Σχετικά με το Google Screened

Σημείωση: Το πρόγραμμα Ελέγχθηκε από την Google είναι επί του παρόντος διαθέσιμο μόνο σε ορισμένους κλάδους στις ΗΠΑ.
 
Το πρόγραμμα Ελέγχθηκε από την Google βοηθά τις εταιρείες που παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες να δημιουργήσουν μια αξιόπιστη φήμη στο διαδίκτυο. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν αυτό το σήμα υποβάλλονται σε εκτεταμένους ελέγχους ιστορικού και άδειας.
 

Στις καταχωρίσεις Τοπικών υπηρεσιών, το εικονίδιο Ελέγχθηκε από την Google εμφανίζεται δίπλα σε αυτές τις επιχειρήσεις.

 

Πώς λειτουργεί

Όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν το σήμα Ελέγχθηκε από την Google πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο ιστορικού σε επίπεδο επιχείρησης και σε έλεγχο ιστορικού ιδιοκτήτη επιχείρησης. Επιπλέον, όλοι οι επαγγελματίες στην επιχείρηση πρέπει να περάσουν από έλεγχο άδειας και σε ορισμένες κατηγορίες ακόμη και από έλεγχο ιστορικού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Απαιτήσεις ανά κατηγορία .

Αυτοί οι έλεγχοι εξασφαλίζουν στους καταναλωτές ότι οι επαγγελματίες με τους οποίους συνεργάζονται έχουν υποβληθεί σε διεξοδικούς ελέγχους και έτσι μπορούν να είναι ήσυχοι κατά τη συνεργασία τους με αυτούς.

Ποιοι περιλαμβάνονται

Μόνο οι εταιρείες που παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες, όπως νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες πληρούν τις προϋποθέσεις για το σήμα Ελέγχθηκε από την Google.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;