Dette gjør du hvis kontoen din blir utsatt for sikkerhetsbrudd

Vår høyeste prioritet å beskytte dataene dine. Derfor har vi innført en rekke tiltak for å sikre at Google Ads-kontoen din er trygg.

Hvis vi tror at kontoen din er utsatt for sikkerhetsbrudd, suspenderer vi Google Ads-kontoen umiddelbart, stopper visningen av annonsene dine og deaktiverer også Google-kontoen din. Dette gjør vi for å redusere den potensielle skaden til et minimum. Etter at vi har deaktivert Google-kontoen din, kan du ikke lenger bruke produkter som YouTube, Gmail eller andre Google-produkter knyttet til denne kontoen.

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis Google Ads-kontoen din er midlertidig sperret på grunn av uautorisert kontotilgang – eller hvis du tror at uvedkommende har fått tilgang til kontoen – slik at vi kan hjelpe deg med å få tilbake tilgangen til kontoen så raskt som mulig.

  1. Gjenopprett Google-kontoen din.  

  2. Rapportér uautorisert tilgang til Google Ads-kontoen din.

  3. Hvis du har en egen kontoadministrator, ringer du vedkommende med én gang.

  4. Så snart du har gjenopprettet Google-kontoen din, aktiverer du totrinnsbekreftelse for kontoen. Hvis det er påløpt kostnader knyttet til uautorisert aktivitet i Google Ads-kontoen, må du ha aktivert totrinnsbekreftelse før du søker om tilbakebetaling. Finn ut mer om totrinnsbekreftelse.


Når du har fullført disse trinnene, undersøker vi aktiviteten i kontoen din umiddelbart. Vi ser etter og fjerner uautorisert aktivitet fra Google Ads-kontoen din (f.eks. kampanjer som ble opprettet mens uvedkommende hadde tilgang til kontoen). Deretter åpner vi Google Ads-kontoen din igjen. Så snart du har aktivert totrinnsbekreftelse i Google-kontoen, behandler vi tilbakebetaling av eventuelle kostnader knyttet til uautorisert aktivitet. Du mottar også en detaljert rapport fra undersøkelsen senest to virkedager etter at du har fullført trinn 2.

Hvis kontoen din blir utsatt for sikkerhetsbrudd, hjelper vi deg gjerne. Samtidig anbefaler vi at du gjør alt du kan for å sikre kontoen din.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt