Всичко за картата на профила

Ако имате профил на мениджър с няколко подпрофила (включително клиентски профили и/или други профили на подмениджър), можете да използвате картата на профила, за да визуализирате как са структурирани тези подпрофили. Картата на профила Ви предоставя общ преглед на ефективността и настройката на профила за всички различни подпрофили в профила Ви на мениджър. С помощта на картата на профила можете да преглеждате в един изглед показатели за ефективността на ниво профил, като кликвания, импресии, разходи и реализации, както и различни функции, използвани от подпрофилите Ви (например ремаркетинг). 

Преди да започнете

Всички профили на мениджър могат да виждат картата на профила и структурата на различните профили под тях. 

Имайте предвид следното: Ако сте влезли в профил на мениджър от най-високо ниво, ще можете да виждате цялата йерархия на профила, но ако сте преминали по-надолу в профил на подмениджър, ще можете да виждате само профили до веригата на прекия мениджър (без да се показват сродни профили). Няма да можете да виждате йерархията на профила над профила на мениджъра, в който сте влезли, така че ако обхватът Ви е ограничен до профил на подмениджър, другите клонове на йерархията, които може да съществуват под профила на мениджър от най-високо ниво, няма да се виждат.

Преглед на картата на профила

Можете да получите достъп до картата на профила по един от два начина. Ако използвате Опция 1, автоматично ще виждате пълната йерархия под профила си на мениджър, включително всички профили на подмениджър и клиентски профили. Ако използвате Опция 2, ще виждате подробен изглед надолу от профила си на мениджър до профила на подмениджър или клиентския профил и можете да разширите изгледа, като кликнете върху балончето отляво на йерархията на профила. 

Опция 1: Достъп до картата на профила чрез менюто „Инструменти и настройки“

  1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
  2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon].
  3. Кликнете върху Карта на профила.

Опция 2: Достъп до картата на профила чрез страницата „Профили“

  1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
  2. В лявото странично меню кликнете върху Настройки и след това – върху Настройки на подпрофил.
  3. От списъка с профили по-долу кликнете върху иконата на дърво  до който и да е профил.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си