Změna platebního profilu pro klientský účet

Někdy může být nutné změnit subjekt, který platí za účet Google Ads, například když místo starého inzerenta přijde nový nebo pokud inzerent opustí agenturu. V takovém případě se musí vyměnit platební profil, který se s účty Google Ads pojí. Účty bude navíc pravděpodobně potřeba přesunout pod nový účet správce, který se stane novým správcem plateb. Tento proces se nazývá převod fakturace.

Ve většině případů nás kvůli převodu fakturace budete muset kontaktovat. Pokud však už máte nový platební profil se svým účtem správce propojený, můžete jej u svých klientských účtů kdykoli změnit sami.

Change the payment profile for your client account

Než začnete

 1. Jestli chcete platební profil klientského účtu změnit, musíte se přihlásit k aktuálnímu účtu správce plateb, a to se standardním přístupem, přístupem pro správce nebo pouze pro fakturaci. Z účtu správce plateb pak přejděte do klientského účtu.
 2. Účet správce plateb musíte mít propojen se stávajícím i novým platebním profilem. Propojení uvidíte v účtu správce plateb na stránce Platební profily. Další informace najdete v článku Propojení s platebními profily – oprávnění a typy.
 3. Pokud chcete fakturaci převést a nový platební profil s účtem správce propojený nemáte, obraťte se na svého správce účtu Google nebo postupujte podle pokynů k propojení platebních profilů s účtem správce. Také nás můžete kontaktovat

Všechny změny platebního profilu (včetně propojení) musí povolit primární kontakt v profilu uvedený nebo uživatel e-mailové adresy s doménou vaší firmy (např. uzivatelskejmeno@domenafirmy.cz).

Pokyny

 1. Přihlaste se k účtu správce Google Ads.
 2. V levé nabídce stránek klikněte na Účty a pak na Rozpočty.
 3. Ve sloupci Platební účet vyberte klientský účet, který chcete upravit.
 4. Klikněte na Fakturační převody, pak na ikonu tužky  a vyberte možnost Změnit příjemce faktury.
  • Pokud je ikona šedá, postupujte takto:
   • Přihlaste se prostřednictvím účtu správce plateb. Správného správce plateb najdete na stránce Nastavení fakturace daného klientského účtu.
   • Zkontrolujte, zda není se správcem plateb propojeno více profilů.
 5. Nastavte datum, odkdy má změna platit, nebo vyberte možnost Co nejdříve.
 6. Vedle položky „Konfigurace fakturace“ zvolte buď možnost Vyberte stávající nastavení fakturace, nebo Vytvořte nové nastavení fakturace.
  • Pokud se rozhodnete vybrat existující nastavení fakturace, otevře se nové okno, v němž budete moci požadované nastavení zvolit. Platební profil změníte tak, že vyberete nastavení fakturace obsahující požadovaný platební profil.
   • Poznámka: Zobrazí se pouze profily, které jsou propojeny s účtem správce.
  • Když budete chtít fakturaci nově nastavit, můžete vyhledat nový platební profil, který už máte s účtem správce propojený.
 7. Po novém nastavení fakturace a výběru profilu klikněte na Uložit a pokračovat.
 8. Na stránce Nastavení rozpočtu zadejte údaje o rozpočtu a klikněte na Uložit a dokončit.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory