Ano ang gagawin kung nakompromiso ang iyong account

Pangunahing priyoridad ang mapanatiling ligtas ang iyong account, at may maraming nakatakdang pag-iingat ang Google Ads para matiyak na ligtas ang account mo.

Gayunpaman, kung sa tingin namin ay nakompromiso ang iyong account sa anumang dahilan, pansamantala naming sususpindihin ang Google Ads account mo para ihinto ang iyong mga ad sa paghahatid, at idi-disable rin ang Google account mo, para mabawasan ang anumang potensyal na pinsala. Kapag na-disable na namin ang iyong Google account, hindi mo magagamit ang anumang produkto gaya ng YouTube, Gmail, at iba pang mga produkto ng Google na nauugnay sa Google account na iyon.

Kung nasuspinde ang iyong Google Ads account dahil sa hindi awtorisadong pag-access sa account, o kung naghihinala ka lang ng hindi awtorisadong pag-access, pakigawa ang mga sumusunod na hakbang, para matulungan ka naming i-access ang iyong account sa lalong madaling panahon.

  1. I-recover ang iyong Google account.  

  2. Iulat ang iyong nakompromisong Google Ads account.

  3. Kung may nakatalaga kang account manager, tawagan siya kaagad.

  4. Kapag na-recover mo na ang iyong account, i-enable ang 2-step na pag-verify para sa Google account mo. Pakitandaan na kung may anumang singilin mula sa hindi awtorisadong aktibidad sa iyong Google Ads account, kakailanganin ang hakbang na ito para simulan ang proseso ng pag-reimburse. Matuto pa tungkol sa 2-step na pag-verify.


Kapag ginawa mo na ang mga hakbang na ito, maiimbestigahan na namin kaagad ang iyong account. Susuriin namin at aalisin ang hindi awtorisadong aktibidad mula sa iyong Google Ads account (halimbawa, mga campaign na ginawa habang nakompromiso ang account mo). Ire-reactivate namin ang iyong Google Ads account, at kapag na-enable na ang 2-step na pag-verify sa account mo, ipo-proseso ang pag-reimburse para sa anumang pagsingil na resulta ng hindi awtorisadong aktibidad. Makakatanggap ka rin ng detalyadong ulat sa pagsisiyasat sa loob ng 2 araw ng negosyo matapos makumpleto ang hakbang 2.

Narito kami para tumulong kapag nakompromiso ang iyong account. Ngunit para makatulong na matiyak ang patuloy na kaligtasan ng iyong account, inirerekomenda naming gawin ang lahat ng posibleng hakbang para mapanatiling ligtas ang account mo.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
73067
false