Hantera Ads-kontots faktureringskonfiguration från ditt förvaltarkonto

En faktureringskonfiguration innehåller information om hur du betalar och dina mottagaradresser för dokumentation som används för att skapa och skicka månadsfakturor. I den här artikeln visar vi hur du skapar och hanterar faktureringskonfigurationer för dina Ads-kundkonton.

Obs! Du kan använda samma faktureringskonfiguration för flera Google Ads-kundkonton och få en samlad faktura varje månad. Läs mer om samlad fakturering

Innan du börjar

Skapa en ny faktureringskonfiguration från ditt förvaltarkonto

 1. Logga in på ditt Google Ads-förvaltarkonto.
 2. Klicka på kugghjulsikonen eller verktygsikonen längst upp till höger och välj sedan Fakturering och betalningar under Inställningar.
 3. Klicka på plusknappen Open Create menu icon för att lägga till en ny faktureringskonfiguration.
 4. På nästa sida väljer du faktureringsland och valuta.
 5. Ange id för betalningsprofilen eller sök efter det id du vill använda med den nya faktureringskonfigurationen. Med betalningsprofilen väljer du vem som är ekonomiskt ansvarig för Google Ads-kontot.
 6. Under Hur du betalar anger du önskad information för faktureringskonfigurationen:
  • Fakturanamn
  • E-postadress för fakturor
  • Postadress för fakturor (valfritt)
  • Faktureringsadress
  • Tjänstavtal
 7. Klicka på Skapa faktureringskonfiguration.

Den nya faktureringskonfigurationen visas på sidan Faktureringskonfigurationer i ditt förvaltarkonto och kan användas när du har uppdaterat sidan.

Lägg till en befintlig faktureringskonfiguration i ett nytt kundkonto

 1. Logga in på ditt Google Ads-förvaltarkonto.
 2. Klicka på Konton i sidmenyn till vänster och klicka sedan på Resultat längst upp.
 3. Klicka på det kundkonto där du vill lägga till en faktureringskonfiguration.
 4. Klicka på kugghjulsikonen eller verktygsikonen längst upp till höger och välj sedan Fakturering och betalningar under Inställningar.
 5. På sidan Faktureringskonfiguration klickar du på Välj en befintlig faktureringskonfiguration.
 6. I det nya fönstret väljer du önskad faktureringskonfiguration och klickar på Spara och fortsätt.
 7. På sidan Skapa budget anger du budgetinformationen och klickar på Spara och slutför.

Lägg till en ny faktureringskonfiguration i ett nytt kundkonto

När du konfigurerar fakturering för ett kund- eller förvaltarkonto kan du också välja att skapa en ny faktureringskonfiguration som ska länkas till ditt kund- eller förvaltarkonto.

 1. Logga in på ditt Google Ads-förvaltarkonto.
 2. Klicka på Konton i sidmenyn till vänster och klicka sedan på Resultat längst upp.
 3. Välj det kundkonto där du vill lägga till en faktureringskonfiguration.
 4. Klicka på kugghjulsikonen eller verktygsikonen längst upp till höger och välj sedan Fakturering och betalningar under Inställningar.
 5. På sidan Faktureringskonfiguration klickar du på Skapa en ny faktureringskonfiguration.
 6. I det nya fönstret väljer du i vilket förvaltarkonto konfigurationen ska skapas.
 7. Välj faktureringsland. Observera att kontots valuta fastställdes när kontot skapades, så valutan kan inte ändras.
 8. Ange id för betalningsprofilen eller sök efter det id du vill använda med den nya faktureringskonfigurationen. Med betalningsprofilen väljer du vem som är ekonomiskt ansvarig för Google Ads-kontot.
 9. Ange önskad faktureringsinformation:
  • Fakturanamn
  • E-postadress för fakturor
  • Postadress för fakturor (valfritt)
  • Faktureringsadress
  • Tjänstavtal
 10. Klicka på Skapa och välj konfiguration.
 11. På sidan Skapa budget anger du budgetinformationen och klickar på Spara och slutför.

Ändra faktureringskonfiguration för ett kundkonto

 1. Logga in på ditt Google Ads-förvaltarkonto.
 2. Klicka på Konton i sidmenyn till vänster och sedan på Budgetar.
 3. Välj faktureringskonfigurationen du vill ändra i kolumnen Betalningskonto.
 4. Klicka på Faktureringsöverföringar i sidmenyn till vänster och välj sedan Ändra fakturainställning.
 5. Välj ett datum för ändringen eller välj Så snart som möjligt.
 6. Bredvid Faktureringskonfiguration väljer du antingen Välj en befintlig faktureringskonfiguration eller Skapa en ny faktureringskonfiguration och klickar på Spara och fortsätt.
 7. På sidan Skapa budget anger du budgetinformationen och klickar på Spara och slutför.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt