Tài khoản người quản lý Google Ads (MCC) và Chiến dịch thông minh

Tài khoản người quản lý Google Ads (trước đây là Trung tâm khách hàng hay Google MCC) là một công cụ mạnh mẽ để xử lý nhiều tài khoản Google Ads hoặc tài khoản Chiến dịch thông minh. Với tài khoản người quản lý, bạn có thể liên kết nhiều tài khoản để có thể xem ở một vị trí duy nhất.

Tài khoản người quản lý là công cụ lý tưởng cho các nhà quảng cáo bên thứ ba như đại lý và chuyên gia tiếp thị hoặc các nhà quảng cáo lớn quản lý nhiều tài khoản.

Sử dụng tài khoản người quản lý Google Ads với Chiến dịch thông minh

  • Tạo tài khoản mới: Để tạo tài khoản Chiến dịch thông minh từ trong tài khoản người quản lý, hãy nhấp vào Tạo tài khoản mới. Bạn sẽ thấy tùy chọn tạo tài khoản Google Ads hoặc Chiến dịch thông minh.
  • Báo cáo: Trong tài khoản người quản lý, bạn sẽ có thể xem báo cáo chuẩn cho tài khoản Chiến dịch thông minh. Tìm hiểu thêm về báo cáo tài khoản người quản lý
  • Liên kết hoặc hủy liên kết tài khoản của bạn: Tài khoản người quản lý cho phép bạn dễ dàng liên kết và hủy liên kết các tài khoản Chiến dịch thông minh mới hoặc hiện có bất cứ lúc nào. Hãy xem hướng dẫn để liên kết và hủy liên kết tài khoản với tài khoản người quản lý.

Lưu ý: Khi bạn chọn tài khoản Chiến dịch thông minh, hệ thống sẽ tạo một tài khoản Google Ads có Chiến dịch thông minh ở Chế độ thông minh. Nếu chọn loại tài khoản này, bạn có thể chuyển sang Chế độ chuyên gia bất cứ lúc nào. Đồng thời, bạn cũng có thể tạo các chiến dịch Google Ads khác ở Chế độ chuyên gia.

So sánh các loại chiến dịch Google Ads

Bạn không chắc rằng mình muốn tạo loại tài khoản nào? Hãy so sánh Chiến dịch thông minh với các loại chiến dịch khác trên Google Ads.

Mẹo

Phương thức thanh toán tổng hợp cho phép người dùng tài khoản người quản lý kết hợp tất cả hóa đơn của tài khoản Google Ads thành một hóa đơn hằng tháng duy nhất. Bạn chỉ cần thanh toán một hóa đơn để bao trả chi phí của tất cả các tài khoản trong tài khoản người quản lý. Hãy tìm hiểu thêm về phương thức thanh toán tổng hợp.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố