετρήσεις απόδοσης σε επίπεδο λογαριασμού, όπως κλικ, εμφανίσεις, κόστη και μετατροπές, καθώς και διαφορετικές λειτουργίες που χρησιμοποιούνται από τους δευτερεύοντες λογαριασμούς σας (για παράδειγμα, επαναληπτικό μάρκετινγκ) σε μία προβολή. 

Πριν ξεκινήσετε

Όλοι οι λογαριασμοί υπευθύνου μπορούν να προβάλλουν τον χάρτη λογαριασμού και να βλέπουν τη δομή των διαφόρων λογαριασμών που βρίσκονται κάτω από αυτούς στην ιεραρχία. 

Λάβετε υπόψη το εξής: Αν είστε συνδεδεμένοι σε λογαριασμό υπευθύνου ανωτάτου επιπέδου, θα μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ιεραρχία λογαριασμού. Ωστόσο, αν είστε συνδεδεμένοι σε λογαριασμό βοηθού υπευθύνου, θα μπορείτε να δείτε λογαριασμούς μόνο έως την αλυσίδα του άμεσου υπευθύνου (χωρίς να εμφανίζονται ομοειδείς λογαριασμοί). Δεν θα μπορείτε να προβάλετε την ιεραρχία λογαριασμών πάνω από τον λογαριασμό υπευθύνου στον οποίο είστε συνδεδεμένοι. Συνεπώς, αν είστε συνδεδεμένοι σε λογαριασμό βοηθού υπευθύνου, τα υπόλοιπα τμήματα της ιεραρχίας που ενδέχεται να υπάρχουν κάτω από τον λογαριασμό υπευθύνου ανώτατου επιπέδου δεν θα είναι ορατά.

Προβολή του χάρτη λογαριασμού

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον χάρτη λογαριασμού με έναν από τους εξής δύο τρόπους. Αν χρησιμοποιήσετε την Επιλογή 1, θα δείτε αυτόματα την πλήρη ιεραρχία κάτω από τον λογαριασμό υπευθύνου σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των λογαριασμών βοηθού υπευθύνου και πελάτη. Αν χρησιμοποιήσετε την Επιλογή 2, θα δείτε μια προβολή από τον λογαριασμό υπευθύνου σας έως τον λογαριασμό βοηθού υπευθύνου ή πελάτη και μπορείτε να αναπτύξετε την προβολή, κάνοντας κλικ στο συννεφάκι στα αριστερά της ιεραρχίας λογαριασμού. 

Επιλογή 1: Πρόσβαση στον χάρτη λογαριασμού μέσω του μενού Εργαλεία και ρυθμίσεις

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
  2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | tools [Icon].
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Χάρτης λογαριασμού.

Επιλογή 2: Πρόσβαση στον χάρτη λογαριασμού μέσω της σελίδας Λογαριασμοί

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
  2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις δευτερευόντων λογαριασμών.
  3. Από τη λίστα λογαριασμών που ακολουθεί, κάντε κλικ στο εικονίδιο δέντρου  δίπλα από οποιονδήποτε λογαριασμό.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας