Leadformulierextensies gebruiken in zoekadvertenties [BÈTA]

Met leadformulierextensies kunt u de interesse van potentiële klanten vastleggen als ze op Google zoeken naar uw bedrijf, producten of services. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u leadformulierextensies voor uw campagnes in het zoeknetwerk kunt bijvoegen, bewerken en verwijderen.

Opmerking: Gegevens die via leadformulierextensies worden ingediend, worden niet gebruikt om advertenties te personaliseren.

Voordat u begint

Leadformulierextensies zijn alleen beschikbaar als extensies voor campagnes in het zoeknetwerk. Alle biedings- en targetingopties zijn afhankelijk van de campagne waarbij het formulier is gevoegd.

Geschiktheid voor leadformulierextensies

Als u een leadformulierextensie wilt maken en gebruiken in het zoeknetwerk, moet uw account worden gebruikt voor een niet-gevoelige branche of subbranche. De extensie is niet beschikbaar als uw Google Ads-account wordt gebruikt voor een gevoelige branche of subbranche. Meer informatie over de vereisten voor leadformulierextensies.

Leadformulierextensies bijhouden

Klikken

Telkens wanneer een leadformulierextensie wordt geopend, wordt dit bijgehouden als een klik op een leadformulierextensie in Google Ads.

Conversies

Wanneer een gebruiker gegevens indient via een leadformulierextensie, wordt dit geteld als een leadformulierconversie. In Google Ads worden leadformulierconversies automatisch ingesteld wanneer het formulier voor het eerst wordt ingediend.

U kunt de klik- en conversieprestaties bekijken door uw prestatierapport te segmenteren op klikken en conversietype.

Opmerkingen:
 • Inzending van een leadformulier is het enige conversietype dat wordt toegeschreven aan klikken op uw leadformulierextensie. Andere conversieacties worden niet gerapporteerd voor klikken op leadformulierextensies. Als iemand bijvoorbeeld op uw leadformulierextensie heeft geklikt en later iets op uw website heeft gekocht, wordt deze conversie niet toegeschreven aan de leadformulierextensie.
 • In Google Analytics worden bezoeken en conversies niet toegeschreven aan uw leadformulierextensies. Analytics rapporteert alleen engagements die gebruikers rechtstreeks naar uw website leiden.

Instructies

Een leadformulierextensie maken in een nieuwe campagne in het zoeknetwerk

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes.
 3. Klik op de plusknop en selecteer vervolgens Nieuwe campagne.
 4. Selecteer Leads in het gedeelte 'Doelen'.
 5. Selecteer Zoeken onder 'Campagnetype'.
 6. Klik op Doorgaan.
 7. Geef de campagne-instellingen op.
 8. Selecteer de optie Leadformulierextensie in de lijst 'Advertentie-extensies'.
 9. Als u voor het eerst een leadformulierextensie maakt, moet u de servicevoorwaarden voor deze functie doornemen en accepteren.
 10. Selecteer de call-to-action voor de extensie en geef uw extensietekst op om de extensie te maken.
  Opmerking: De call-to-action wordt automatisch weergegeven in de taal van het apparaat van de gebruiker. Dit geldt echter niet voor de extensietekst.
 11. Maak de leadformulierextensie als volgt:

  • Geef de kop, bedrijfsnaam en beschrijving op.
  • Kies welke informatie u wilt opvragen.
  Opmerking: Selecteer minimaal één optie en maximaal tien opties om door te gaan. Voor meerkeuzevragen wordt de optie 'Geen antwoord' automatisch toegevoegd.
  • Geef de URL van uw privacybeleid op.
 12. Maak als volgt het bericht voor formulierinzending:

  • Geef de kop en beschrijving op.
  • Selecteer desgewenst een beschikbare call-to-action voor uw gebruikers op de inzendingspagina.
 13. Klik op Opslaan als u klaar bent.

Opmerking: Omdat de leadformulierextensie alleen wordt weergegeven aan gebruikers die bij Google zijn ingelogd, wordt de extensie niet weergegeven in de Advertentievoorbeeld en -diagnosetool van Google Ads.

Een leadformulierextensie bij een bestaande zoekadvertentie voegen

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu op Advertenties en extensies en klik vervolgens bovenaan de pagina op Extensies.
 3. Klik op de plusknop en selecteer Leadformulierextensie.
 4. Als u voor het eerst een leadformulierextensie maakt, moet u de servicevoorwaarden doornemen en accepteren.
 5. Selecteer de campagne(s) waarvoor u de nieuwe leadformulierextensie wilt bijvoegen.
 6. Maak de leadformulierextensie volgens bovenstaande instructies.
 7. Klik op Opslaan.

Een leadformulierextensie in zoekadvertenties bewerken

Als u een zoekadvertentie met leadformulierextensies laat lopen, is het aan te raden om de leadformulierextensies af en toe te updaten met relevantere informatie, bijvoorbeeld in de kop, de bedrijfsnaam of het type contactformulier.

In dit artikel wordt stap voor stap uitgelegd hoe u een leadformulierextensie kunt bewerken.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu op Advertenties en extensies en klik vervolgens bovenaan de pagina op Extensies.
 3. Plaats de muisaanwijzer op de leadformulierextensie en klik op het potloodicoon Bewerken om dit te bewerken.
 4. Breng wijzigingen aan in de leadformulierextensie.
Belangrijk: U kunt hier geen wijzigingen aanbrengen in de informatie waarnaar u vraagt. Hiervoor moet u een nieuw formulier maken en andere opties selecteren.
 1. Klik op Opslaan.

Een leadformulierextensie verwijderen


Nadat een leadformulierextensie is verwijderd, kan deze niet meer worden hersteld. U kunt via het verwijderde formulier nog steeds leads downloaden die in de afgelopen dertig dagen zijn verzameld.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu op Advertenties en extensies en klik vervolgens bovenaan de pagina op Extensies.
 3. Vink het selectievakje aan naast elke extensie die u wilt bewerken en klik in de blauwe balk op Bewerken.
 4. Selecteer Verwijderen in het dropdownmenu.

Leadgegevens downloaden

U kunt uw leads als csv-bestand downloaden of een webhookintegratie instellen voor uw leadformulierextensie. U moet uw leads regelmatig downloaden, aangezien alleen leads van de afgelopen dertig dagen worden opgeslagen.

Opmerking: Het csv-bestand blijft leeg totdat u uw eerste lead ontvangt. Meer informatie over leadconversie

Indeling van leadgegevens

 • Csv-download (basis): Een door mensen leesbaar CSV-bestand waarbij de kolomkoppen de volledige naam van de vraag zijn, weergegeven in de taal van uw Google Ads-account.
 • Csv-download (CRM): Een geavanceerder CSV-bestand waarbij de kolommen veldnamen zijn in plaats van de volledige naam van de vraag. U kunt het gedeelte over beschrijvingen van velden uit onze documentatie voor ontwikkelaars raadplegen om inzicht te krijgen in de toewijzing van veldnamen aan vragen.
 • Webhook: Als u leads ontvangt via een webhook, worden vragen geïdentificeerd aan de hand van een kolom-ID. Gebruik het gedeelte over beschrijvingen van velden uit onze handleiding voor ontwikkelaars voor meer inzicht in de toewijzing van kolom-ID's aan vragen. Raadpleeg onze handleiding voor ontwikkelaars voor hulp bij het instellen van de integratie.

Leads downloaden in een csv-bestand

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu op Advertenties en extensies en klik vervolgens bovenaan de pagina op Extensies.
 3. Klik onder uw leadformulierextensie op een van de opties om het CSV-bestand te downloaden.

Leads van verwijderde formulieren verzamelen

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu op Advertenties en extensies en klik vervolgens bovenaan de pagina op Extensies.
 3. Voeg het filter 'Status = Verwijderd' toe om verwijderde extensies weer te geven.
 4. Klik onder de verwijderde leadformulierextensie op Leads downloaden.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen