Σχετικά με το Google Screened

Το Google Screened βοηθά τις εταιρείες που παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες να δημιουργήσουν μια αξιόπιστη φήμη στο διαδίκτυο. 

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν αυτό το σήμα υποβάλλονται σε εκτεταμένους ελέγχους ιστορικού και άδειας και πρέπει να έχουν αξιολόγηση τουλάχιστον 3.0. 

Στις καταχωρίσεις Τοπικών υπηρεσιών, το εικονίδιο Google Screened θα εμφανίζεται δίπλα σε αυτές τις επιχειρήσεις. 

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι αποτελούν εξαίρεση και μπορούν να λάβουν το σήμα Google Screened χωρίς αξιολογήσεις από πελάτες. 

Πώς λειτουργεί

Όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν το σήμα Google Screened πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο ιστορικού σε επίπεδο επιχείρησης και σε έλεγχο ιστορικού ιδιοκτήτη επιχείρησης. Επιπλέον, όλοι οι επαγγελματίες της επιχείρησης πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο άδειας, ενώ η επιχείρηση πρέπει να έχει αξιολόγηση με αστέρια 3.0 ή παραπάνω. Σε ορισμένες κατηγορίες, κάθε επαγγελματίας στην επιχείρηση πρέπει να υποβληθεί και σε έλεγχο ιστορικού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Απαιτήσεις ανά κατηγορία .

Αυτοί οι έλεγχοι εξασφαλίζουν στους καταναλωτές ότι οι επαγγελματίες με τους οποίους συνεργάζονται έχουν υποβληθεί σε διεξοδικούς ελέγχους και έτσι μπορούν να είναι ήσυχοι κατά τη συνεργασία τους με αυτούς.  

Ποιοι περιλαμβάνονται

Μόνο οι εταιρείες που παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες, όπως νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες πληρούν τις προϋποθέσεις για το σήμα Google Screened. 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;